רוכלות

 

רוכלות בתחומי העיר ראשון לציון תתקיים אך ורק על פי האמור במסמך"מדיניות עיריית ראשון לציון בנושא מתן רישיונות רוכלות"
ככלל, לא יינתנו רישיונות עסק לרוכלות למעט מקרים חריגים.