חברות עירוניות-דירקטוריונים ודוחות

שם  החברה/תאגיד  רשימת חברי דירקטוריון  דו"ח שנתי דו"ח תמציתי על מטרות ופעילות ממונה על חופש המידע

החברה עירונית לתרבות , ספורט ונופש בע"מ

 רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח 2016 דוח 2016 ממונה חופש המידע

החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ

 רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח 2016 דוח 2016 ממונה חופש המידע

החברה לביטחון וסדר ציבורי

רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח  2016 דוח  2016

ממונה חופש המידע

תאגיד המים, ניקוז וביוב - מני"ב

רשימה מעודכנת קדנציה 15 דוח 2016 דוח 2016 ממונה חופש המידע

הבית לעברית

רשימה מעודכנת קדנציה 15

חברה בהקמה

דוח 2016
ייזום ראשון- החברה העירונית בע"מ

חברה בהקמה

דוח 2017