מכרזי עבודות קבלניות ורכש / קול קורא

RSS מכרזיםמרכזת הועדה: ריקי פזמוני
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל: rikyp@rishonlezion.muni.il

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן להגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון

להלן רשימת המכרזים / קול קורא שנת 2017 :

 מספר

תאור   (לפתיחה/הורדה לחץ על תאור המכרז)

תאריך פרסום

מועד אחרון להגשה 
(עד השעה 12:00)

תוצאות
1/2017 שרותי הפקות דפוס 17.1.2017 6.2.2017
קול קורא קול קורא למתן שירותי אסטרטגיה שיווקית למתחם ה-1,000 בראשון לציון

להסכם
להוראות למשתתפים  
12.1.2017 19.2.2017

קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר פרוגרמטורים
מסמך : מענה לשאלות הבהרה ביחס לקול קורא לפרוגרמטורים

5.1.2017 22.1.2017
56/16 רכישת מגרש מס' 2 בשטח של כ- 11 דונם עפ"י תב"ע רצ/מק/170/ 15 / 1 ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3  במתחם ראשון איילון אזה"ת החדש ראשון לציון 29.12.2016 27.2.2017
54/16 איתור נכס מתאים המוצע לשכירות לצרכי ניהול ותפעול משרדים עבור מנהלת מתחם ה- 1000 19.12.2016 23.1.2017