חברות עירוניות-דירקטוריונים ודוחות

שם   רשימת חברי דירקטריון  דו"ח שנתי דו"ח תמציתי
 חברה עירונית לתרבות , ספורט ונופש בע"מ  רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח 2015
 החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ  רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח 2015
החברה לביטחון וסדר ציבורי רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח  2015
תאגיד המים, ניקוז וביוב - מני"ב רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח 2015
הבית לעברית   דוח 2016