ישיבת מועצה לחודש נובמבר תתקיים ב 6.11.2017

ישיבת מועצה מן המנין לחודש נובמבר תתקיים ב 6.11.17 בין השעות 19:00-21:00