מכרזי עבודות קבלניות ורכש / קול קורא

RSS מכרזיםמ"מ מרכזת הועדה: אפרת פדידה
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל  EfratBa@rishonlezion.muni.il

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן להגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון

להלן רשימת המכרזים / קול קורא שנת 2017 :

 מספר

תאור   (לפתיחה/הורדה לחץ על תאור המכרז)

תאריך פרסום

מועד אחרון להגשה 
(עד השעה 12:00)

תוצאות
57.17 מכרז פומבי להסעות תלמידים ומינהל לשילוב חברתי  לשנה"ל תשע"ח 16.8.2017 4.9.2017
56.17 הקמת מבנה חדש לבית ספר ישורון (שלב א') וביצוע עבודות פיתוח 16.8.2017 11.9.2017
קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם 'צוות יישום רעיונות בע"מ' לצורך מתן שירותי תוכנה לניהול נתוני השירות הווטרינרי 14.8.2017 28.8.2017
55.17 מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי ולמכירת הממכר המיועד לתעסוקה ומסחר  בראשון לציון – "מתחם ה-1000"

הוראות למשתתפים
9.8.2017 6.11.2017
6.17 קול קורא לצורך הפעלת תכנית סיוע לנשים מעוטות יכולת כלכלית בראשון לציון

להסכם להפעלת התכנית
9.8.2017 21.8.2017
54/2017 לאספקת שירותי הנפקה, הדפסה דיגיטלית ואספקה של הודעות חיוב

הוראות למשתתפים
6.8.2017 21.8.2017
קול קורא

הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים חיצוניים  לחברת ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ
חומר נלווה:

טופס ניסיון מקצועי

תצהיר גופים ציבוריים

טופס הצעת מחיר

מענה לשאלות הבהרה

הצהרות והתחייבות המשרד

3.8.2017 10.8.2017
53.2017 מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט באגם 31.7.2017 21.8.2017
52.2017 אחזקת מתקני דחס 31.7.2017 21.8.2017
51.2017 עריכת ביטוחי עיריית ראשון לציון

המכרז הוארך - להארכת המכרז
24.7.2017 28.8.2017
הליך התמחרות הליך התמחרות למכירת חנויות במבנה מסחרי
רח יהודה 2 פינת רחוב יהודה לייב פינסקר 6, חלקה 10 (חלק) בגוש 3932 בראשון לציון
24.7.2017 3.9.2017 בשעה 11:00
יתקיים מפגש מציעים
50.2017 אספקה ותחזוקת טרקטור הכולל מנוף סל אדם
המכרז הוארך -להארכת המכרז
17.7.2017 7.8.2017
קול קורא

קול קורא למתן שרותי PMO 
 (Project Management  Officer)
למתחם האלף בראשון לציון


הוראות למשתתפים

הסכם

למסמך ההבהרות

המכרז הוארך - הגשה עד 7.9.17

12.7.2017 7.9.2017
קול קורא

קול קורא  למתן שירותי פיתוח עסקי למתחם האלף בראשון לציון

הוראות למשתתפים

הסכם

המכרז הוארך - הגשה עד 7.9.17

12.7.2017 7.9.2017
49.2017 הפעלת תוכנית להעשרה מוזיקלית לילדים עם צרכים מיוחדים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
המכרז הוארך שנית - להארכת המכרז
11.7.2017 21.8.2017
48.2017 הפעלת מרכז נוער ותנועה ב "המרחב" בשכונת קריית גנים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
10.7.2017 14.8.2017
47.2017 ביצוע עבודות קבלניות לחשמל מבנים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
10.7.2017 7.8.2017
4/2017 קול קורא למתן שירותי ניתוח אסטרטגי וניהול פרויקט לתצוגות ותכנים - בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) 
הוראות למשתתפים
נוסח ההסכם
9.7.2017 31.7.2017
46.2017

שיפוץ בנין העירייה (קומה 5)
פרוטוקול מפגש הבהרות

 

3.7.2017 17.7.2017
45.2017  שכירת נכס בשטח של 24.4 מ"ר לשימוש חנות ברח' אלי כהן 1 בנחלת בגוש 6093 חלקה 30
תת חלקה 6
3.7.2017 7.8.2017 החלטה מיום 3.7.17
הוחלט על חילוט ערבות המכרז של המציע קפלינסקי מלר
44.2017  שכירת נכס בשטח של 68.5 מ"ר לשימוש בית מלאכה  רח' יוסף ספיר 10 גוש 5033/13
תת חלקה 4
3.7.2017 7.8.2017
43.2017 שכירת נכס בשטח 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה רח' שפירא 5 החלק הדרום – מערב גוש 5032/28 3.7.2017 7.8.2017
42.2017 שכירת נכס בשטח 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה רח' שפירא 5 החלק הצפון – מערב גוש 5032/28 3.7.2017 7.8.2017
41.2017 שכירת נכס בשטח 1000 מ"ר קרקע לאכסנה פתוחה בחלק עורפי של החלקה + 236 מ"ר בנויים בחזית החלקה רח' שפירא 3 גוש 5032/27 3.7.2017 7.8.2017
40.2017 עבודות ניקיון בבניין העירייה 3.7.2017 17.7.2017
קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם 'צוות יישום רעיונות בע"מ' לצורך מתן שירותי תוכנת ענן לניהול נתוני השירות הווטרינרי 29.6.2017 13.7.2017
39.17 רכישת ראשי דיו וטונרים מקוריים 25.6.2017 10.7.2017
38.17 רכישת אביזרי אינסטלציה חשמלית 20.6.2017 10.7.2017 החלטה מיום 17.7.17
זוכה: אור שי סיטונאות חשמל בע"מ
37.17 הקמה ושדרוג מזרקות ברחבי העיר ראשון לציון 20.6.2017 10.7.2017
36.17 הקמת מועדון נוער בפינת הרחובות הנחשול וסילבר
פרוטוקול מפגש הבהרות
19.6.2017 17.7.2017
קול קורא

בקשה לקבלת מידע
RFI – Request for Information
לגבי מערכת לשאלות ולתשובות שתוטמע באתר האינטרנט של עיריית ראשון-לציון

 

7.6.2017 30.6.2017
35/17 שירותי ניקיון במוסדות חינוך
הוראות למשתתפים
להסכם
28.5.2017 12.6.2017 החלטה מיום 26.6.17
זוכים:
קבוצה 1: זאב מרקוס
קבוצה 2: י.מ הברקות נדלן בע"מ
קבוצה 3: א.ש.ט.ל שרותי קבלנות בע"מ
קבוצה 4: ש.ני בע"מ
קבוצה5: ש.אור אבטחה ארצית בע"מ
קבוצה 6: שלג לבן בע"מ
קבוצה 7: חן שלום אחזקות בע"מ
34/17

מדידה ובדיקת נכסים המשמשים/מיועדים למגורים לצרכי חיוב ארנונה, היטלים ואישורים לטאבו
הוראות למשתתפים
 המכרז הוארך להארכת המכרז
תשובות לשאלות הבהרה

 

 

28.5.2017 19.6.2017 החלטה מיום: 3.7.2017
זוכה זייד אורניב בע"מ
33/17

עבודות איסוף ופינוי אשפה ממכולות בשיטת היפוך לדחס
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הוראות למשתתפים
הארכה מס 2, מסמך הבהרה ושינוי תנאי המכרז

25.5.2017 12.6.2017
19.6.2017
החלטה מיום 26.6.17
זוכה: חן המקום בע"מ
32/17 ביצוע עבודות אחזקת גינון בגני ילדים, בתי ספר ומוסדות ציבוריים אחרים בראשון לציון

הוראות למשתתפים
24.5.2017 29.5.2017 החלטה מיום 19.6.17
זוכים:
גינות יסמין בע"מ
ג. מסעוד. ג.ד. בע"מ
קול קורא פנייה לאיתור בתי קפה בראשון לציון לצורך הקמת מאגר לאירוח הרצאות של מכללת הורים

לכתב ההצהרה וההתחייבות

הפנייה הוארכה - להארכת הקול קורא
23.5.2017 8.6.2017
קול קורא

הזמנה להציע מועמדות להיכלל במאגר שמאים

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 2

14.5.2017 20.6.2017
31.17 מתן שירותי אחזקה שוטפת ותיקונים של מתקני הדחס המורכבים על שלדות משאיות בבעלות העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

הוראות למשתתפים
11.5.2017 12.6.2017
30.17 בחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות בתחום המסגרות ועבודות לאחזקת הדומם בתחום הדרך

הוראות למשתתפים
11.5.2017 22.5.2017

החלטה מיום: 13.6.2017
זוכים:
הדס ריהוט רחוב ותשתיות
וחברת לילוב אריה ובניו  

29.17 מתן שירותי אכיפה מנהלית לגביית חובות 11.5.2017 29.5.2017 החלטה מיום 19.6.17
זוכה: ר.א.מ
28.17 עבודות קבלניות לעבודות נגרות וריהוט
הוראות למשתתפים
11.5.2017 22.5.2017

קול קורא
5/17

הזמנה להציע הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תיקון תאריך להגשת הצעות 

להזמנה להציג הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תנאי ההתמודדות

 הבהרות לקול קורא חברות השמה

 שאלות ותשובות קול קורא חברות השמה

 

30.4.2017 21.5.2017
27.17 עבודות קבלניות לגבס ותקרות אקוסטיות 
הוראות למשתתפים
30.4.2017 22.5.2017 החלטה מיום 13.6.17
זוכה: אלגבסי הנדסה בע"מ
26.17 שרותי העתקת אור 30.4.2017 22.5.2017 החלטה מיום 13.6.2017
זוכה: קבוצת העתקות אור בע"מ
קול קורא קול קורא לצורך שיתוף פעולה במיזם מלגות הפיס לשנת תשע"ח  25.4.2017 1.5.2017
25.17 אחזקה שוטפת וביצוע עבודות אספקה והתקנה של מע' הרמזורים והתמרורים המוארים בעיר
המכרז הוארך - להארכת המכרז

הודעה מטעם העירייה על שינוי תנאי הסף ותקופת ההתקשרות במכרז

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה ביחס למכרז 25/2017
24.4.2017 5.6.2017 החלטה מיום 3.7.17
הוחלט על ביטול המכרז
24.17 מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט
המכרז הוארך - להארכת המכרז
24.4.2017 29.5.2017 החלטה מיום: 17.7.2017
הוחלט על ביטול המכרז
23.17 שירותי הדרכה ואחזקת גינות חקלאיות 18.4.2017 22.5.2017 החלטה מיום 3.7.2017
זוכה: יגאל זמט
קול קורא

הזמנה להציע שירותי ייעוץ,הכנה וליווי של מכרז פומבי למערכות המחשוב המרכזיות:
הוראות למשתתפים -ליועץ מכרז מחשוב כספים
נוסח הסכם- ליועץ מכרז מחשוב כספים
תשובות לשאלות המכרז ליועץ מכרז מחשוב כספים
מועד ההגשה הוארך

12.4.2017 8.5.2017
22.2017 הקמה ושדרוג מזרקות ברחבי העיר 4.4.2017 8.5.2017 החלטה מיום: 29.5.17
הוחלט על ביטול המכרז
21.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של 24.4 מ"ר – חנות ברחוב אלי כהן 1 נחלת יהודה גוש 6093 חלקה 301 תת חלקה 6

המכרז הוארך - להארכת המכרז
4.4.2017 5.6.2017 החלטה מיום 19.6.17
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש
קול קורא

קול קורא לביצוע עבודות מדידה וסקר לנכסים שאינם למגורים
מסמך הבהרות מס' 1

23.3.2017 19.4.2017
20.2017 הקמה וניהול מערך חכם לקליטת  דיירים חדשים בשכונות חדשות וקיימות בעיר 22.3.2017 24.4.2017 החלטה מיום 5.6.2017
זוכה : חברת זוויות
17.2017 רכישת 2 מגרשים במתחם ראשון איילון
מגרש מס' 4 בשטח של כ- 2.018 דונם
מגרש מס' 5 בשטח של כ- 2.642 דונם
עפ"י תב"ע רצ/מק/1/15/170
ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3
22.3.2017 8.5.2017 החלטה מיום 5.6.2017
זוכה : מאיה תור
קול קורא בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) : פניה לקבלת הצעות להקמה, ניהול והפעלה של מדיה חברתית 22.3.2017 2.4.2017
16.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של כ- 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה המצוי ברח' שפירא 5 בגוש 5032 חלקה 28 מתחם א – החלק הדרום מערבי 20.3.2017 24.4.2017
15.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של 1000 מ"ר קרקע לאחסנה פתוחה בחלק העורפי של החלקה וכן בנוסף 236 מ"ר בנויים בחזית החלקה המצויה ברח' שפירא 3 בגוש 5032 חלקה 27 20.3.2017 24.4.2017
14.2017 מתן רשות שימוש והפעלת מעון יום/גן ילדים במבנה המצוי ברח' מבצע שלמה 4 ראשל"צ גוש 4747 חלקה 11 (חלק) 20.3.2017 3.4.2017 החלטה מיום 29.5.17
זוכה מיכל כהן
13.2017 אספקה הובלה והתקנה של ריהוט למשרדי הלשכה המשפטית
המכרז עודכן - לעדכון המכרז
20.3.2017 3.4.2017 החלטה מיום 17.7.2017
זוכה: ש.בן עמי סוכנויות בע"מ
12.2017 כנס נשים 20.3.2017 3.4.2017

החלטה מיום19.6.17
זוכה וומן נט בע"מ

קול קורא

הודעה על כוונה עיריית ראשון לציון להתקשר עם חברת "עודכנית"כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכת שבאחריותה

14.3.2017 23.3.2017
קול קורא

הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם החברות : ברקאי, זיו מערכות, תים תוכנה (אומניטק) ואלעד כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכות שבאחריותם

14.3.2017 23.3.2017
קול קורא

פנייה לאיתור יחידים/גופים לצורך מתן שירותי ניטור מידע תקשורתי

 

14.3.2017 26.3.2017
קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר
אדריכלי נוף


נספחים:
הסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
תוספת להסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
טופס פתיחת כרטיס ספק

1.3.2017 30.3.2017
11.2017 תפעול, תחזוקה, תמיכה וניהול של מערך תשתיות התקשוב ואבטחת המידע בעיריית ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז
23.2.2017 27.3.2017 החלטה מיום 5.6.2017
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש
10.2017 הפעלה, אחזקה ותחזוקת שבר של מזרקות
המכרז הוארך להארכת המכרז
23.2.2017 20.3.2017 החלטה מיום 19.6.17
זוכה: בדי גרין
קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם בית הספר הרב-תחומי למנהיגות וניהול לצורך הפעלת מודל האו"ם לתיכוניים 13.2.2017 23.2.2017
9/2017

ביצוע עבודות אספקה והתקנה ולמתן שירותי אחזקה למערכות גילוי אש, כיבוי אש בגז ולחלונות ולשחרור עשן במבנים ובמתקנים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז

12.2.2017 6.3.2017 החלטה מיום: 13.3.2017
זוכה: חברת סוילקו
8/2017 מתן שירותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז
12.2.2017 6.3.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: שחק מעליות וסוכנויות
7/2017

ביצוע סקר לנכסי העירייה ומטלות נוספות ו/או להספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול נכסי העירייה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם שבבסיסו לפי הזמנות עבודה שימצאו ע"י העירייה מעת לעת
המכרז הוארך - מועד אחרון 20.3.2017 , המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד 10 ימים לפני מועד ההגשה האחרון.

12.2.2017 20.3.2017
קול קורא פנייה לקבלת מידע והצעות לעריכת תחרות יזמות טכנולוגית 5.2.2017 16.2.2017
6/2017 השלמת תכנון מפורט, ביצוע עבודות שיפוץ ושימור מבנה "בית העירייה הישן" והכשרתו לשמש כמלון מסוג "בוטיק" ניהולו ותפעול של המלון לתקופה קצובה ובסיומה מסירת המלון לידי העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
הארכת מכרז שנית -להארכת מכרז
5.2.2017

8.5.2017

החלטה מיום 1.6.2017
זוכה: מאיה תור
5/2017

הפעלת מערך דוכנים ארעיים בטיילת חוף הים

26.1.2017 13.2.2017 החלטה מיום 3.4.17
זוכה: חברת קינמונים
4/2017

מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט באגם

26.1.2017 13.2.2017
3/2017

עבודות לכידה הובלה עיקור/סירוס חתולי רחוב

26.1.2017 20.2.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה:
ד"ר סלמוביץ - רסקיו
2/2017

רכישת נעלי עבודה 

מכרז מס' 2/17 לאספקת נעלי עבודה – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות

מסמך עדכון תנאי סף

26.1.2017 27.2.2017
1/2017 שרותי הפקות דפוס

מכרז מס' 1/17 למתן שירותי הפקות דפוס – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות
17.1.2017 20.2.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: חברת שליחות משמיים
קול קורא קול קורא למתן שירותי אסטרטגיה שיווקית למתחם ה-1,000 בראשון לציון

להסכם
להוראות למשתתפים  
תשובות לשאלות הבהרה
12.1.2017 19.2.2017

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד

 

5.1.2017 19.1.2017 החלטה מיום20.2.2017
אושרה התקשרות עם חברת 'קרמבו לשנה נוספת

קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר פרוגרמטורים
מסמך : מענה לשאלות הבהרה ביחס לקול קורא לפרוגרמטורים

5.1.2017 22.1.2017
56/16 רכישת מגרש מס' 2 בשטח של כ- 11 דונם עפ"י תב"ע רצ/מק/170/ 15 / 1 ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3  במתחם ראשון איילון אזה"ת החדש ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז
29.12.2016 13.3.2017