סקירה גאוגרפית

מפת ארץ ישראל עם ציון העיר ראשון לציוןמיקום העיר ראשון-לציון

ראשון לציון ממוקמת במישור החוף הדרומי, המכונה "חוף יהודה".
באזור מבחינים בשלוש רצועות אורך: רצועות חולות נודדים במערב, רצועת חול אדום במרכז ורצועה של אדמות טרה-רוסה כבדות יותר ממזרח.
בין הרצועות מתנשאים שלושה רכסי כורכר המהווים שרשרות של גבעות שכיוונן הכללי הוא צפון-דרום ועמקים.
הגובה המקסימלי של השרשרת המערבית הוא כ – 40+ מטר מעל פני הים וקו הרכס נמצא כ – 1,300 מטר מזרחית מקו החוף.

השרשרת המרכזית, שגובהה המקסימלי כ- 60+ מטר על פני הים,
מתמשכת משכונת נווה אליהו בצפון במקביל לכביש החוף דרומה.
בשוליה המערביים של השרשרת המרכזית עובר הכביש המהיר לאשדוד.
בתווך משתרעת בקעה בקו גובה 20 מטר מעל פני הים, אף כי מפלסי הקרקע במספר מקומות מגיעים עד כדי 15 מטר מעל פני הים.

השרשרת המזרחית מגיעה לרום של 83.7+ מטר מעל פני הים ומשיקה כמעט לגבול השיפוט העירוני של ראשון - לציון, בצריפין ובבאר יעקב. השטח המשתרע בין השרשרת המרכזית והמזרחית והכולל את מרכז העיר לאורך שד' ז'בוטינסקי ושד' הרצל משתפל בחלקו לכיוון צפון, לאגן ניקוז איילון.

החלק הדרומי הכולל את השכונות המזרחיות, קדמת ראשון, נעורים, רביבים, נווה הדרים והשטחים החקלאיים, משתפל לכיוון דרום – דרום מערב, לאגן ניקוז נחל שורק.

הכביש הארצי, כביש 4 (דרך צה"ל), מחלק את העיר לשני חלקים, המחוברים ביניהם על ידי מחלף ראשון-לציון (מול הכניסה לשכונת נווה אליהו) ועל ידי מחלף משה סנה ומעבר מתחת לדרך צה"ל (שד' ההסתדרות). למעשה מציין כביש זה את קו החלוקה שבין שטחי הדיונות במערב (בחלוקה האדמיניסטרטיבית – "מרחב מערב") לקרקעות האחרות שבמזרח (מרחב מזרח ומרחב תיכון).

מבט על על ראשון לציוןבחלק המזרחי, ניתן לחלק את סוגי הקרקע לשלושה: הראשון, כורכר וחול ברכס הגבעות בקרבת גבול השיפוט המזרחי, השני טין, או חמרה כבדה בעמקים והשלישי חרסית חולית בשטחים הפתוחים, הגובלים לרוב עם שטחי החקלאות. בשטחי הדיונות, הרכסים בנויים משכבת חול דיונות, בעובי משתנה המגיע לכמה מטרים, כאשר מתחתם נמצאות, בדרך כלל, שכבות של כורכר וחמרה חולית ולעיתים, גם עדשות של חרסית.

לפי הידוע כיום, רכסים אלו הם בעלי כושר חלחול מעולה באופן יחסי. אין זה כך, לגבי הבקעה הרחבה המשתרעת בין שתי השרשרות המקבילות, המערבית והמרכזית. משערים, כי דרך בקעה זו זרם בעבר הרחוק נחל איילון. מתחת לשכבת חול דיונות בעובי של מספר מטרים, מצויות בבקעה שכבות של חרסית וטין בעלות כושר חלחול מוגבל.

טופוגרפיה:

שטח העיר כ-61,914 דונם
גובה מרבי מעל פני הים 83.7 מטר

מחלף הפרחמערכת הדרכים באזור היתה מבוססת לפנים על שימוש בתוואי טבעי, כגון דרך חוף הים שעלתה מעזה צפונה, קרוב לתוואי מסילת הברזל לוד-חיפה. כיום, עוברות הדרכים בתוואי התואם את צרכי התעבורה של האזור ולא בתוואי הטבעי, כדוגמת הכביש המהיר תל–אביב אשדוד, שלצידו שוכנת ראשון-לציון.
מערכת הדרכים באזור היתה מבוססת לפנים על שימוש בתוואי טבעי, כגון דרך חוף הים שעלתה מעזה צפונה, קרוב לתוואי מסילת הברזל לוד-חיפה.
כיום, עוברות הדרכים בתוואי התואם את צרכי התעבורה של האזור ולא בתוואי הטבעי, כדוגמת הכביש המהיר תל–אביב אשדוד, שלצידו שוכנת ראשון-לציון.
 מראשית ההתיישבות היהודית באזור, ובמיוחד בעשרות השנים האחרונות התהווה שינוי קיצוני בנוף הטבעי של האזור. תופעה זו בולטת במיוחד, במרכזים התעשייתיים שנבנו לאורך החוף, בהקמת מפעל השפכים המרכזי לגוש דן (שפד"ן) שבחולות ראשון-לציון. ירידה גדולה בכמות החולות המצטברים במישור החוף, חלה בגלל ההפסקה בזרם סחף הנילוס לאחר הפעלתו של סכר אסואן.

 אקלים

אקלימה של ראשון -לציון, בהיותו אקלים ים תיכוני מובהק, נקבע על ידי שני גורמים:
הים התיכון במערב, המעניק לעיר חורף מתון וקיץ נוח. 
השפעה יבשתית מכיווני מזרח ודרום.
הלחות היחסית הממוצעת, גבוהה במעט ביחס לחלקים אחרים בארץ, נמדדה בעיר בשנת 2002 בחודשים ינואר ודצמבר. הטמפרטורה היומית הממוצעת המקסימלית היתה בשנת 2002 25.9 צלסיוס ואילו המינימלית הייתה 15.3 צלסיוס, ללא שינויים מהותיים לעומת שנים עברו. טמפרטורות המקסימום הגבוהות נרשמו בשנת 2002 בחודשים יולי ואוגוסט והנמוכות ביותר בחודשים ינואר ופברואר.
כמות המשקעים נמדדת מדי שנה בחודשים ספטמבר עד אוגוסט בשנה שלאחריה.

שטח שיפוט

שטח השיפוט של ראשון-לציון היה בשנת 1890 כ – 3,340 דונם ובשנת 1905 כ- 26,600 דונם. מדידה שנערכה לקראת מפקד האוכלוסין 1995 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קבעה כי שטחה של העיר הוא 51,330 דונם. משרד הפנים צרף לעיר בתחילת שנת 2002, בעקבות המלצות וועדת גבולות, כ- 8,000 דונם נוספים בדרום- מערב. שטח השיפוט הרשמי השתרע על כ – 58,611 דונם.
ב-2017 הכריז שר הפנים על שינוי גבולות העיר ונוסף לעיר שטח בתוך הים  כמו כן נוסף לעיר שטח ממחנה צריפין, שטח העיר גדל ל-  61,914 דונם.

מפת שטח השיפוט של העיר