הכנסת ספר תורה בבתי כנסת בעיר בתאריך 13.9.2018

  • הכנסת ספר תורה בתאריך 13.9.2018 בבית כנסת "הבאר"
  • הכנסת ספר תור ה ב-13.9.2018 בבית כנסת "שערי ציון"