קבוצה 5 - מים ופסולת

 

קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 א - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) - תחנת מעבר ומיון כן  
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ב - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) - איסופה, הובלתה כן  
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ג - טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסקציה, שריפתה. כן  
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ד - אתר לסילוק פסולת יבשה כן  
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ה - אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים כן משרד החקלאות – לפסדים בלבד
5.2 מי שתייה - מתקן להפקתם וטיפול בהם 5.2 א - מתקן התפלת מים כן  
5.2 מי שתייה - מתקן להפקתם וטיפול בהם 5.2 ב - מי שתייה - מתקן להפקתם וטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם. כן  
5.3 שפכים וקולחין 5.3 א - שפכים וקולחין - עיבודם, טיהורם, אחסונם כן  
5.3 שפכים וקולחין 5.3 ב - שפכים וקולחין - הובלתם במיכליות כן  כולל מכונות לשאיבה והובלת ביוב טעונה ברישוי.