ביטוח העירייה

 

מנהלת המחלקה:  עו"ד לילך מוסרי

המחלקה מטפלת בנושאי ביטוח הקשורים לנקי גוף ו/או רכוש הקשורים לעירייה. המחלקה מטפלת בנושאי ביטוח ובתביעות אזרחים בנושאי נזקי גוף ו/או רכוש בתחומים שבאחריות העירייה.

פניות בנושא נזקי גוף ו/או רכוש:
במקרים בהם לדעת פונה נגרמו לו נזקי גוף ו/או נזקי רכוש בגין מחדל מוכח של הרשות, ניתן להגיש פניה למחלקת הביטוח של העירייה. הפניה תיבדק ע"י מחלקת הביטוח ובמידת הצורך תועבר גם לחברת הביטוח של העירייה.

אופן הפניה למחלקת הביטוח:
ניתן להגיש פניה למחלקת הביטוח של העירייה דרך הערוצים הבאים
:

  • במיילbituach@rishonlezion.muni.il  
  • בפקס: 03-9546965
  • בדואר לכתובת: עיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, לידי מחלקת הביטוח

בכל פניה יש לכלול את הפרטים הבאים:

  • תאריך, שעה וכתובת האירוע (רחוב ומספר בית).
  • תיאור מפורט של  המקרה.
  • תמונות צבעוניות של המפגע הנטען (צלום קרוב ורחוק בו יהיה ניתן לזהות את מקום המקרה).
  • פרטי התקשרות של הפונה (כתובת ומספר טלפון).

בנוסף, יש לכלול את הפרטים הבאים לפי סוג הפניה:

במקרה של נזקי גוף  - מסמכים רפואיים רלוונטיים.
במקרה של נזק לרכוש
:

  • הצעת מחיר לתיקון.
  • טופס אישור "אי הגשת תביעה" מחברת הביטוח או תצהיר לגבי אי קיום כיסוי ביטוחי לרכוש.
  • אם הנזק הוא לרכב  - רישיון רכב בתוקף ליום האירוע.

שימו לב: פניה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים כמתואר לא תטופל.

לבירור מידע נוסף, ניתן לפנות גם בטלפון למספר 03-9547012.  מענה טלפוני יינתן בימים א', ג', ד', ה' בשעות 08:30 - 15:30 ויום ב' בשעות 08:30 - 13:00 ו- 16:00 - 19:00.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים:
תלמידי העיר הלומדים במסגרות עירוניות מבוטחים בביטוח "תאונות אישיות" המכסה נזק גופני 24 שעות ביממה בהתאם לתנאי הפוליסה. מידע נוסף בנושא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים