תקציב העירייה

בהתאם לשינויים בתקציב העירייה המאושר לשנת 2017 , שבוצעו לאחר הדפסת ספר התקציב והובאו לאישור המועצה,  התקציב הופחת ב-2.4 מיליון ₪   ויעמוד על סך של  1,701,689,000 ₪.

ספר תקציב 2017       עדכונים לספר תקציב 2017
 
קובץ תקציב 2017 

פירוט הוצאות והכנסות  לפי סעיפים תקציביים 2017

ניתוח תקציב 2017 

תקציר תקציב  2017 

עדכון משרות ותקנים

המידע על תקציב  2016  מאושר ותקציב 2015 סופי  מוצג בתוך ספר התקציב והלוחות  של 2017.