סקירה הסטורית על פי התפתחותה של ראשון לציון

הסקירה ההסטורית מתחלקת לשלוש תקופות המשקפות את התפתחותה של ראשון לציון ומעמדה המוניציפלי ממושבה לעיר:

תקופת המושבה 1882-1922

מועצה מקומית 1922-1950

העיר מ-1950

 

עובדים בריצוף העיר - תמונה בשחור לבן

עובדים בשדות - תמונה בשחור לבן

 

 

 

 

 

תמונת המועצה המקומית - תמונה בשחור לבן

עובדי כפיים בראשון - תמונה בשחור לבן

 

 

 

 

 

תמונה ממעוף הציפור של ראשון

תמונה של המושבה

תמונה של בית בראשון