קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

 

פריט  2.1  גז
פריט  2.1ה – תיקון מכלים 
פריט 
 2.2  דלק לסוגיו
פריט  2.2א - תחנת דלק ותדלוק

 פריט תיאור העסק טעון רישוי מדיניות תכנונית של העירייה/הוועדה לתכנון ובנייה  

מדיניות תיכנונית של העירייה/הוועדה לתכנון ובנייה. לצפייה בפירוט האזורים

 2.1 ה

תיקון מכלים  

לא יאושר בתחום העיר ראשון לציון למעט באזור התעשייה הצפוני החדש הקבוע בתוכנית רצ /67/15/1 

 

 2.2 א

תחנת דלק
ותדלוק

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4 ובכפוף לתב"ע נקודתית. העירייה תבחן הקמת תחנות דלק חדשות בעיקר באזורי תעשייה ותעסוקה.