קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

 

פריט 10.8 - חומרי חיטוי או ניקוי 
פריט 10.8ב' – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 פריט

תיאור העסק טעון הרישוי  

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי 

מדיניות תכנונית של העירייה/הוועדה לתכנון ובנייה. לצפייה בפירוט האזורים

 

 10.8ב

חומרי חיטוי או ניקוי- אחסונם שלא לצורך מכירה במקום  

  רק באזור התעשייה הצפוני החדש ועפ"י תוכנית רצ/67/15/1