קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

  

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות תכנונית של העיריה/הוועדה לתכנון ובנייה

10.8 ב

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

רק באזור התעשייה הצפוני החדש ועפ"י תוכנית רצ/67/15/1 .