קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים

 

קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה   כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 א - בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות - גידולם, אחזקתם, טיפול בהם (כולל מעון יום או פנסיון לכלבים וטיפולם או בית חולים וטרינרי כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 א - גידול דגים לצורך טיפולים ברגליים (אקווריום) כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ב - בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות - הצגתם כן כמו מקום של פינות חי או גן חיות
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ג - בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות - חניטתם כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ד - בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות - הפקת זרימה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובקר כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ה - בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות - מתן שרותי חיטוי, טילוף, הדברת טפילים חיצוניים, גז. כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ו - מספרה לבעלי חיים כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ז - בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות - הובלתם כן  
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ח - עופות - גידולם, אחזקתם, טיפול בהם כן  
3.3 הדברה 3.3 א - הדברה תברואתית כן כמו חברה להדברה תברואתית
3.3 הדברה 3.3 ב - הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים כן  
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 3.4 א - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - ייצורם, אריזתם, אחסנתם כן  
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 3.4 ג - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם כן  
3.5 מזון לבעלי חיים 3.5 א - מזון לבעלי חיים - ייצורו, עיבודו כן  
3.5 מזון לבעלי חיים 3.5 ב - מזון לבעלי חיים - אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו כן  
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 א - פסדים - איסופם, הובלתם כן  
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 ב - פסדים - עיבודם כן  
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 ג - פסדים - מכירתם כן  
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות 3.7 א - תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות - ייצורם כן
7 3.תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות 3.7 ב - תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות - אחסונם כן  
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות 3.7 ג - תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות - מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת) כן