קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

 

פריט 7.7 - עינוג ציבורי
פריט 7.7 ו' - דיסקוטק

פריט  

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי  

מדיניות תכנונית של העירייה/הוועדה לתכנון ובנייה. לצפייה בפירוט האזורים

 7.7 ו

דיסקוטק  

 הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית".
המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
בעל העסק יגיש לאגף איכות הסביבה דוח שהוכן על ידי יועץ אקוסטי מוסמך המוכיח שהעסק עומד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

בכל האזורים למעט אזורי מגורים, מגורים/ מסחר
ובכל מקום המשלב מגורים.