טופס בקשה מרישוי עסקים למידע הנדסי ומשפטי  על נכס   

לנוחיותכם טופס מקוון למילוי ושליחה באמצעות האינטרנט. נא הקפידו על מילוי כל הפרטים הנדרשים.

פרטים על מבקש המידע
יש לרשום את המספרים ללא תו מפריד

יש לרשום את המספרים ללא תו מפריד

פרטי הנכס שלגביו מבוקש המידע
מ"ר
במידה וקיים עסק בנכס יש למלא את הפרטים הבאים