ישיבת מועצה שלא מן המנין תתקיים ב 18.9.2017

ישיבת מועצה שלא מן המנין בנושא עדכון תקציב רגיל 2017  תתקיים ב 18.9.2017 בין השעות 19:00-20:00
עדכון הצעת תקציב 2017

הזמנה לישיבה