פניות ותלונות הציבור


תושב נכבד,

יחידת פניות הציבור משמשת כיחידת הקשר בין התושבים, בעלי העסקים והמבקרים לבין היחידות המקצועיות בעירייה.
הטיפול בכל פנייה נעשה מתוך הבנת צרכי התושב ורצון לתת מענה איכותי ומהיר בהתאם לערכי השירות שנקבעו - קל, קשוב, בגישה
חיובית - תוך שקיפות מלאה בנוגע למדיניות העירייה ופעילותה.
בנוסף, במטרה לתת מענה שירותי ונגיש לתושבים בשכונות, חולקה העיר לשישה אזורים. בראש כל אזור עומד ראש מינהלת שאמון על
סיוע במתן מענה לנושאים קהילתיים שבין התושב לרשות.

צוות פניות הציבור

מנהלת פניות הציבור -  איריס לבון   
דוא"ל:    pniyot@rishonlezion.muni.il

רכזות פניות הציבור:
לוי אורה - טלפון: 03-9547243
אילנה שקולניק  - טלפון: 03-9547245
אתי גבעתי -  טלפון: 03-9547242
סיגל גבסו- טלפון: 03-9547421  

מס' הפקס: 03-9547122

ראשי מינהלות השירות לתושב (שיל"ת):

ראש מינהלת מרכז:  לינוי פלד
שכונות: אברמוביץ, נחלת יהודה
רחוב קק"ל 18, טל:  9502994 -03  דוא"ל:  linoype@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת מזרח:  זמירה כרמלי
שכונות: ראשונים (גן נחום), נווה הדרים, מישור הנוף, השומר, שיכוני המזרח, חלום ראשון, צמרות, כפר אריה, כלניות, אירוסים
רחוב נחמיה 54, טל:  9580237 -03  דוא"ל:   Zmirak@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת צפון מזרח: דנה גוזלן
שכונות: נווה זאב , גני ראשון , רביבים , רמב"ם , נעורים , אזור תעשיה ישן , נווה זאב
רחוב ירושלים 39 , טל:  9667738 -03 דוא"ל:  danac@rishonlezion.muni.il 

ראש מינהלת צפון מערב: ברוך קלבו
שכונות: רמת אליהו, נווה ים, נווה חוף, שער הים ומב"ת מערב 
רחוב זלמן שניאור 23 , רמת אליהו מועדון "ביתנו" , טל:  9619524 -03 דוא"ל:  barochk@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת קריות: אורית גבאי
שכונות: קריית ראשון, כרמים, נאות שקמה, נווה קלים, פרס נובל, נאות אשלים, קריית גנים, קריית הלאום 
רחוב הנרקיס 5, טל': 03-9682371/2    דוא"ל:  
OritGB@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת שכונות רמז-כצנלסון:  דבורה אלמלם (פרץ)
שכונות: רמז, כצנלסון, בנות חייל, נווה הלל  
רחוב רוזין  4, טל:   03-6438771 דוא"ל:  devorap@rishonlezion.muni.il

                                                                                                                             

דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2016
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2015
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2014
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2013 
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2012 
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2011  
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2009    
דוח הממונה על פניות הציבור  לשנת 2008