טפסים מכרז 49

מס' קובץ  שם  
 1  LEVEL 350
 2  LEVEL 000
 3  LEVEL 400
 4  LEVEL 760
 5  LEVEL 1120
 6  LEVEL 1480
 7  חזיתות 1
 8  חזיתות 2
 9  חתכים 1
 10  חתכים 2
 11  תקרות מרתף 
 12  תקרות קרקע
 13 תקרות קומה 1  
 14 תקרות קומה 2
 15 תקרות קומה 3
 17 גגונים
 18 מדרגות
23 גגונים 
 23 A גגונים
27 1579 PRT 1
 30 פריסות אודיט
   LEVEL 350
   LEVEL 000
  LEVEL 1480
LEVEL 1120
   LEVEL 1120A
   LEVEL 400
   LEVEL 760

אזהרה - חל איסור מוחלט לעשות שימוש בטפסים אלה שלא לצורך המכרז