מחזיקי תיקים המועצה ה- 15

     
 שם בתחום: טלפון

מר מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע

המינהל לשילוב חברתי, סמים ואלכוהול 9547727

מר יוסי חממי - סגן ראה"ע

מינהל ההנדסה בשיתוף עם ראה"ע 9547249
מר רז קינסטליך - מ"מ ראה"ע מינהל איכות הסביבה/אגפי התברואה, הגינון, ההדברה ונהגים, בשיתוף מר ציון כהן 9547013

מר ציון כהן - סגן ראה"ע

מינהל איכות הסביבה / אגפי התברואה והגינון, בשיתוף מר רז קינסטליך 9547723

מר אריה כהן

חינוך חרדי ותרבות חרדית. כל הקשור לשירותי הדת בעיר נכסים והקצאות 9547495

מר אייל מושיוב - משנה לראה"ע

בנייה ציבורית בשיתוף עם ראה"ע, מדרחוב 9547061

מר דורון אוזן - משנה לראה"ע

הצעירים והנוער 9547766

מר אבי דנינו - משנה לראה"ע

הכספים בשיתוף עם ראה"ע 9547748

פרופ' תמי רונן

חינוך בשיתוף עם ראה"ע 9547677

מר איתן שלום - סגן ראה"ע

תיק הספורט, תרבות הדיור + שיפוצי חזיתות בתים 9547733

גב' יפעת מאירוביץ יפת

אגף איכות הסביבה כולל איכות הסביבה, וטרינריה והבריאות אחראית בתחום המקצועי על תחנת המעבר, הפרדה וטיפול בפסולת, יחידת המחזור ופקיד היערות העירוני 9547543

מר אוהד אוזן

קשר עם מגזרים מיוחדים + תמ"א 38 9547543
מר עידן מזרחי חוף הים והאגמים 9547701
מר אבי חיים מינהל שפ"ע 9547701
מר ישראל מוטעי התחבורה, למעט תחבורה ציבורית 9547766
מר אייל לוי שיכון המזרח 9547766
מר מיכאל רייף תיירות, קליטה וקשרי חוץ 9547064
מר יצחק אבשלומוב התחדשות עירונית, למעט תמ"א 38, עסקים קטנים, למעט כל הקשור ברשוי עסקים 9547007
מר שמעון טרבלסי מורשת יהודית, רמת אליהו 9547148
מר משה לבהר רישוי עסקים 9547961
גב' קרן דנה תרבות 9547938