הדרכות לבעלי עסקים

 שם הקורס  מיועד  תאריך התחלה  מס' מפגשים
 קורס בסיסי לקצבים  קצבים  22.10.2017  2