קולות קוראים לכניסה למאגר יועצים 2017

קוראים  לכניסה למאגר יועצים
מרכזת הוועדה: סיגל פרץ
כתובת: הכרמל 20
טלפון: 03-9547509
דוא"ל Cigalp@rishonlezion.muni.il
לנוחיותכם מפורסמים בזה החומרים הנלווים למכרז לצורך עיון בלבד. השתתפות במכרז מחייבת רכישה של חומר המכרז אצל  מרכזת הוועדה הרשומה לעיל. הגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון כמצוין בלוח שלהלן.

 

קול קורא מספר

תאור  

תאריך פרסום

מועד אחרון להגשה 
(עד השעה 12:00)

תוצאות
18.4.2017 לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יחסי ציבור וניהול מדיה חברתית במגזר הרוסי.

הסכם יועצים .
26.12.2017 9.1.2018
2.14.2017

קול  קורא לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום אדריכלים.

הסכם מתכננים.
 
הסכם יועצים .

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה (מס' 2)

 תשובות לשאלות הבהרה (מס' 3 )

 

26.12.2017 9.1.2018
הוארך עד 25.1.2018
2.8.2017 הודעת הבהרה- בשל טעות סופר בנוסח הקול הקורא 2.8.2017 הוגדר הקול הקורא למאגר " אדריכלים ומעצבי פנים" כאשר מהות ההזמנה הינה לאדריכלים בלבד.
על כן, הקול הקורא מס' 2.8.2017 מבוטל

(קול קורא מעודכן  מס'  2.14.2017 ליועצים בתחום האדריכלים ) 
2.4.2017

לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועצי שימור.

הסכם

 

27.11.2017 17.12.2017
6.3.2007

לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ תוכן לפדגוגיה חדשנית למנהלי מוסדות חינוך/ למינהל החינוך.
תשבות לשאלות הבהרה מס' 2

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה (מס' 2)

 

27.11.2017 17.12.2017
הוארך עד 24.12.2017
18.3.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום בקרת תכנון ורכש מדיה בתחום הפרסום.

הסכם

 

27.11.2017 17.12.2017
18.2.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור.

הסכם

 

27.11.2017 17.12.2017
18.1.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ תוכן

הסכם

 

27.11.2017 17.12.2017
10.2.2017 לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ניהול מתחמים עירוניים.

הסכם
27.11.2017 17.12.2017
10.1.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ אסטרטגי.

הסכם

 

27.11.2017 17.12.2017
הוארך עד 9.1.2018
12.11.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחומים קידום הבריאות ואורח חיים בריא, תזונה וספורט וכושר בעירייה.

הסכם

 

27.11.2017 17.12.2017
1.3.2017 קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר היועצים של עיריית ראשון לציון בתחום מיסוי מקרקעין לאגף הנכסים

הסכם
23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

1.2.2017 קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר היועצים
של עיריית ראשון לציון בתחום שמאות מקרקעין לאגף הנכסים


הסכם
23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

7.7.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועצים למיצוי זכויות ממשרדי ממשלה. 23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.12.2017

7.6.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מנחים חינוכיים 23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.1.2018

7.5.2017 לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מנחי סדנאות לאורח חיים בריא. 23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.12.2017

7.4.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום כשירות חברתית. 23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.12.2017

7.3.2017 קול קורא לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מורים להוראה מתקנת ומורים להוראת עברית (לימוד קרוא וכתוב) ואוריינות. 23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.1.2018

7.2.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועצים מקצועיים למנהלי ועובדי המינהל לשילוב חברתי, בנושאים כדלקמן: יועצים לאבחון פסיכולוגי, לענייני משפחה, הדרכה למנהלים וראשי צוותים, פארה מקצועיים, פארה רפואיים ומומחים לאבחון, יעוץ וטיפול רפואי ופסיכולוגי בתחומים שונים. 23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.12.2017

7.1.2017 קול קורא לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום התרגומים. 23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.1.2018

11.1.1.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום: מנחים, מטפלים , מרצים
כתבי התחייבות:

1. כתב הצהרה והתחייבות מנחה סדנאות ילדים
    ונוער


2. כתב הצהרה והתחייבות מאבחנים ומדריכים
    התפתחותיים להורים לפעוטות
.

כתב הצהרה והתחייבות מנהל פורום הורים
    באינטרנט.

4. כתב הצהרה והתחייבות יועץ פרטני להורים
    בבתי ספר
 

5. כתב הצהרה והתחייבות מרצים בקהילה
    בנושאים שונים/מגוונים

6. כתב הצהרה והתחייבות מטפלים חברתיים 
 
7. כתב הצהרה והתחייבות מטפלים משפחתיים

8. כתב הצהרה והתחייבות מנחי סדנאות הורים

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה מס' 2

 תשובות לשאלות הבהרה (מס' 3) 
תשובות לשאלות

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.12.2017

11.3.1.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועצים, מנחים, מאמני התפתחות ומרצים.

תשובות לשאלות הבהרה
23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.12.2017

12.8.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיה

הסכם
23.11.2017

7.12.2017

הוארך עד 24.12.2017

12.7.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ / מתכנן צמחיה

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

23.11.2017

7.12.2017

הוארך עד 24.12.2017

12.6.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ / מתכנן נגישות – שצ"פ.

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

12.5.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ / מתכנן מים ומזרקות.


הסכם יועצים

הסכם מתכננים

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

12.4.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ / מתכנן השקיה

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

 

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

12.3.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ / מתכנן אגרונום

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

12.2.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ / מתכנן בטיחות בשצ"פ

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

 

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

12.1.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום אדריכל נוף – פיתוח גינון והשקיה

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 24.12.2017

2.5.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום כלכלנים.

הסכם

 

23.11.2017

7.12.2017
הוארך עד 14.12.2017

2.3.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום עריכת פרוגרמות לתכנון עירוני

הסכם   

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
12.12.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום קרינה בעירייה.

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 9.1.2018
12.10.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום חינוך סביבתי וקיימות.

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

תשובות לשאלות הבהרה 

 

 

מסמך הבהרות

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
12.9.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום הייעוץ הסביבתי.
הסכם שרותי תיאום .

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

מסמך הבהרות

 

מסמך הבהרות מס 2

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
12.13.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום אקוסטיקה ורעש.

הסכם יועצים

הסכם מתכננים

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 9.1.2018
16.1.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ביקורת פנימית.

הסכם

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 9.1.2018
4.12.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ כמאות.

הסכם

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
2.7.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מנהלי פרוייקטים להקמת מבני ציבור ומנהלי פרוייקטים לפיתוח נוף

 הסכם

תשובות לשאלות הבהרה  

תשובות לשאלות הבהרה (מס' 2)

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
2.11.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מתכנני תנועה

הסכם יועצים

הסכם מתכננים  

תשובות לשאלות הבהרה 

 

 

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
2.12.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר מתכננים של העירייה בתחום תכנון כבישים פיסי.

הסכם

תשובות לשאלות הבהרה 

 תשובות לשאלות הבהרה

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
2.13.2017

לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מתכנני תאורה ותקשורת.  

הסכם

 

20.11.2017 3.12.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.11.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום תכנון עבודות חשמל

להסכם המסגרת

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.10.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום מתכנן גשרים.

להסכם המסגרת

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.9.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ניהול ופיקוח על פרויקטים של בינוי

להסכם המסגרת

תשובות לשאלות הבהרה

 תשובות לשאלות הבהרה מס 2

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.8.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ניהול פרויקטים בתחום הדרך

להסכם המסגרת

 תשובות לשאלות הבהרה

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.7.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום נגישות (מתו"ס ושירות)

להסכם המסגרת

 תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה מס' 2

 תשובות לשאלות הבהרה מס' 3

 תשובות לשאלות הבהרה מס' 4

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.6.2017 קול קורא לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום תכנון מעליות

להסכם המסגרת
16.11.2017 30.11.2017הוארך עד 10.12.2017
4.5.2017 קול קורא לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום תכנון מיזוג אוויר

להסכם המסגרת
16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.4.2017 קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום תכנון וייעוץ קונסטרוקציה

להסכם המסגרת
16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.3.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום תכנון וייעוץ אקוסטי

להסכם המסגרת

תשובות לשאלות הבהרה

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.2.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום יועץ אנרגיה

להסכם המסגרת  

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
4.1.2017

קול קורא לקבלת הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום איטום

להסכם המסגרת  

תשובות לשאלות הבהרה

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
6.2.2017

קול קורא לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ תוכן למנהלי מוסדות חינוך/מינהל החינוך.

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה (מס' 2)

 תשובות לשאלות הבהרה (מס' 3).

תשובות לשאלות הבהרה (מס' 4) .

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
6.1.2017

קול קורא לקבל הצעות לכניסה למאגר יועצים של העירייה בתחום ייעוץ ארגוני למנהלי מוסדות חינוך/ מינהל החינוך.

תשובות לשאלות הבהרה

 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 10.12.2017
2.1.2017

קול קורא למציעים להציע הצעות להצטרפות למאגר מודדים.

הסכם

תנאי השתתפות  

תשובות לשאלות הבהרה


 

16.11.2017 30.11.2017
הוארך עד 21.12.2017

1.1.2017

קול קורא  למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים, ביטוח ואחריות

הוראות למשתתפים

הסכם המכרז

 שאלות ותשובות

 

24.10.2017 9.11.2017

 

5.1.2017

קול קורא למתן שירותי ייעוץ ביישום שינויים ושיפורים במערכות השכר, משאבי אנוש והנוכחות 

הסכם המכרז

הוראות למשתתפים

שאלות ותשובות

 

23.10.2017 9.11.2017