ישיבת מועצה תתקיים ב 28 בדצמבר 2017

ישיבת מועצה בנושא אישור תקציב העירייה לשנת 2018  תתקיים ב 28 בדצמבר 2017 בין השעות 19:00 עד 22:00