בעלי תפקידים במינהל הכספים

 

תפקיד

שם פרטי ומשפחה

כתובת משרד

טלפון משרד

פקס

דוא"ל

ראשת מינהל הכספים וגזברית העירייה

קרן ברק

הכרמל 20

03-9487500

03-9547175

kerenba@rishonlezion.muni.il

 

סגנית גזבר להכנסות

קרן משלניק

הכרמל 20

03-9547056

03-9546961

KerenMs@rishonlezion.muni.il

 

סגנית גזבר להוצאות ומ"מ גזבר

שרעבי רויטל

הכרמל 20

03-9547008

03-9547221

RevitalS@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף גבייה ואכיפה

קונסטנטין שלומי

הכרמל 20

03-9547253

03-9547215

shlomik@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף בקרה, פיקוח והכנסות אחרות שגית טובי יקותיאל הכרמל 20 03-9547350 03-9547187

SagitT@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף שומה

אללוף-כהן יעל

הכרמל 20 03-9547102 03-9547076

yaelac@rishonlezion.muni.il

 

מנהל אגף תקציבים

לוי מוריס

הכרמל 20

03-9547156

03-9547221

MorrisL@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף חשבות

גואטה עליזה

הכרמל 20

03-9547062

03-9547221

 alizag@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף נכסים גלעד אברהמי הכרמל 20 03-9547537 03-9547557

gilada@rishonlezion.muni.il

מנהלת פניות הציבור גאולה לוי הכרמל 20 ‎03-9547690 PniyotGiz@rishonlezion.muni.il