פרוטוקולים ישיבות מועצת העיר

מס' קובץ ההחלטות תאריך תאור ישיבה מס' מועצה קובץ שמע/וידאו
125/18 07.10.2018 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
124/18 26.8.2018 ישיבת מועצה מן המניין 15 וידאו
123/18 26.8.2018

ישיבת מועצה  שלא  מן המניין- בחירות לעירייה

15 וידאו
122/18 24.7.2018 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
121/18 24.7.2018 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
120/18 4.7.2018 ישיבת מועצה מן המניין 15 וידאו
4.7.2018 אסיפה כללית -תאגידים 15 וידאו
119/18 6.6.2018 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
9.5.2018 15 וידאו
118/18 9.5.2018 ישיבת מועצה מן המניין 15 וידאו
117/18 15.4.2018 ישיבת מועצה מן המניין 15 וידאו
116/18 26.3.2018 ישיבת מועצה שלא מן המניין 15 וידאו
115/18 19.3.2018 ישיבת מועצה מן המניין 15 וידאו
114/18 26.2.2018 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
113/18 26.2.2018 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
112/18 10.1.2018 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
111/17 28.12.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
110/17 25.12.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
109/17 28.12.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
108/17 6.11.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
107/17 6.11.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
106/17 18.10.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
105/17 18.9.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
104/17 18.10.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
103/17 18.9.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
102/17 6.9.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
101/17 6.9.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
100/17 21.8.2017 ישיבת מועצה שלא מן המניין 15 וידאו
99/17 8.8.2017 ישיבת מועצה מן המניין 15 וידאו
98/17 5.7.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
97/17 11.6.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 וידאו
96/17 7.6.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 וידאו
95/17 7.6.2017 ישיבת מועצה לא מן המניין 15 וידאו
94/17 10.5.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15
93/17

26.4.2017

ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
92/17 5.4.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
91/17 1.3.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
90/17 1.2.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
89/17 29.1.2017 ישיבת מועצה על פי דרישה, שלא  מן המנין 15 לוידאו
88/17 19.1.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
87/17 19.1.2017 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
86/16 2.1.2017 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
85/16 28.12.2016 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
84/16 28.12.2016 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
83/16 5.12.2016 ישיבת מועצה מן המניין 15 לוידאו
82/16 28.11.2016 ישיבה שלא מן המניין 15 לוידאו
81/16 9.11.2016 ישיבת מועצה מן המניין 15 לוידאו
80/16 10.10.2016 ישיבה מועצה מן המניין 15 לוידאו
79/16 5.10.2016 ישיבת מועצה מן המניין 15 לוידאו
78/16 22.9.2016 ישיבה שלא מן המניין 15 לוידאו
77/16 7.9.2016 ישיבת מועצה מן המניין 15 לוידאו
76/16 5.10.2016 ישיבה שלא מן המניין 15 לוידאו
75/16 7.9.2016 ישיבת מועצה מן המניין 15 לוידאו
74/16 11.8.2016 ישיבה מן המנין 15 לוידאו
73/16 3.8.2016 ישיבה מן המניין 15 לוידאו
72/16 6.7.2016 ישיבה מן המניין 15 לוידאו
71/16 19.6.2016 ישיבה שלא מן המניין 15 לוידאו
70/16 16.6.2016 ישיבה מן המניין 15 לוידאו
69/16
צו ארנונה
16.6.2016 ישיבה  שלא מן המניין 15 לוידאו
68/16 15.5.2016 ישיבה מן המניין 15 לוידאו
67/16 13.4.2016 ישיבה מן המניין 15 לוידאו
66/16 28.3.2016 ישיבה שלא מן המניין 15 לוידאו
65/16 2.3.2016 ישיבה מן המניין 15 לוידאו
64/16 15.2.2016 ישיבה לא מן המניין 15 לוידאו
63/16 3.2.2016 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
62/16 28.1.2016 ישיבה לא מן המניין 15 לוידאו
61/16 7.1.2016 ישיבה מן המנין 15 לוידאו
60/15 30.12.2015 ישיבה  שלא מן המנין 15 לוידאו
59/15 8.12.2015 ישיבת מועצה מן המניין 15 לוידאו
58/15 29.11.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין       שנערכה בסבב טלפוני 15
57/15 15.11.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
56/15

4.11.2015

ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
55/15 14.10.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
54/15 14.10.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
53/15 10.9.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
52/15 2.9.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
51/15 2.9.2015 ישיבת מועצה מן המנין   15 לוידאו
50/15 5.8.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
49/15 22.7.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
48/15 7.7.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
47/15 1.7.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
46/15 8.6.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
45/15 8.6.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
44/15 13.5.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
43/15 3.5.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
42/15 26.4.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
41/15 1.4.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
40/15 11.3.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
39/15 5.3.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
38/15 9.2.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
37/15 4.2.2015 ישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
36/15 25.1.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
35/15 25.1.2015 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 לוידאו
34/14 8.1.2015 יישיבת מועצה מן המנין 15 לוידאו
33/14 28.12.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
32/14 28.12.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
31/14 3.12.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
30/14 3.12.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
29/14 26.11.2014 ישיבת מועצה חגיגית שלא מן המנין 15
27/14 12.11.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
26/14 12.11.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
25/14 22.10.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
24/14 22.10.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
23/14 7.9.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
22/14 3.9.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
21/14 3.9.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
20/14 6.8.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
19/14 6.8.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
18/14 9.7.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
16/14 25.6.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
15/14 15.6.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
14/14 14.5.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
13/14 10.4.2014 ישיבות מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
12/14 1.4.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
11/14 5.3.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
10/14 6.2.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
9/14 27.1.2014 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
8/14 1.1.2014 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
7/13 29.12.2013 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
6/13 29.12.2013 ישיבת מעוצה שלא מן המנין 15 להשמעה
5/13 11.12.2013 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
4/13 11.12.2013 ישיבת מועצה מן המנין 15 להשמעה
3/13 28.11.2013 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
2/13 28.11.2013 ישיבת מועצה שלא מן המנין 15 להשמעה
1/13 19.11.2013 ישיבת מועצה חגיגית שלא מן המנין 15
122/13 18.8.2013 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14 להשמעה
121/13 18.8.2013 ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המנין 14 להשמעה
120/13 10.7.2013 ישיבת מוצעה מן המנין 14 להשמעה
119/13 17.6.2013 ישיבת מועצה מן המנין 14 סבב טלפוני
118/13 6.6.2013 ישיבת מועצה מן המנין 14 להשמעה
117/13 1.5.2013 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
116/13 10.4.2013 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
115/13 17.3.2013 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
114/13 11.02.2013 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
113/13 06.02.2013 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
112/13 17.01.2013 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
111/13 02.01.2013 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
110/12 13.12.2012 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14 להשמעה
109/12 24.12.2012 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14 להשמעה
108/12 5.12.2012 ישיבת מועצה מן המנין 14 להשמעה
107/12 28.11.2012 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14 להשמעה
106/12 14.11.2012 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14 להשמעה
105/12 19.11.2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
104/12 7.11.2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
103/12 14.10.2012 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14 להשמעה
102/12 14.10.2012 ישיבת מועצה מן המנין 14 להשמעה
101/12 24.9.2012 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14 להשמעה
100/12 5.9.2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
99/12 26.8.2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
98/12 26.8.2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
97/12 5.8.2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
96/12 5.8.2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
95/12 5.8.2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
94/12 18/7/2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
93/12 11/7/2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
92/12 6/6/2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
91/12 ישיבה לא התקיימה
90/12 ישיבה לא התקיימה
89/12 2/5/2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
88/12 16/4/2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
87/12 4/4/2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
86/12 14/3/2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
85/12 28/2/2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
84/12 6/2/2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
83/12 6/2/2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
82/12 18/1/2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
81/12 9/1/2012 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
80/11 2/1/2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
79/11 2/1/2012 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
78/11 18/12/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
77/11 28/11/2011 ישיבת מועצה לא מן המניין 14 להשמעה
76/11 16/11/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
75/11 8/11/2011 ישיבת מועצה לא מהמניין 14 להשמעה
74/11 16/11/2011 ישיבת מועצה לא מן המניין 14 להשמעה
73/11 2/11/2011 ישיבת מועצה לא מהמניין 14 להשמעה
72/11 5/10/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
71/11 7/9/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
70/11 7/9/2011 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
69/11 1/9/2011 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
68/11 3/8/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
67/11 27/7/2011 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
66/11 11/7/72011 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
65/11 7/7/2011 ישיבת מועצה שלא מן המניין 14 להשמעה
64/11 6/7/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14
63/11 15/6/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
62/11 30/5/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
61/11 14/4/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
60/11 8/3/2011 ישיבת מועצה מן המניין 14 להשמעה
59/11 23/2/2011 ישיבה שלא מן המניין 14 להשמעה
58/11 2/2/2011 ישיבה מן המנין 14 להשמעה
57/11 12/1/2011 ישיבה מן המנין 14 להשמעה
56/10 29/12/2010 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
55/10 29/12/2010 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
54/10 19/12/2010 ישיבה מן המנין 14 להשמעה
53/10 29/11/2010 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
52/10 29/11/2010 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
50/10 17/11/2010 ישיבה מן המנין 14 להשמעה
49/10 17/11/2010 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
47/10 7/10/2010 ישיבה מן המנין 14 להשמעה
46/10 12/09/2010 ישיבה מן המנין 14 להשמעה
45/10 18/08/2010 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
44/10 18/08/2010 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
43/10 11/08/2010 ישיבה מן המנין 14 להשמעה
42/10 11/08/2010 ישיבה לא מן המנין 14 להשמעה
41/10 1/08/2010 ישיבה לא מן המנין 14
40/10 14/07/2010 ישיבה מן המנין 14
39/10 14/06/2010 ישיבה מן המניין 14
37/10 10/05/2010 ישיבה מן המנין 14
36/10 21/04/2010 ישיבה מן המנין 14
35/10 25/03/2010 ישיבה שלא מן המנין  14
34/10 03/03/2010 ישיבה מן המנין 14
33/10 10/02/2010 14
  32/10 01/02/2010 ישיבה שלא מן המנין  14
 31/10 18/01/2010 ישיבה מן המנין  14
 30/09 30/12/2009 ישיבה שלא מן המנין  14
 29/09 20/12/2009 ישיבה שלא מן המנין  14
 28/09 09/12/2009 ישיבה מן המנין  14
  27/09 15/11/2009 ישיבה שלא מן המנין  14
 26/09 11/11/2009 ישיבה מן המנין  14
 25/09 11/11/2009 ישיבה שלא מן המנין 14
 24/09 22/10/2009 ישיבה מיוחדת שלא מן המנין 14
 23/09 14/10/2009 ישיבה מן המנין  14
  22/09 13/09/2009 ישיבה מן המנין 14
21/09 12/08/2009 ישיבת מועצה שלא מן המנין 14
 20/09 12/08/2009 ישיבת מן המנין 14
 19/09 13/07/2009 ישיבה שלא מן המנין 14
 18/09 08/07/2009 ישיבה מן המנין 14
  16/09 15/06/2009 ישיבה שלא מן המנין (3)  14
15/09 15/06/209 ישיבה שלא מן המניין (2) 14
14/09 15/06/2009 ישיבה  שלא מן המניין 14
  13/09 10/06/2009 ישיבה מן המנין 14
 12/09 13/05/2009 ישיבה מן המנין 14
  11/09 03/05/2009 ישיבה שלא מן המניין  14
  10/09 22/04/2009 ישיבה מן המנין 14
9/09 26/03/2009 ישיבה שלא מן המנין 14
 8/09 26/03/2009 ישיבה שלא מן המנין 14
 7/09 19/03/2009 ישיבה מן המנין 14
 6/09 12/02/2009 ישיבה מן המנין 14
5/09 14/01/09 יישיבה מן המנין 14
 4/09 08/01/2009 ישיבה שלא מן המנין 14 להשמעה
  3/08 31/12/2008 ישיבה שלא מן המנין 14
  2/08 15/12/2008 ישיבה שלא מן המנין 14
1/08 08/12/2008  ישיבת מועצה מן המנין 14 להשמעה

                                                                            14