גופים שאישורם נדרש לצורך הוצאת רישיון עסק

עפ"י חוק רישוי עסקים, נדרש בעל העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור"
שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק.

גופי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

ממונה בקרת תכניות, תברואן האזור וממונה רישוי  הנדסי באגף רישוי ופיקוח על העסקים
רחוב הכרמל 20 קומה ג' בניין העירייה. טל – 03-9547384,  03-9547313.
האגף לאיכות הסביבה רחוב הרצל 82, טל' - 03-9547751.
שרותי הכבאות רחוב בן צבי 1, טל' - 03-9618888.
מנהל ההנדסה  - (היתרי בניה והיתר לשימוש חורג) רחוב הכרמל 20 קומה ב' בניין העירייה.
שרות וטרינרי עירוני - (הוסמך ע"י משרד החקלאות) רחוב הלחי 3, טל' 03-9423417.

גופי ממשלתיים שאישורם נדרש עפ"י צו רישוי עסקים:

המשרד להגנת הסביבה  רחוב הרצל 91, רמלה. טל' – 08-9788800.
משטרת ישראל רחוב ז'בוטינסקי 106, ראשל"צ. טל' – 03-9609497/8.
משרד הבריאות המחוזי (שרות המזון)  לעסקים לייצור מזון רחוב הרצל 91 רמלה. טל' – 08-9788660.
לשכת הבריאות הנפתית רחובות רחוב אופנהיימר 10 קריית המדע  רחובות טל' – 08-9485819.
משרד העבודה  רחוב דרך שלמה53 תל – אביב. טל' – 03-5125272.
משרד החינוך, התרבות והספורט  (לרישוי מכוני כושר) רחוב המסגר 14  תל- אביב. טל': 03-6367204.
משרד החינוך מחוז מרכז – מנהל חברה ונוער (לרישוי קייטנות)  רחוב השלושה  2 תל – אביב.  טל': 03-6896200/1/2.
משרד התחבורה – לעסקים לטיפול ברכב רחוב המלאכה 8 תל – אביב. טל': 03-5657218.