קבוצה 8 - רכב ותעבורה

 

פריט 8.4 - הסעת נוסעים
פריט 8.4 ב' - תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
פריט 8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
פריט 8.9 א' - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי  

דרישות האגף/
מחלקה/גורם רלבנטי 

מדיניות תכנונית של העירייה/הוועדה לתכנון ובנייה. לצפייה בפירוט האזורים

 

 8.4ב

הסעת המונים- תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית  

 

כפוף לתוכנית מתאר ארצית ייעודית ובכל מקרה יאושר רק לאורך עורקי תנועה בין עירוניים ועפ"י תב"ע מפורטת

 8.9א

מוסך- מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) 

 

מוסכים חדשים יאושרו רק באזור התעשייה הצפוני החדש לפי תוכנית רצ/67/15/1 , במרכז עסקים שורק ובמב"ת מערב.
לגבי מוסכים קיימים יתכן שידרשו להעתיק את מקום מושבם מאזור ראשון איילון וממתחם הרובע לאזורים אחרים.