קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות תכנונית של העיריה/הוועדה לתכנון ובנייה

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

לא ניתן לאשר השימוש בתחום העיר ראשון לציון

3.4 ג

מכירתם

יש לשמור על מרחק של 50 מטר לפחות מבתי אוכל, אולמות שמחה, גני אירועים ומבנים למגורים ומשרדים.

רק בתחום תוכנית רצ/67/15/1 בשימוש מסחרי