ישיבת מועצה מן המנין תתקיים ב 5.4.2017

ישיבת מועצה מן המנין תתקיים ביום רביעי  5.4.2017 בין השעות 19:30-22:30