קבוצה 8 - רכב ותעבורה

  

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות תכנונית של העיריה/הוועדה לתכנון ובנייה

8.4 ב

תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

כפוף לתוכנית מתאר ארצית ייעודית ובכל מקרה יאושר רק לאורך עורקי תנועה בין עירוניים ועפ"י תב"ע מפורטת.

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

מוסכים חדשים יאושרו רק באזור התעשייה הצפוני החדש לפי תוכנית רצ/67/15/1 , במרכז עסקים שורק ובמב"ת מערב.
לגבי מוסכים קיימים יתכן שידרשו להעתיק את מקום מושבם מאזור ראשון איילון וממתחם הרובע לאזורים אחרים.