מתווה דיור בר השגה ראשון לציון 2018

להלן רשימת המספרים שעלו בהגרלה כולל בהמתנה. הזוכים הסופיים יקבעו לאחר התכנסות הוועדה הציבורית והצוותים המקצועיים לצורך בדיקת העמידה בתנאי הסף ובקריטריונים. תוצאות ההגרלה: ברחוב האבות ובלפור- נשואים ורווקים         ברחוב ירושלים -נשואים ורווקים

בהצלחה וחג שמח

להלן מידע  מפורט על מתווה הדיור בר השגה בראשון לציון:

רחוב האבות ורחוב בלפור

רחוב  ירושלים

    טלפונים לבירורים:

    דירות 2  חדרים-  073-2267666
    דירות 3 חדרים- 03-9411999