הזמנה לסליחות ברחבי העיר

רשימת אירועי הסליחות  שנערכות ברחבי העיר בהשתתפות חבר מועצת העיר ר' שמעון חי טרבלסי

אמירת סליחות והילולה  3.9.2017  שעה 18:00בית כנסת "היכל מיכאל"

אמירת סליחות 4.9.2017  שעה 04:00 בית כנסת " ספרדי ירושלמי"

אמירת סליחות מרכזית 6.9.2017  שעה 6:30 בית כנסת "בבא סאלי"

עצרת התעוררות 8.9.2017  שעה 3:30 בית כנסת "נצח ישראל"