תמ"א 38 – עדכון – יוני 2017

תושבים יקרים,

להלן עדכון בנושא תמ"א 38 בראשון לציון.

נזכיר, בעקבות עתירה שהתקבלה בחודש ינואר 2017, נאסר על הוועדה המקומית להוציא היתרים לתמ"א 38 במתחמים 4 ו-5, בהן הגיע מספר יחידות הדיור למכסה (שנקבעה בשנת 2008 במסגרת תכנית רצ 106/1).
על החלטה זו  העירייה הגישה עתירה מנהלית.  העתירה טרם הוכרעה.

בעתירה נוספת שהתקבלה בשבועות האחרונים, קבע בית המשפט כי כל עוד לא הוכרעה בעיית המכסות לא ניתן להנפיק היתרי בניה , גם עבור בקשות שכבר אושרו על ידי הועדה המקומית. המשמעות: אישורי ועדה מקומית במתחמים 4-5 לא יוכלו לקבל היתר בנייה.

עיריית ראשון לציון פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לתת מענה למצב הזה בהקדם. התכנית החדשה אשר הופקדה על ידי העירייה במטרה לעודד חיזוק מבנים קיימים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים ("ניוד" ) (רצ 106/5) – נמצאת בדיונים אינטנסיביים מול הועדה המחוזית.
כוונת העירייה היא שבאמצעות תכנית זאת יינתן מענה גם לבקשות להיתר אשר החלו בתהליך אך הוצאת ההיתר נמנעה בשל בעיית המכסות.

אנו נמשיך ונעדכן בהתפתחויות. 

 שאלות ותשובות:
שאלה: הגשתי בקשה לתמ"א 38  - קיבלתי אישור ועדה מקומית ואני כרגע בשלבי הוצאת היתר – איך ההחלטה משפיעה עליי?
תשובה: תושבים שקיבלו אישור ועדה לבקשה תמ"א 38 יוכלו להוציא היתר תוך שנה מיום החלטת הועדה. תושבים במתחמים 4 ו-5 שקיבלו אישור ועדה – לא יוכלו להוציא היתר.

שאלה: אני בהכנה להגשת בקשה לועדה המקומית לפי תמ"א 38, יש לנו יזם והוא כבר עבד...איך זה משפיע עלינו?
תשובה: בקשות חדשות שעוד לא הוגשו לוועדה המקומית צריכות יהיו להיות מוגשות על פי המתכונת החדשה (רצ 106/5).
יחד עם זאת, בתוך תקופת ההפקדה של התכנית החדשה –מתוך התחשבות בעבודה שנעשתה עד כה – ניתן יהיה, בהמלצת מהנדס העיר, להגיש בקשה לחיזוק במתכונת הישנה.

שאלה: הגשנו את כל המסמכים לוועדה המקומית, אך עוד לא התקיים דיון. איפה אנחנו עומדים?
תשובה: אם המבנה נמצא במתחמים 4 ו-5 של רצ 106/1 – לא ניתן בשלב זה לאשר את הבקשה, בשל החלטת וועדת הערר. אם המבנה נמצא במתחמים אחרים – ניתן לדון בבקשה.
יחד עם זאת, בשל ההחלטה המצערת של וועדת הערר, העירייה מחויבת לעמוד במכסות מסוימות שמגבילות את יחידות הדיור שניתן להוסיף לכל מתחם, ועל כן כל בקשה תיבחן לגופה על רקע מצב המכסות באותה עת.