פניות ותלונות הציבור


תושב נכבד,

יחידת פניות הציבור משמשת כיחידת הקשר בין התושבים, בעלי העסקים והמבקרים לבין היחידות המקצועיות בעירייה.
הטיפול בכל פנייה נעשה מתוך הבנת צרכי התושב ורצון לתת מענה איכותי ומהיר בהתאם לערכי השירות שנקבעו - קל, קשוב, בגישה
חיובית - תוך שקיפות מלאה בנוגע למדיניות העירייה ופעילותה.
בנוסף, במטרה לתת מענה שירותי ונגיש לתושבים בשכונות, חולקה העיר לשישה אזורים. בראש כל אזור עומד ראש מינהלת שאמון על
סיוע במתן מענה לנושאים קהילתיים שבין התושב לרשות.

צוות פניות הציבור

מנהלת פניות הציבור -  איריס לבון   
דוא"ל:    pniyot@rishonlezion.muni.il

רכזות פניות הציבור:
לוי אורה - טלפון: 03-9547243
אילנה שקולניק  - טלפון: 03-9547245
אתי גבעתי -  טלפון: 03-9547242
סיגל גבסו- טלפון: 03-9547421  

מס' הפקס: 03-9547122

ראשי מינהלות השירות לתושב (שיל"ת):

ראש מינהלת מרכז  (שכונות: אברמוביץ,נחלת יהודה)- לינוי פלד
רחוב קק"ל 18  - 9502994 -03   linoype@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת מזרח  (שכונות: ראשונים(גן נחום),נוה הדרים, מישור הנוף, השומר,שיכוני המזרח) - זמירה כרמלי 
רחוב נחמיה 54   - 9580237 -03     Zmirak@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת צפון מזרח (נווה זאב , גני ראשון , רביבים , רמב"ם , נעורים , אזור תעשיה ישן)   - דנה גוזלן
רחוב יהודה לייב פינסקר 3     - 9667738 -03 danac@rishonlezion.muni.il 

ראש מינהלת צפון מערב (רמת אליהו, נווה ים, נווה חוף, שער הים ומב"ת מערב.) - ברוך קלבו 
רמת אליהו מועדון "ביתנו"  - 9619524 -03  barochk@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת קריות  - אורית גבאי
רחוב הנרקיס 5    - 9625501 -03 
OritGB@rishonlezion.muni.il

ראש מינהלת שכונות רמז-כצנלסון , בנות חייל ונווה הלל  -דבורה אלמלם (פרץ)
רחוב רוזין  4 -  03-6438771    -devorap@rishonlezion.muni.il

      

                                                                                                                         

דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2015
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2014
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2013 
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2012 
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2011  
דוח הממונה על פניות הציבור לשנת 2009    
דוח הממונה על פניות הציבור  לשנת 2008