עסקים בהם יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי


הגדרה מזון מן החי  -  בשרו של בעל חיים, לרבות דגים,  או חלק ממנו, בין טרי ובין מקורר או קפוא, מבושל, מעושן או טחון, לרבות מוצרי בשר וכל בשר המעובד בדרך כלשהי המשמש למאכל אדם;

 • בעל העסק המאחסן, מעבד, או מוכר מזון מן החי, יפעל בהתאם להוראות " חוק עזר לראשון לציון (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התש"ן- 1989  ועדכוניו העתידיים.
 • בעל עסק לא ירכוש מזון מן החי מספק בתחומי ראשון לציון או מחוץ לה, אלא מספק שיש לו רישיון עסק, רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות ורכב להובלת מזון בקירור.
 • בעל עסק לא ירכוש מזון מן החי שמקורו מחוץ לראשון לציון, אלא אם המזון מן החי עבר בדיקת טרם שיווק (בדיקת משנה) על ידי השרות הווטרינרי בראשון לציון.
 • כאמור בסעיף 7.3 בעל העסק, ישמור בעסקו למשך 30 יום לפחות, את תעודות משלוח/חשבוניות או העתק שלהם  החתומות על ידי השרות הווטרינרי העירוני בחותמת "נבדק והותר".
 • בעל עסק שרכש מזון מן החי בתחומי העיר ראשון לציון יציג וישמור בעסק למשך 30 יום לפחות את תעודת משלוח/חשבונית עם חותמת של וטרינר המפעל, ממנו נרכש המזון מן החי.
 • כל מזון מן החי שאינו באריזתו המקורית, יוחזק בכלי שעליו תהיה תווית האריזה המקורית או מדבקה עם תאריך פתיחת האריזה המקורית.
 • כל מדורי המטבח לרבות מקררים, מקפיאים, משטחי עבודה, כיורים וכדומה, ישולטו בשלט המעיד על ייעודם כפי שהוגדר 
  בתוכנית העסק.     
 • כל שינוי בייעוד העמדות שלעיל, מחויב בקבלת אישור מוקדם מאת אגף רישוי עסקים בעיריה וממשרד הבריאות.
 • טיפול בהזמנות טלפוניות של לקוחות באטליזים וחניות דגים יטופלו על פי הנוהל, לנוהל טיפול בהזמנות, ספח הזמנות לאיטליז