ישיבת מועצה מן המניין שתוכננה להתקיים ב 6.12.17 מבוטלת

ישיבת מועצה מן המניין שאמורה היתה להתקיים ב 6 בדצמבר 2017 מבוטלת