בריאות הציבור

שני תחומי פעילות עיקריים המשותפים למינהל לשילוב חברתי בעירייה ולמשרד הבריאות: 
הפעלת תחנות טיפת חלב ושירותי בריאות במערכת החינוך – בחטיבות העליונות.
תחנות טיפת חלב 
בעיר פועלות 13 תחנות טיפת חלב, הנגישות לתושבי העיר עפ"י מקומות מגוריהם. התחנות מופעלות במשותף ע"י העירייה ומשרד הבריאות כאשר העירייה היא בעלת המבנים ומתחזקת אותם באופן שוטף, ואילו משרד הבריאות אחראי על הצוות הרפואי ועל שירותי הבריאות הניתנים בתחנות. 
התחנות נותנות שירותי רפואה מונעת לאוכלוסיית התינוקות (1-0 שנים) ואוכלוסיית הפעוטות (5-2 שנים). כמו כן מתקיים במסגרתן מעקב אחר נשים בהריון. לאחרונה החל תהליך של מחשוב התחנות בשיתוף פעולה של העירייה ומשרד הבריאות. 
במסגרת מדיניות משרד הבריאות תהפוכנה תחנות טיפת חלב ל "מרכזים מקדמי בריאות" אשר במסגרתם יורחבו שירותי הבריאות לטובת הקהילה, ותורחבנה אוכלוסיות היעד.
רשימת התחנות לטיפת חלב:

שם שכונה כתובת טלפון
בית מעון כצנלסון גורדון 24 9652211
גן נחום ראשונים רופין 5 9657722
גני יהודית נווה חוף חיל הים 10 9621636
גני אסתר קדמת ראשון יואל סגל 6 9468648
קריית גנים קריית גנים שדה נחום 16 9622236
גרוזנברג אברמוביץ הרב טולדנו 4 9650123
רמת-אליהו רמת אליהו אריאב 6 9614480
שיבת ציון השומר שיבת ציון 4 9659665
שכון המזרח שיכוני המזרח עזרא 39 9655566
נאות אשלים נאות אשלים התזמורת 30 9529366
נאות שקמה נאות שקמה בן סרוק 3 9410904

 
בריאות במערכת החינוך  
בכל בתיה"ס המקיפים בעיר (החטיבות העליונות) קיים צוות רפואי הכולל רופא ואחות מוסמכת (עם הכשרה של בריאות ציבורית). 
שירותי הבריאות במסגרת ביה"ס הינם המשך ישיר לשירותים הניתנים במסגרת התחנות לטיפת חלב. 
הנושאים בהם מטפל הצוות הרפואי בבתיה"ס: 
בדיקות שיגרה הכוללים גילוי מוקדם של ליקויים גופניים, בעיות בהתפתחות, ליקויים בשמיעה, בראיה, בגדילה , ביציבה ובתזונה
השלמת חיסונים – המשך לחיסונים אותם קיבלו התלמידים בתחנות בריאות המשפחה
הרצאות בתזונה נכונה
חינוך לבריאות
התפתחות מינית
מניעת התמכרויות
מניעה מתאונות
מניעת אלימות
חינוך לשיזוף נכון
מתן אישורים רפואיים לטיולים, ספורט ופעילות בגדנ"ע 

"כל הבריאות" -  זכויות בנושאי בריאות - אתר משרד הבריאות