ישבת מועצה שלא מן המנין תתקיים ב 21.8.17

ישבת מועצה שלא מן המנין בנושא עדכון תקציב פיתוח לשנת 2017  תתקיים ב 21.8.17 בין השעות 19:00-20:00  

לדברי ההסבר לישיבה