מכרזי עבודות קבלניות ורכש / קול קורא

מכרזי עבודות קבלניות ורכש
RSS מכרזיםמרכזת הוועדה: אפרת פדידה
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל  EfratBa@rishonlezion.muni.il
לרשימת המכרזים

מאגר יועצים
מרכזת הוועדה: סיגל פרץ
כתובת: הכרמל 20 , קומה 3
טלפון: 03-9547509
דוא"ל Cigalp@rishonlezion.muni.il
לרשימת הקולות קוראים להגשת הצעות הצטרפות למאגר יועצים 

לנוחיותכם מפורסמים בזה החומרים הנלווים למכרז לצורך עיון בלבד. השתתפות במכרז מחייבת רכישה של חומר המכרז אצל  מרכזת הוועדה הרשומה לעיל. הגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון כמצוין בלוח שלהלן.

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן .