רשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

מנהל: דוד בן שושן
כתובת: הרצל 82 (קומה 4) ראשון לציון    
טלפונים : 03-9656257 03-9503568
פקס : 03-9679454
דו"אל: davidben@rishonlezion.muni.il


דבר מנהל הרשות

הרשות העירונית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול מקדישה מאמצים רבים בהרחבה והעצמת פעילויות
ותכניות המניעה הניתנות בחינוך הפורמאלי ובחיבורן לתחום החינוך הבלתי פורמאלי, כך שלמעשה
נוצר רצף העוטף את הילד על פני כל שעות היממה, פעילות זו מתאפשרת בתמיכתם של מינהל החינוך
על אגפיו ואגף נוער וצעירים.

במסגרת הפעילות אנו שמים דגש בנושא צריכת אלכוהול בקרב בני נוער מתבגר. משאבים רבים מושקעים גם במניעת תופעה שלילית ושתפסה תאוצה בעת האחרונה בדמות הסמים הסינטטיים או בכינוי הרחוב : "סמי פיצוציות".

נושא העצמת הורים, חשוב מאוד ובמסגרת זו אנו מדריכים הורים ונותנים בידם כלים להתמודדות עם בני נוער, הרחבנו את פעילות מתנדבי סיירות ההורים ואנו קוראים להורים נוספים להצטרף.

הרשות העירונית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול עוסקת בהקניית כלים לצוותים מקצועיים ולצוותי ההוראה בבתי הספר וכל זאת כדי להרחיב את הידע בתחום.

אנו פועלים ומסייעים לאוכלוסיות מגזריות מתוך ראייה שיש לתת כלים מותאמים תרבותיים לאוכלוסיית חבר העמים ויוצאי העדה האתיופית בעיר וכן ברב המגזר הדתי.

אני צופה אל פני העתיד בתקווה לימים טובים והתגשמות החזון לקיומה של חברה בריאה וערכית המודעת לצורך להתמודד עם נזקי השימוש הסמים ואלכוהול כתנאי לרווחת החברה ולאיכות החיים של תושבי העיר ראשון לציון.

חזון
התמודדות עם נגע
הסמים והאלכוהול
כתנאי לקיום חברה בריאה וערכית
בעיר ראשון לציון  

מטרות

       מניעה והסברה בקרב בני נוער.
       מעורבות ומודעות קהילתית.
       מעורבות אוכלוסיות מיגזריות במניעה.
       תוכניות מניעה לשימוש לרעה בסמים ואלכוהול.
       שותפות עם גורמים עירונים וגורמי חוץ במניעה והסברה.
       מאבק עד חורמה בנגע הסמים והאלכוהול.

 

תמונת שלט החיים יפים אל תקטוף אותם     תמונה - כששותים לא שולטים