קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות תכנונית של העיריה/הוועדה לתכנון ובנייה

2.1 ה

תיקון מיכלים

 

לא יאושר בתחום העיר ראשון לציון למעט באזור התעשייה הצפוני החדש הקבוע בתוכנית רצ /67/15/1

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4 ובכפוף לתב"ע נקודתית. העירייה תבחן הקמת תחנות דלק חדשות בעיקר באזורי תעשייה ותעסוקה.