מכרזי עבודות קבלניות ורכש 2017-8

 

RSS מכרזיםמרכזת הוועדה: אפרת פדידה
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל  EfratBa@rishonlezion.muni.il

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן .

לנוחיותכם מפורסמים בזה החומרים הנלווים למכרז לצורך עיון בלבד. השתתפות במכרז מחייבת רכישה של חומר המכרז אצל  מרכזת הוועדה הרשומה לעיל. הגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון כמצוין בלוח שלהלן.

להלן רשימת המכרזים 2017 :

  

 מספר

תאור   (לפתיחה/הורדה לחץ על תאור המכרז)

תאריך פרסום

מועד אחרון להגשה 
(עד השעה 12:00)

תוצאות
25/18 מכרז פומבי לבחירת גורם לניהול והפעלת מוסד לחינוך מיוחד בהתמחות בלקויות למידה בעיר ראשון לציון

הסכם
הוראות למשתתפים
18.3.2018 16.4.2018
24/18

מכרז פומבי לאספקת ארוחות ומצרכים נלווים לגני ילדים בחינוך המיוחד ולמועדוניות לילדים של המינהל לשילוב חברתי בראשון לציון
הוראות למשתתפים
הסכם

11.3.2018 26.3.2018
23.18 מכרז פומבי למתן שירותי עריכת דוחות כספיים וייעוץ חשבונאי 8.3.2018 26.3.2018
22/18

מתן שירותי  פרסום, איתור כתובות, פרסום באתר ומסירת הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 196
הארכת המכרז 
מסמכי המכרז

28.2.2018

19.3.2018

26.3.2018

21/18 ביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים
הוראות למשתתפים
28.2.2018 19.3.2018
16/18 עריכת ביטוח יצירות אומנות (Fine Art) 
מסמכי המכרז 
נספח נוסף למסמכי מכרז
27.2.2018 12.3.2018
20/18 מתן שירותי תיקונים ואחזקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות ומערכות אוורור במוסדות העירייה
הוראות למשתתפים
26.2.2018 12.3.2018
19/18 מכרז פומבי מס' 19/18 לשירותי אכיפה משפטית
הוראות למשתתפים
25.2.2018 12.3.2018
18/18

מתן שירותי יעוץ בתחום מיסוי מקרקעין לאגף הנכסים
הארכת המכרז
מסמכי המכרז 
הוראות למשתתפים

21.2.2018

19.3.2018

26.3.2018

17/18

מתן רשות שימוש במקרקעין עירוניים לטובת הקמה והפעלת קרקס נייד

הוראות והסכם
המכרז הוארך - לאישור הארכת המכרז 
הארכת המכרז
21.2.2018

19.3.2018

 

 
26.3.2018

15/18

מכרז פומבי למתן רשות להפעלת מזנונים ומכונות לממכר מזון ושתיה בבתי ספר על יסודיים בראשון לציון   
הארכת המכרז 
הארכת המכרז
הסכם
הוראות למשתתפים
נספחים

14.2.2018

26.2.2018


19.3.2018

 26.3.2018

 

קול קורא  3/18 הודעה על כוונה להתקשר עם מכון דוידסון לביצוע תכנית חונכות (פר"ח) 12.2.2018 26.2.2018
14.18

הארכת מכרז לבחירת זכיינים לביצוע עבודות סלילה, שיקום ופיתוח כבישים ומדרכות
מכרז פומבי  לבחירת זכיינים לביצוע עבודות סלילה, שיקום ופיתוח כבישים ומדרכות
הוראות למשתתפים
מפרט
מפרט טכני מיוחד
שאלות ותשובות למכרז 14.18.pdf

21.2.2018

 

12.2.2018

5.3.2018

 

26.2.2018

13.18

הארכת מכרז פומבי מס' 13/18 לאספקת שירותי פרסום ותקשורת שיווקית 
הודעה על הארכת מועד הגשת המכרז

הארכת מכרז מס' 2

הוראות למשתתפים 21.2.2018
הסכם 21.2.2018
הצעה כספת 21.2.208 
מכרז פומבי לאספקת שירותי פרסום ותקשורת שיווקית
הוראות למשתתפים

21.2.208

 

 

 

 

26.3.2018
12.18 מכרז פומבי למתן שירותי בקרת הוצאות חשמל
הוראות למשתתפים
4.2.2018 19.2.2018
11.18

הארכת מכרז פומבי מס' 11/18 לביטוח קבוצתי להוצאות עבור טיפולי שיניים לעובדי וגמלאי עיריית ראשון לציון ובני משפחותיהם
מכרז פומבי לביטוח קבוצתי להוצאות עבור טיפולי שיניים לעובדי וגמלאי עיריית ראשון לציון ובני משפחותיהם
הוראות ותנאים
הסכם

21.2.2018

 

4.2.2018

5.3.2018

 

19.2.2018

פנייה מס' 10.2.18

פנייה לקבלת מידע
RFI – Request for Information
לגבי תהליכי שיתוף ציבור עירוניים רחבי היקף 

29.1.2018 4.2.2018
10.18 מכרז פומבי לניהול תיקי השקעות
הוראות למשתתפים וחומר נלווה
28.1.2018 19.2.2018
קול קורא הודעה על כוונת ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ להתקשר בהסכם לצורך הקמה והפעלת מערך רכבים שיתופיים ברחבי העיר 
נספח א' - תנאי התקשרות והפעלה מינימאליים
23.1.2018

13.2.2018
עד השעה 16:00

החלטה מתאריך  
 14.2.2018 זוכה: חב' קאר2גו  בע"מ
9.18

אספקת טובין מסוג פחים ומיכלי אצירה לאשפה בנפחים שונים וחלקי חילוף 
שינוי תנאי הסף
המכרז הוארך - להארכת המכרז 
הוראות למשתתפים 
הסכם 
תרשימים

18.1.2018 12.2.2018
8.18

מכרז פומבי לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות להקמה של שטחי גינון ופתרונות השקיה
חומרים:
הוראות למשתתפים
הסכם
מפרט טכני
ספריית מחירים

14.1.2018 29.1.2018
7.18

מכרז לאחזקת  טנדרים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הוראות למשתתפים
הסכם
תשובות לשאלות הבהרה  

14.1.2018

5.2.2018 החלטה מיום 19.2.18
זוכה: ר.ח. מוסך החוף ראשל"צ בע"מ
קול קורא פנייה לעסקים בתחום התיירות בראשון לציון להשתתפות בתערוכת התיירות IMTM 11.1.2018 22.1.2018
קול קורא 1.18 הודעה על כוונה להתקשר עם כפר הנוער החקלאי ויצ"ו בנחלת יהודה בראשון לציון 7.1.2018 22.1.2018
6.18

אספקת טובין- תמרורים, שלטים ואביזרי עזרהסכם
הוראות למשתתפים
נספח שינויים
כתב כמויות
מפרטים

7.1.2018 22.1.2018 החלטה מיום 19.2.18
זוכה: שואקה מרדכי- און ליין צח
5.18

אספקת טובין ציוד משרדי
הסכם
הוראות למשתתפים
נספח שינויים
כתב כמויות

7.1.2018 22.1.2018 החלטה מיום 12.2.18
זוכה דני רן אספקה מכל הלב בע"מ
4.18

השכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב שפירא מספר 3 
מסמכי המכרז
מועדון אחרון להשאלות הבהרה 29.1.2018

31.12.2017 5.2.2018 החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות
3.18 השכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב יוסף ספיר מספר  10
מסמכי המכרז
מועד אחרון לשאלות הבהרה 29.1.2018
31.12.2017 5.2.2018 החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות
2.18

השכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב שפירא מספר 5 מתחם ב' – החלק הדרום מזרחי 
מסמכי המכרז
מועד אחרון לשאלות הבהרה 29.1.2018

31.12.2017 5.2.2018 החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות
1.18

אספקה ותחזוקת טרקטור הכולל מנוף סל אדם
 מסמכי המכרז

31.12.2017 15.1.2018 החלטה מיום 22.1.18
זוכה: חבק דוד צ'פניק ובניו בע"מ
11.2.1.2017

פנייה לאיתור להקות, אומנים ומפיקים צעירים לצורך הקמת מאגר לקיום והפקה של הופעות ואירועים במועדון "התדר" או במוקדים אחרים בראשון לציון  - נוסח מתוקן  

הסכם מעודכן

(מסמכים אלה מבטלים את המסמכים שפורסמו  לעיל).

הארכת  מועד ההגשה

הארכת מועד הגשה עד 22.1.18

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה (מס 2)

תשובות ל שאלות הבהרה (מס 3)
תשובות לשאלות הבהרה 17.1.2018

 

4.12.2017

21.12.2017

הוארך
8.1.2018

הוארך עד 22.1.2018

80.2017

השכרת נכס עירוני  בראשון לציון  המשמש כמסוף לתחבורה ציבורית 

נספחים 

(מועד אחרון לשאלות הבהרה 29.1.18)

1.1.2018 5.2.2018 החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות
79.2017

מתן שירותי ניהול ופיקוח בתחום אחזקת גינון והשקיה בראשון לציון
-הוראות והסכם

הודעה על שינוי תנאי סף

 

21.12.207 8.1.2017 החלטה מיום: 22.1.18
זוכה:  דבש יעוץ ופיקוח
78.2017 מכרז פומבי להפעלת מרכז נוער עירוני בשכונת קרית ראשון בעיר ראשון לציון

הסכם
 
הוראות למשתתפים
6.12.2017 25.12.2017
קול קורא הקמת פורום עירוני לקידום ופיתוח התיירות בעיר ראשון לציון 5.12.2017 31.12.2017
קול קורא
14.2017

קול קורא  להפקת מדריך זכויות ושירותים לאזרחים ותיקים

חומרים נלווים

תשובות לשאלות הבהרה 
 

28.11.2017 1.1.2018
77.2017

ביצוע עבודות קבלניות לעבודות פיתוח בחצרות מוסדות העיריה ומוסדות חינוך 

חומרים נלווים

 

21.11.2017 11.12.2017 החלטה מיו ם 25.12.2017
זוכה: א.ש. נתיב תשתיות ובניה בע"מ
הזמנה להציע הצעות מחיר לעריכת מחקר היסטורי בנושא בית הספר העממי – "חביב" ותחיית העברית בראשון לציון 9.11.2017 22.11.2017
76.2017

הפעלת תוכנית להעלאת הישגים במקצוע השפה ושיפור מיומנויות ואסטרטגיות למידה לתלמידים לקויי למידה בבתיה"ס היסודיים בעיר ראשון לציון

למסמכי  המכרז

 

9.11.2017 27.11.2017
75.2017

השכרת נכס עירוני בראשון לציון לשם הקמת משתלה במקום

למסמכי המכרז

9.11.2017 18.12.2017 החלטה מיום 1.1.18
זוכה: חב' כליף משתלות וחקלאות בע"מ
קול קורא 13/2017 הודעה על כוונה להתקשר עם המרכז הישראלי לחדשנות  בחינוך לצורך הפעלת תכנית אוריינות לבתי ספר יסודיים בהם יש שיעור גבוה יחסית של תלמידים בני הקהילה האתיופית בראשון לציון 7.11.2017 27.11.2017
74.2017 מתן שירותים להדברת מזיקים במוסדות חינוך ברחבי העיר ראשון לציון

הסכם המכרז

הוראות למשתתפים
1.11.2017 20.11.2017 החלטה מיום 29.1.18
זוכה: אמנון הדברת מזיקים בע"מ
קול קורא
12/2017

פנייה לאיתור תאגידים ללא כוונת רווח לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזמים משותפים בשטח העיר או למען תושבי העיר ולגיוס תרומות\

תשובות לשאלות הבהרה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

לחוברת המכרז

המכרז הוארך פעם שנייה - להארכת המכרז

 המכרז הוארך פעם שלישית -להארכה

31.10.2017 25.12.2017 החלטה מיום 12.2.18
זוכה קרן ראשון
73.2017

מתן שירותי הסעות מזדמנות באמצעות מוניות

המכרז הוארך - להארכת המכרז

המכרז הוארך פעם שנייה - להארכת המכרז

מסמכי המכרז

 

29.10.2017 11.12.2017 החלטה מיום 1.1.18
זוכה: מוניות הדקל
72.2017

קבלת שירותי  ניהול עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של עיריית ראשון לציון

מסמכי המכרז  

 המכרז הוארך - להארכת המכרז

29.10.2017 20.11.2017 החלטה מיום 25.12.17
זוכה: אשכנזי זלצמן בע"מ
71.2017 ביצוע הקמת גינה אקולוגית בבית ספר רמז 29.10.2017 13.11.2017 החלטה מיום 22.1.18
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש
קול קורא

קול קורא  למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים, ביטוח ואחריות

הוראות למשתתפים

הסכם המכרז

 שאלות ותשובות

 

24.10.2017 9.11.2017
קול קורא

קול קורא למתן שירותי ייעוץ ביישום שינויים ושיפורים במערכות השכר, משאבי אנוש והנוכחות 

הסכם המכרז

הוראות למשתתפים

שאלות ותשובות

 

23.10.2017 9.11.2017
70.2017

עריכת ביטוח כלי רכב וכלי שיט של העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

חומר נלווה למכרז

מצבת כלי הרכב 2017

נספח ריכוז תביעות

 

 

22.10.2017 13.11.2017 החלטה מיום 20.11.17
זוכה: חברת כלל
69.2017

ביצוע סקר ותכנון לביצוע התאמות נגישות במקום ציבורי שאינו בניין

לתנאי המכרז והוראות למשתתפים

המכרז הוארך - להארכת המכרז

המכרז הוארך שנית - להארכת המכרז

הודעה על שינוי תנאי הסף מכרז 69

 הודעה מס' 2 על שינוי תנאי סף

הארכת מכרז מס' 3

שינוי תנאי סף מס' 3

18.10.2017 11.12.2017
68.2017 ביצוע עבודות ניקיון בחוף הים ובאגמים בראשון לציון

הוראות למשתתפים והסכם המכרז  
16.10.2017 6.11.2017

החלטה מיום 27.11.17
זוכה: שלג לבן

 

67.2017

הפעלת קורס חשמלאי מוסמך

הוראות למשתתפים וחומר נלווה 
 

המכרז הוארך -להארכת המכרז

המכרז הוארך פעם שנייה  - להארכת המכרז

תנאי המכרז שונו - שינוי תנאי המכרז

15.10.2017 11.12.2017
66.2017 אספקה ותחזוקת טרקטור הכולל מנוף סל אדם 15.10.2017 30.10.2017 החלטה מיום 18.12.17
הוחלט לפסול את ההצעה היחידה שהוגשה ,  לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש
65.2017 אספקת צבעים

הסכם
הוראות למשתתפים
נספח שינויים
גיליון מחירי צבעים
2.10.2017 30.10.2017 החלטה מיום 27.11.17
זוכה: מרכז הגבס אור יהודה בע"מ
64.2017

ביצוע סקרי נגישות במבני ציבור עירוניים בשימוש אחרים
לחוברת המכרז

המכרז הוארך - להארכת המכרז

27.9.2017 6.11.2017 החלטה מיום 25.12.17זוכה: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ ותמר לובלסקי
קול קורא 11/17

התקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ כספק יחיד לביצוע פיתוחים למערכת שבאחריותה

19.9.2017 16.10.2017
63.17

מכרז פומבי לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות: בניה ושיפוצים (קבלן ראשי), שיפוצים, וביצוע עבודות להנגשת מבנים 
הוראות למשתתפים
הסכם מסגרת המכרז
הצעת המשתתף

17.9.2017 23.10.2017

החלטה מיום 6.11.17
זוכים:
קבלנים ראשיים: גיל סבו בע"מ, ד. ניב בע"מ, ב. יועד בע"מ, גלנור בניה ופיתוח בע"מ
קבלני שיפוצים: אמיר שאול, שונל הנדסה בע"מ, יהודה אור, אלגבסי
קבלני נגישות: חיים כהן, יצחקי אוזל

קול קורא 10.17

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת "ננורפ טכנולוגיות בע"מ" כספק יחיד לצורך הטמעת מערכת חכמה לשאלות ותשובות באתר האינטרנט של עיריית ראשון-לציון 

13.9.2017 2.10.2017 החלטה מיום: 2.10.2017
זוכה: אישור התקשרות עם ספק יחיד ננורפ טכנולוגיות בע"מ
62.17

אחזקת מתקני דחס
הסכם המכרז
הוראות למשתתפים

המכרז הוארך - להארכת המכרז  
הארכה נוספת - להארכת המכרז

13.9.2017 6.11.2017

החלטה מיום 2.10.2017
זוכה: המשך מול הזכיין שיזכה בהליך הצעת המחיר

החלטה מיום 13.11.2017
זוכה: קבוצת אלון בע"מ  

61.17

הפעלה ואחזקה של מפעל לקליטה, מיון ומחזור של פסולת בניין 
חוברת המכרז
הודעה על הארכה 
מכרז + חוברת המכרז לאחר שינוי תנאי הסף

להארכה מס' 2 של  המרכז 

 סיכום סיור קבלנים שהתקיים ב 2.10.17

10.9.201 הארכה 23.10.2017 החלטה מיום: 61.17
זוכה: נגב אקולוגיה בע"מ
קול קורא מס' 9

הודעה על כוונה להתקשר עם "תנועת תרבות- בית היוצר לחידוש התרבות בישראל", לצורך הפעלת מודל בית יוצרים בקרב בני הנוער במרכזי הנוער של אגף הנוער והצעירים בראשון לציון

31.8.2017 18.9.2017 החלטה מיום: 18.9.17
הוחלט על אישור התקשרות עם "תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש התרבות בישראל" כספק יחיד
59.17

התקשרות להפעלת פלטפורמה אינטרנטית
הנחיות למשתתפים ומסמכי המכרז
המכרז הוארך - להארכת המכרז

המכרז הוארך שנית - להארכת המכרז

29.8.2017 1.1.2018  
60.17

מכרז פומבי למתן שירותי אחזקה תיקון והתקנה של מערכות מצוקה, אזעקה, כריזה, אינטרקום וטמס בעיר ראשון לציון
מסמכי מכרז 60.17
נספח א-גליון מחירים 60.17 
נספח א1- מפרט טכני  

27.8.2017 11.9.2017 החלטה מיום 25.9.2017
זוכה: מוקד מיקוד בע"מ
58.17

מכרז פומבי לייצור  אספקה והצבה של מבני שירותים טרומיים נגישים 

16.8.2017 4.9.2017 החלטה מיום: 30.10.2017
הוחלט על פסילת המכרז ויציאה למכרז חדש
57.17

מכרז פומבי להסעות תלמידים ומינהל לשילוב חברתי  לשנה"ל תשע"ח

הסכם ותנאים כלליים למכרז

נספח שינויים

16.8.2017 4.9.2017 החלטה מיום: 6.11.17
זוכים:
מאיה תור
מוני סיטון
תור שני
56.17 הקמת מבנה חדש לבית ספר ישורון (שלב א') וביצוע עבודות פיתוח 16.8.2017 11.9.2017 החלטה מיום 25.9.2017
זוכה: ר.מ.ט. טרום בע"מ
קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם 'צוות יישום רעיונות בע"מ' לצורך מתן שירותי תוכנה לניהול נתוני השירות הווטרינרי 14.8.2017 28.8.2017 החלטה מיום: 18.9.2017
הוחלט על אישור התקשרות עם חברת צוות יישום רעיונות בע"מ כספק יחיד
55.17

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי ולמכירת הממכר המיועד לתעסוקה ומסחר  בראשון לציון – "מתחם ה-1000"

הוראות למשתתפים  וחומר המכרז
המכרז הוארך,להארכת המכרז
הארכת מכרז מס' 2

הארכת מכרז מס' 3 

המכרז תוקן - לנוסח המעודכן 27.11.2017
הוראות למשתתפים מעודכן (27.11.2017)
הסכם מעודכן (27.11.2017)
תשובות לשאלות הבהרה (מעודכן 27.11.2017)

מצגת מגרש 505

פרוטוקול כנס מציעים

מצגת כנס מציעים

9.8.2017 12.2.2018

החלטה מיום : 19.2.18
הוחלט על ביטול המכרז

6.17 קול קורא לצורך הפעלת תכנית סיוע לנשים מעוטות יכולת כלכלית בראשון לציון

להסכם להפעלת התכנית
9.8.2017 21.8.2017 החלטה מיום 6.11.2017
הוחלט לאשר התקשרות עם העמותה לעצמה כלכלית לנשים
54/2017

לאספקת שירותי הנפקה, הדפסה דיגיטלית ואספקה של הודעות חיוב

המכרז הוארך - להארכת המכרז

הוראות למשתתפים

מסמך הבהרות מס 1  

מסמך הבהרות מס 2
מסמך הבהרות מס 3

6.8.2017 28.8.2017 החלטה מיום 4.9.2017זוכה חברת אורדע פרינט
קול קורא

הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים חיצוניים  לחברת ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ
חומר נלווה:

טופס ניסיון מקצועי

תצהיר גופים ציבוריים

טופס הצעת מחיר

מענה לשאלות הבהרה

הצהרות והתחייבות המשרד

3.8.2017 10.8.2017
53.2017 מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט באגם 31.7.2017 21.8.2017 החלטה מיום 18.9.17
זוכה: יצחק הללי
52.2017 אחזקת מתקני דחס 31.7.2017 21.8.2017
51.2017

עריכת ביטוחי עיריית ראשון לציון

המכרז הוארך - להארכת המכרז
הארכה מס' 2- להארכת המכרז
 

24.7.2017 4.9.2017 

החלטה מיום 18.9.17
זוכים:
1. הפניקס חברה הביטוח בע"מ
2. כלל - חברה לביטוח בע"מ
החלטה מיום 2.10.17
זוכה חברת איילון

החלטה מיום 6.11.17
הוחלטה על המשך כיסוי עם  הפוליסה הקיימת

הליך התמחרות הליך התמחרות למכירת חנויות במבנה מסחרי
רח יהודה 2 פינת רחוב יהודה לייב פינסקר 6, חלקה 10 (חלק) בגוש 3932 בראשון לציון
24.7.2017 3.9.2017 בשעה 11:00
יתקיים מפגש מציעים
50.2017

אספקה ותחזוקת טרקטור הכולל מנוף סל אדם
המכרז הוארך -להארכת המכרז

17.7.2017 7.8.2017 החלטה מיום 21.8.17
הוחלט על ביטול המכרז
לאחר שהוגשה הצעה אחת שנפסלה
קול קורא

קול קורא למתן שרותי PMO 
 (Project Management  Officer)
למתחם האלף בראשון לציון

הוראות למשתתפים
הסכם
למסמך ההבהרות
מסמך הבהרות 2 
המכרז הוארך - הגשה עד 7.9.17

12.7.2017 7.9.2017
קול קורא

קול קורא  למתן שירותי פיתוח עסקי למתחם האלף בראשון לציון

הוראות למשתתפים

הסכם

המכרז הוארך - הגשה עד 7.9.17

12.7.2017 7.9.2017
49.2017 הפעלת תוכנית להעשרה מוזיקלית לילדים עם צרכים מיוחדים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
המכרז הוארך שנית - להארכת המכרז
11.7.2017 21.8.2017 החלטה מיום 2.10.2017
זוכה: עמותת אימאג'ין העצמה במוסיקה
48.2017 הפעלת מרכז נוער ותנועה ב "המרחב" בשכונת קריית גנים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
10.7.2017 14.8.2017 החלטה מיום 4.9.17
זוכה: הסתדרות הנוער העובד והלומד
47.2017 ביצוע עבודות קבלניות לחשמל מבנים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
10.7.2017 7.8.2017
4/2017 קול קורא למתן שירותי ניתוח אסטרטגי וניהול פרויקט לתצוגות ותכנים - בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) 
הוראות למשתתפים
נוסח ההסכם
9.7.2017 31.7.2017 החלטה מיום 14.8.17
זוכים: יניב בצלאל (אומגה הנדסת חשמל) וחיים ברוך

 

46.2017

שיפוץ בנין העירייה (קומה 5)
פרוטוקול מפגש הבהרות

 

3.7.2017 17.7.2017
45.2017  שכירת נכס בשטח של 24.4 מ"ר לשימוש חנות ברח' אלי כהן 1 בנחלת בגוש 6093 חלקה 30
תת חלקה 6
3.7.2017 7.8.2017 החלטה מיום 3.7.17
הוחלט על חילוט ערבות המכרז של המציע קפלינסקי מלר
44.2017  שכירת נכס בשטח של 68.5 מ"ר לשימוש בית מלאכה  רח' יוסף ספיר 10 גוש 5033/13
תת חלקה 4
3.7.2017 7.8.2017 החלטה מיום 14.8.17
הוחלט על יציאה להתמחרות
החלטה מיום 14.8.17
זוכה: חנה יוסיפוב
43.2017 שכירת נכס בשטח 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה רח' שפירא 5 החלק הדרום – מערב גוש 5032/28 3.7.2017 7.8.2017 החלטה מיום: 13.11.17
זוכה חברת נ.ק.ר ליין בע"מ
42.2017 שכירת נכס בשטח 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה רח' שפירא 5 החלק הצפון – מערב גוש 5032/28 3.7.2017 7.8.2017 החלטה מיום 14.8.17
הוחלט על יציאה להתמחרות
41.2017 שכירת נכס בשטח 1000 מ"ר קרקע לאכסנה פתוחה בחלק עורפי של החלקה + 236 מ"ר בנויים בחזית החלקה רח' שפירא 3 גוש 5032/27 3.7.2017 7.8.2017 החלטה מיום 14.8.17
הוחלט על יציאה להתמחרות
40.2017 עבודות ניקיון בבניין העירייה 3.7.2017 17.7.2017 החלטה מיום 2.10.2017
זוכה" הארכת הסכם עם חברת פרח השקד במסגרת מכרז 4/14
החלטה מיום 18.10.2017
הוחלט שלא לפסול את הצעת ש.ניר
קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם 'צוות יישום רעיונות בע"מ' לצורך מתן שירותי תוכנת ענן לניהול נתוני השירות הווטרינרי 29.6.2017 13.7.2017
39.17 רכישת ראשי דיו וטונרים מקוריים 25.6.2017 10.7.2017 החלטה מיום : 11.9.17
זוכה: מגה פרינט 2000 ציוד היקפי בע"מ
38.17 רכישת אביזרי אינסטלציה חשמלית 20.6.2017 10.7.2017 החלטה מיום 17.7.17
זוכה: אור שי סיטונאות חשמל בע"מ
37.17 הקמה ושדרוג מזרקות ברחבי העיר ראשון לציון 20.6.2017 10.7.2017 החלטה מיום 14.8.17
זוכה: מד חי בע"מ
36.17 הקמת מועדון נוער בפינת הרחובות הנחשול וסילבר
פרוטוקול מפגש הבהרות
19.6.2017 17.7.2017 החלטה מיום 28.8.17
זוכה: וישיניה אלון בע"מ
קול קורא

בקשה לקבלת מידע
RFI – Request for Information
לגבי מערכת לשאלות ולתשובות שתוטמע באתר האינטרנט של עיריית ראשון-לציון

 

7.6.2017 30.6.2017
35/17 שירותי ניקיון במוסדות חינוך
הוראות למשתתפים
להסכם
28.5.2017 12.6.2017 החלטה מיום 26.6.17
זוכים:
קבוצה 1: זאב מרקוס
קבוצה 2: י.מ הברקות נדלן בע"מ
קבוצה 3: א.ש.ט.ל שרותי קבלנות בע"מ
קבוצה 4: ש.ני בע"מ
קבוצה5: ש.אור אבטחה ארצית בע"מ
קבוצה 6: שלג לבן בע"מ
קבוצה 7: חן שלום אחזקות בע"מ
34/17

מדידה ובדיקת נכסים המשמשים/מיועדים למגורים לצרכי חיוב ארנונה, היטלים ואישורים לטאבו
הוראות למשתתפים
 המכרז הוארך להארכת המכרז
תשובות לשאלות הבהרה

 

 

28.5.2017 19.6.2017 החלטה מיום: 3.7.2017
זוכה זייד אורניב בע"מ
33/17

עבודות איסוף ופינוי אשפה ממכולות בשיטת היפוך לדחס
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הוראות למשתתפים
הארכה מס 2, מסמך הבהרה ושינוי תנאי המכרז

25.5.2017 12.6.2017
19.6.2017
החלטה מיום 26.6.17
זוכה: חן המקום בע"מ
32/17 ביצוע עבודות אחזקת גינון בגני ילדים, בתי ספר ומוסדות ציבוריים אחרים בראשון לציון

הוראות למשתתפים
24.5.2017 29.5.2017

החלטה מיום 19.6.17
זוכים:
גינות יסמין בע"מ
ג. מסעוד. ג.ד. בע"מ
החלטה מיום 21.8.17
הוחלט על פסילת הזוכים הנ"ל.
החלטה מיום 21.8.2017
הוחלט על הארכת ההתקשרות מול חב פורום שתיל בע"מ וחב ג.ד. מסעוד
החלטה מיום 4.9.17
הוחלט על הארכת ההתקשרות עם הקבלנים עד סוף אוקטובר 2017
החלטה מיום: 2.10.17
זוכים:
מרחב מזרח: תלתן
מרחב מערב: פורום שתיל

קול קורא פנייה לאיתור בתי קפה בראשון לציון לצורך הקמת מאגר לאירוח הרצאות של מכללת הורים

לכתב ההצהרה וההתחייבות

הפנייה הוארכה - להארכת הקול קורא
23.5.2017 8.6.2017
קול קורא

הזמנה להציע מועמדות להיכלל במאגר שמאים

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 2

14.5.2017 20.6.2017
31.17 מתן שירותי אחזקה שוטפת ותיקונים של מתקני הדחס המורכבים על שלדות משאיות בבעלות העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

הוראות למשתתפים
11.5.2017 12.6.2017 החלטה מיום 10.7.2017
הוחלט על המשך עבודה עם קבוצת אלון בע"מ
30.17 בחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות בתחום המסגרות ועבודות לאחזקת הדומם בתחום הדרך

הוראות למשתתפים
11.5.2017 22.5.2017

החלטה מיום: 13.6.2017
זוכים:
הדס ריהוט רחוב ותשתיות
וחברת לילוב אריה ובניו  

29.17 מתן שירותי אכיפה מנהלית לגביית חובות 11.5.2017 29.5.2017 החלטה מיום 19.6.17
זוכה: ר.א.מ
28.17 עבודות קבלניות לעבודות נגרות וריהוט
הוראות למשתתפים
11.5.2017 22.5.2017

קול קורא
5/17

הזמנה להציע הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תיקון תאריך להגשת הצעות 

להזמנה להציג הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תנאי ההתמודדות

 הבהרות לקול קורא חברות השמה

 שאלות ותשובות קול קורא חברות השמה

 

30.4.2017 21.5.2017
27.17 עבודות קבלניות לגבס ותקרות אקוסטיות 
הוראות למשתתפים
30.4.2017 22.5.2017 החלטה מיום 13.6.17
זוכה: אלגבסי הנדסה בע"מ
26.17 שרותי העתקת אור 30.4.2017 22.5.2017 החלטה מיום 13.6.2017
זוכה: קבוצת העתקות אור בע"מ
קול קורא קול קורא לצורך שיתוף פעולה במיזם מלגות הפיס לשנת תשע"ח  25.4.2017 1.5.2017
25.17 אחזקה שוטפת וביצוע עבודות אספקה והתקנה של מע' הרמזורים והתמרורים המוארים בעיר
המכרז הוארך - להארכת המכרז

הודעה מטעם העירייה על שינוי תנאי הסף ותקופת ההתקשרות במכרז

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה ביחס למכרז 25/2017
24.4.2017 5.6.2017 החלטה מיום 3.7.17
הוחלט על ביטול המכרז
24.17 מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט
המכרז הוארך - להארכת המכרז
24.4.2017 29.5.2017 החלטה מיום: 17.7.2017
הוחלט על ביטול המכרז
23.17 שירותי הדרכה ואחזקת גינות חקלאיות 18.4.2017 22.5.2017 החלטה מיום 3.7.2017
זוכה: יגאל זמט
קול קורא

הזמנה להציע שירותי ייעוץ,הכנה וליווי של מכרז פומבי למערכות המחשוב המרכזיות:
הוראות למשתתפים -ליועץ מכרז מחשוב כספים
נוסח הסכם- ליועץ מכרז מחשוב כספים
תשובות לשאלות המכרז ליועץ מכרז מחשוב כספים
מועד ההגשה הוארך

12.4.2017 8.5.2017
22.2017 הקמה ושדרוג מזרקות ברחבי העיר 4.4.2017 8.5.2017 החלטה מיום: 29.5.17
הוחלט על ביטול המכרז
21.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של 24.4 מ"ר – חנות ברחוב אלי כהן 1 נחלת יהודה גוש 6093 חלקה 301 תת חלקה 6

המכרז הוארך - להארכת המכרז
4.4.2017 5.6.2017 החלטה מיום 19.6.17
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש
קול קורא

קול קורא לביצוע עבודות מדידה וסקר לנכסים שאינם למגורים
מסמך הבהרות מס' 1

23.3.2017 19.4.2017
20.2017 הקמה וניהול מערך חכם לקליטת  דיירים חדשים בשכונות חדשות וקיימות בעיר 22.3.2017 24.4.2017 החלטה מיום 5.6.2017
זוכה : חברת זוויות
17.2017 רכישת 2 מגרשים במתחם ראשון איילון
מגרש מס' 4 בשטח של כ- 2.018 דונם
מגרש מס' 5 בשטח של כ- 2.642 דונם
עפ"י תב"ע רצ/מק/1/15/170
ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3
22.3.2017 8.5.2017 החלטה מיום 5.6.2017
זוכה : מאיה תור
קול קורא בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) : פניה לקבלת הצעות להקמה, ניהול והפעלה של מדיה חברתית 22.3.2017 2.4.2017
16.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של כ- 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה המצוי ברח' שפירא 5 בגוש 5032 חלקה 28 מתחם א – החלק הדרום מערבי 20.3.2017 24.4.2017
15.2017 שכירת נכס עירוני בשטח של 1000 מ"ר קרקע לאחסנה פתוחה בחלק העורפי של החלקה וכן בנוסף 236 מ"ר בנויים בחזית החלקה המצויה ברח' שפירא 3 בגוש 5032 חלקה 27 20.3.2017 24.4.2017
14.2017 מתן רשות שימוש והפעלת מעון יום/גן ילדים במבנה המצוי ברח' מבצע שלמה 4 ראשל"צ גוש 4747 חלקה 11 (חלק) 20.3.2017 3.4.2017 החלטה מיום 29.5.17
זוכה מיכל כהן
13.2017 אספקה הובלה והתקנה של ריהוט למשרדי הלשכה המשפטית
המכרז עודכן - לעדכון המכרז
20.3.2017 3.4.2017 החלטה מיום 17.7.2017
זוכה: ש.בן עמי סוכנויות בע"מ
12.2017 כנס נשים 20.3.2017 3.4.2017

החלטה מיום19.6.17
זוכה וומן נט בע"מ

קול קורא

הודעה על כוונה עיריית ראשון לציון להתקשר עם חברת "עודכנית"כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכת שבאחריותה

14.3.2017 23.3.2017
קול קורא

הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם החברות : ברקאי, זיו מערכות, תים תוכנה (אומניטק) ואלעד כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכות שבאחריותם

14.3.2017 23.3.2017
קול קורא

פנייה לאיתור יחידים/גופים לצורך מתן שירותי ניטור מידע תקשורתי

 

14.3.2017 26.3.2017
קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר
אדריכלי נוף


נספחים:
הסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
תוספת להסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
טופס פתיחת כרטיס ספק

1.3.2017 30.3.2017
11.2017 תפעול, תחזוקה, תמיכה וניהול של מערך תשתיות התקשוב ואבטחת המידע בעיריית ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז
23.2.2017 27.3.2017 החלטה מיום 5.6.2017
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

החלטה מיום 23.10.2017
הוחלט על אישור ההתקשרות עם ספק יחיד מלמ מערכות בע"מ
10.2017 הפעלה, אחזקה ותחזוקת שבר של מזרקות
המכרז הוארך להארכת המכרז
23.2.2017 20.3.2017 החלטה מיום 19.6.17
זוכה: בדי גרין
קול קורא הודעה על כוונה להתקשר עם בית הספר הרב-תחומי למנהיגות וניהול לצורך הפעלת מודל האו"ם לתיכוניים 13.2.2017 23.2.2017
9/2017

ביצוע עבודות אספקה והתקנה ולמתן שירותי אחזקה למערכות גילוי אש, כיבוי אש בגז ולחלונות ולשחרור עשן במבנים ובמתקנים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז

12.2.2017 6.3.2017 החלטה מיום: 13.3.2017
זוכה: חברת סוילקו
8/2017 מתן שירותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז
12.2.2017 6.3.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: שחק מעליות וסוכנויות
7/2017

ביצוע סקר לנכסי העירייה ומטלות נוספות ו/או להספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול נכסי העירייה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם שבבסיסו לפי הזמנות עבודה שימצאו ע"י העירייה מעת לעת
המכרז הוארך - מועד אחרון 20.3.2017 , המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד 10 ימים לפני מועד ההגשה האחרון.

12.2.2017 20.3.2017 החלטה מיום 28.8.17
זוכה: בר טכנולוגיות בע"מ
קול קורא פנייה לקבלת מידע והצעות לעריכת תחרות יזמות טכנולוגית 5.2.2017 16.2.2017
6/2017 השלמת תכנון מפורט, ביצוע עבודות שיפוץ ושימור מבנה "בית העירייה הישן" והכשרתו לשמש כמלון מסוג "בוטיק" ניהולו ותפעול של המלון לתקופה קצובה ובסיומה מסירת המלון לידי העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
הארכת מכרז שנית -להארכת מכרז
5.2.2017

8.5.2017

החלטה מיום 1.6.2017
זוכה: מאיה תור
5/2017

הפעלת מערך דוכנים ארעיים בטיילת חוף הים

26.1.2017 13.2.2017 החלטה מיום 3.4.17
זוכה: חברת קינמונים
4/2017

מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט באגם

26.1.2017 13.2.2017
3/2017

עבודות לכידה הובלה עיקור/סירוס חתולי רחוב

26.1.2017 20.2.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה:
ד"ר סלמוביץ - רסקיו
2/2017

רכישת נעלי עבודה 

מכרז מס' 2/17 לאספקת נעלי עבודה – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות

מסמך עדכון תנאי סף

26.1.2017 27.2.2017 החלטה מיום 27.11.17
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש
1/2017 שרותי הפקות דפוס

מכרז מס' 1/17 למתן שירותי הפקות דפוס – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות
17.1.2017 20.2.2017 החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: חברת שליחות משמיים
קול קורא קול קורא למתן שירותי אסטרטגיה שיווקית למתחם ה-1,000 בראשון לציון

להסכם
להוראות למשתתפים  
תשובות לשאלות הבהרה
12.1.2017 19.2.2017

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד

 

5.1.2017 19.1.2017 החלטה מיום20.2.2017
אושרה התקשרות עם חברת 'קרמבו לשנה נוספת

קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר פרוגרמטורים
מסמך : מענה לשאלות הבהרה ביחס לקול קורא לפרוגרמטורים

5.1.2017 22.1.2017
56/16 רכישת מגרש מס' 2 בשטח של כ- 11 דונם עפ"י תב"ע רצ/מק/170/ 15 / 1 ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3  במתחם ראשון איילון אזה"ת החדש ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז
29.12.2016 13.3.2017