הזמנה לאמירת סליחות - האגף למורשת יהודית

שמחים אנו להזמין את הציבור נרחב לבוא ולהשתתף
באמירת סליחות

שתתקיים אי"ה ביום שני - ב' אלול תשע"ח  13.8.18 למניינם בבית הכנסת ובית המדרש "משכן אליעזר" סוף רח' אנילביץ'
במתחם ישיבת ההסדר בשכונת רמת אליהו בראשון לציון בשעה 6:00 בבוקר

בהשתתפות:
הרה"ג: שלמה לוי שליט"א
רב שכונה וחבר לשכת הרבנות וראש ישיבת ההסדר
והחזן שי קזיוף הי"ו

הציבור מוזמן
לפרטים: אורן 052-3754637

 -------------------------------------------------------------------------------

שמחים אנו להזמין את הציבור נרחב לבוא ולהשתתף
ב אמירת סליחות

שתתקיים אי"ה ביום רביעי - ד' אלול תשע"ח 15/8/18 למניינם בבית הכנסת "מעלות שלמה" רח' דוד אלרועי שיכון הרוסים, ראשון
לציון בשעה 4:15 לפנות בוקר

בהשתתפות
החזן שי קזיוף הי"ו

הציבור מוזמן
לפרטים: שלום 050-8247394

 -------------------------------------------------------------------------------

שמחים אנו להזמין את הציבור נרחב לבוא ולהשתתף
באמירת סליחות

שתתקיים אי"ה ביום שישי - ו' אלול תשע"ח ( 17.8.18 למניינם) בבית הכנסת "באבא סאלי" רח' יהודה הלוי 8 בראשון לציון
בשעה 6:45 בבוקר

בהשתתפות
החזן שי קזיוף הי"ו

הציבור מוזמן
לפרטים: אבי 054-6497206

------------------------------------------------------------------------------- 

שמחים אנו להזמין את הציבור נרחב לבוא ולהשתתף
אמירת סליחות
שתתקיים אי"ה ביום חמישי - י"ב אלול תשע"ח (23.8.18 למניינם) בבית הכנסת "יב שבטי ישראל" רח' הארגמן 10 שכונת נווה חוף בראשון לציון בשעה 4:45 בבוקר.

בהשתתפות
הרה"ג אליהו גדליה שליט"א
רב שכונה וחבר לשכת הרבנות ורב בית הכנסת
החזן: שי קזיוף הי"ו

הציבור מוזמן
לפרטים: אבי 052/3631460

------------------------------------------------------------------------------- 


שמחים אנו להזמין את הציבור נרחב לבוא ולהשתתף
אמירת סליחות
שתתקיים אי"ה ביום שלישי - י' אלול תשע"ח ) 21.8.18 למניינם(
בבית הכנסת "אוהל אברהם ורחל" רח' רמב"ם 24 בראשון לציון בשעה 4:15 בבוקר.

בהשתתפות
החזן: שי קזיוף הי"ו
הציבור מוזמן
לפרטים: יצחק 053-6222825