הגשת מועמדות לעמותות מקומיות להיכלל ביום התרמה מקומי