מכרזי עבודות קבלניות ורכש / קול קורא

RSS מכרזיםמרכזת הועדה: ריקי פזמוני
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל: rikyp@rishonlezion.muni.il

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן להגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון

להלן רשימת המכרזים / קול קורא שנת 2017 :

 מספר

תאור   (לפתיחה/הורדה לחץ על תאור המכרז)

תאריך פרסום

מועד אחרון להגשה 
(עד השעה 12:00)

תוצאות
33/17 עבודות איסוף ופינוי אשפה ממכולות בשיטת היפוך לדחס 25.5.2017 5.6.2017
32/17 ביצוע עבודות אחזקת גינון בגני ילדים, בתי ספר ומוסדות ציבוריים אחרים בראשון לציון 24.5.2017 29.5.2017
קול קורא פנייה לאיתור בתי קפה בראשון לציון לצורך הקמת מאגר לאירוח הרצאות של מכללת הורים

לכתב ההצהרה וההתחייבות
23.5.2017 4.6.2017
קול קורא

הזמנה להציע מועמדות להיכלל במאגר שמאים

14.5.2017 20.6.2017
31.17 מתן שירותי אחזקה שוטפת ותיקונים של מתקני הדחס המורכבים על שלדות משאיות בבעלות העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
11.5.2017 12.6.2017
30.17 בחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות בתחום המסגרות ועבודות לאחזקת הדומם בתחום הדרך 11.5.2017 22.5.2017
29.17 מתן שירותי אכיפה מנהלית לגביית חובות 11.5.2017 29.5.2017
28.17 עבודות קבלניות לעבודות נגרות וריהוט 11.5.2017 22.5.2017

קול קורא
5/17

הזמנה להציע הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תיקון תאריך להגשת הצעות 

להזמנה להציג הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תנאי ההתמודדות

 הבהרות לקול קורא חברות השמה

 שאלות ותשובות קול קורא חברות השמה

 

30.4.2017 21.5.2017
27.17 עבודות קבלניות לגבס ותקרות אקוסטיות  30.4.2017 22.5.2017
קול קורא קול קורא לצורך שיתוף פעולה במיזם מלגות הפיס לשנת תשע"ח  25.4.2017 1.5.2017
25.17 אחזקה שוטפת וביצוע עבודות אספקה והתקנה של מע' הרמזורים והתמרורים המוארים בעיר
המכרז הוארך - להארכת המכרז
24.4.2017 5.6.2017
24.17 מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט
המכרז הוארך - להארכת המכרז
24.4.2017 29.5.2017
23.17 שירותי הדרכה ואחזקת גינות חקלאיות 18.4.2017 22.5.2017
קול קורא

הזמנה להציע שירותי ייעוץ,הכנה וליווי של מכרז פומבי למערכות המחשוב המרכזיות:
הוראות למשתתפים -ליועץ מכרז מחשוב כספים
נוסח הסכם- ליועץ מכרז מחשוב כספים
תשובות לשאלות המכרז ליועץ מכרז מחשוב כספים
מועד ההגשה הוארך

12.4.2017 8.5.2017
22.2017 הקמה ושדרוג מזרקות ברחבי העיר 4.4.2017 8.5.2017
21.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של 24.4 מ"ר – חנות ברחוב אלי כהן 1 נחלת יהודה גוש 6093 חלקה 301 תת חלקה 6

המכרז הוארך - להארכת המכרז
4.4.2017 5.6.2017
קול קורא

קול קורא לביצוע עבודות מדידה וסקר לנכסים שאינם למגורים
מסמך הבהרות מס' 1

23.3.2017 19.4.2017
20.2017 הקמה וניהול מערך חכם לקליטת  דיירים חדשים בשכונות חדשות וקיימות בעיר 22.3.2017 24.4.2017
17.2017 רכישת 2 מגרשים במתחם ראשון איילון
מגרש מס' 4 בשטח של כ- 2.018 דונם
מגרש מס' 5 בשטח של כ- 2.642 דונם
עפ"י תב"ע רצ/מק/1/15/170
ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3
22.3.2017 8.5.2017
קול קורא בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) : פניה לקבלת הצעות להקמה, ניהול והפעלה של מדיה חברתית 22.3.2017 2.4.2017
16.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של כ- 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה המצוי ברח' שפירא 5 בגוש 5032 חלקה 28 מתחם א – החלק הדרום מערבי 20.3.2017 24.4.2017
15.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של 1000 מ"ר קרקע לאחסנה פתוחה בחלק העורפי של החלקה וכן בנוסף 236 מ"ר בנויים בחזית החלקה המצויה ברח' שפירא 3 בגוש 5032 חלקה 27 20.3.2017 24.4.2017
14.2017 מתן רשות שימוש והפעלת מעון יום/גן ילדים במבנה המצוי ברח' מבצע שלמה 4 ראשל"צ גוש 4747 חלקה 11 (חלק) 20.3.2017 3.4.2017
13.2017 אספקה הובלה והתקנה של ריהוט למשרדי הלשכה המשפטית
המכרז עודכן - לעדכון המכרז
20.3.2017 3.4.2017
12.2017 כנס נשים 20.3.2017 3.4.2017
קול קורא

הודעה על כוונה עיריית ראשון לציון להתקשר עם חברת "עודכנית"כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכת שבאחריותה

14.3.2017 23.3.2017
קול קורא

הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם החברות : ברקאי, זיו מערכות, תים תוכנה (אומניטק) ואלעד כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכות שבאחריותם

14.3.2017 23.3.2017
קול קורא

פנייה לאיתור יחידים/גופים לצורך מתן שירותי ניטור מידע תקשורתי

 

14.3.2017 26.3.2017
קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר
אדריכלי נוף


נספחים:
הסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
תוספת להסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
טופס פתיחת כרטיס ספק

1.3.2017 30.3.2017
11.2017 תפעול, תחזוקה, תמיכה וניהול של מערך תשתיות התקשוב ואבטחת המידע בעיריית ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז
23.2.2017 27.3.2017
10.2017 הפעלה, אחזקה ותחזוקת שבר של מזרקות
המכרז הוארך להארכת המכרז
23.2.2017 20.3.2017
קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם בית הספר הרב-תחומי למנהיגות וניהול לצורך הפעלת מודל האו"ם לתיכוניים 13.2.2017 23.2.2017
9/2017

ביצוע עבודות אספקה והתקנה ולמתן שירותי אחזקה למערכות גילוי אש, כיבוי אש בגז ולחלונות ולשחרור עשן במבנים ובמתקנים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז

12.2.2017 6.3.2017 החלטה מיום: 13.3.2017
זוכה: חברת סוילקו
8/2017 מתן שירותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז
12.2.2017 6.3.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: שחק מעליות וסוכנויות
7/2017

ביצוע סקר לנכסי העירייה ומטלות נוספות ו/או להספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול נכסי העירייה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם שבבסיסו לפי הזמנות עבודה שימצאו ע"י העירייה מעת לעת
המכרז הוארך - מועד אחרון 20.3.2017 , המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד 10 ימים לפני מועד ההגשה האחרון.

12.2.2017 20.3.2017
קול קורא פנייה לקבלת מידע והצעות לעריכת תחרות יזמות טכנולוגית 5.2.2017 16.2.2017
6/2017 השלמת תכנון מפורט, ביצוע עבודות שיפוץ ושימור מבנה "בית העירייה הישן" והכשרתו לשמש כמלון מסוג "בוטיק" ניהולו ותפעול של המלון לתקופה קצובה ובסיומה מסירת המלון לידי העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
הארכת מכרז שנית -להארכת מכרז
5.2.2017

8.5.2017

5/2017

הפעלת מערך דוכנים ארעיים בטיילת חוף הים

26.1.2017 13.2.2017 החלטה מיום 3.4.17
זוכה: חברת קינמונים
4/2017

מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט באגם

26.1.2017 13.2.2017
3/2017

עבודות לכידה הובלה עיקור/סירוס חתולי רחוב

26.1.2017 20.2.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה:
ד"ר סלמוביץ - רסקיו
2/2017

רכישת נעלי עבודה 

מכרז מס' 2/17 לאספקת נעלי עבודה – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות

מסמך עדכון תנאי סף

26.1.2017 27.2.2017
1/2017 שרותי הפקות דפוס

מכרז מס' 1/17 למתן שירותי הפקות דפוס – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות
17.1.2017 20.2.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: חברת שליחות משמיים
קול קורא קול קורא למתן שירותי אסטרטגיה שיווקית למתחם ה-1,000 בראשון לציון

להסכם
להוראות למשתתפים  
תשובות לשאלות הבהרה
12.1.2017 19.2.2017

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד

 

5.1.2017 19.1.2017 החלטה מיום20.2.2017
אושרה התקשרות עם חברת 'קרמבו לשנה נוספת

קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר פרוגרמטורים
מסמך : מענה לשאלות הבהרה ביחס לקול קורא לפרוגרמטורים

5.1.2017 22.1.2017
56/16 רכישת מגרש מס' 2 בשטח של כ- 11 דונם עפ"י תב"ע רצ/מק/170/ 15 / 1 ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3  במתחם ראשון איילון אזה"ת החדש ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז
29.12.2016 13.3.2017