רישום לגני ילדים, צהרונים וכיתות א

להלן הרישום לשנת הלימודים תש"פ ל: