מכרזי עבודות קבלניות, רכש, שירותים ומקרקעין 2017-8


RSS מכרזיםמרכזת הוועדה: אפרת פדידה-גד
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל  EfratBa@rishonlezion.muni.il

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן .

לנוחיותכם מפורסמים בזה החומרים הנלווים למכרז לצורך עיון בלבד. השתתפות במכרז מחייבת רכישה של חומר המכרז אצל  מרכזת הוועדה הרשומה לעיל. הגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון כמצוין בלוח שלהלן.
להלן רשימת המכרזים   2017-2018 :  

 מספר

תאור   (לפתיחה/הורדה לחץ על תאור המכרז)

תאריך פרסום

מועד אחרון להגשה 
(עד השעה 12:00)

תוצאות

98.18

מכרז פומבי לאספקה והתקנת פרגולות - לפי מדידה-.

הוראות למשתתפים.
נספח א 1 - כתב כמויות והצעת משתתף.
נספח א 3 .

12.12.2018 24.12.2018
97.18

מכרז למתן שירותי בדיקות שכר לעובדי קבלני שירות ניקיון בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -2011.
 מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה .

9.12.2018 24.12.2018
96.18

הפעלה ואחזקה של מפעל למיון ולמחזור פסולת מעורבת
מסמכי המכרז
תקנון המכרז

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

6.12.2018 24.12.2018
קול קורא מס' 10/18- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת ה. בלמוט בע"מ לצורך שירותי אחזקת מערכת ניהול והדפסת המחאות ועמדת בקרה לקופה ראשית. 5.12.2018 24.12.2018
95.18 מכרז פומבי  לביטוחי העירייה.
מסמכי המכרז.
נספחים.
דחיית מועד המכרז

21.11.2018

17.12.2018
המכרז נדחה ל-24.12.18
94.18

מכרז פומבי לאספקה, תפעול ובקרה של מערכת סליקה פנסיונית. למסמכי המכרז .
תשובות לשאלות הבהרה .

21.11.2018 10.12.2018
93.18 מכרז פומבי לאספקת מערכות גביה, פיננסיות ואחרות
למסמכי המכרז
המכרז הוארך - להארכה ושינוי התנאים
תשובות לשאלות הבהרה
5.11.2018 17.12.2018

הוארך עד 31.12.18
קול קורא
13.18
הודעה על כוונה להתקשר עם "עמותת קודקוד בחינוך" לביצוע תכנית פסיכו-מתמטיקה 29.10.2018 26.11.2018
קול קורא 12.18 הודעה על כוונה להתקשר עם מכללת לוינסקי להפעלת תכנית "מעבדת חדשנות" למורים ומנהלים 29.10.2018 26.11.2018
92.18

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב לח"י, שד' משה דיין, לישנסקי, ביסקינד באזה"ת המערבי.
למסמכי המכרז
 תשובות לשאלות הבהרה 
 הארכת מכרז
הבהרות לדחיית מכרז

29.1.2018 3.12.2018
הוארך עד 17.12.2018
91.18

מכרז פומבי לתכנון וביצועו של מבנה מעטפת פוליגוני והקמת תפאורה במרכז המבקרים במתחם האלף
הוראות למשתתפים.
הסכם
תשובת הבהרה

22.10.2018 24.12.2018
90.18 מכרז פומבי לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט משרדי למרכז המבקרים – מתחם האלף בראשון לציון
הוראות למשתתפים.
הסכם
תשובת הבהרה
 
22.10.2018 24.12.2018
89.18

מכרז פומבי לאספקה, התקנה, תכנות, אינטגרציה, הטמעה ותחזוקה של מערכות אודיו וידיאו ותאורה עבור מרכז המבקרים במתחם האלף
הוראות למשתתפים.
הסכם 
 תשובת הבהרה
תשובת הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה 2

22.10.2018 24.12.2018
88.18

מכרז פומבי לתכנונו וביצועו של מודל ארכיטקטוני תלת מימדי של מתחם האלף.
הוראות למשתתפים .
הסכם

22.10.2018 24.12.2018
87.18

ביצוע עבודות הריסה
מסמכי המכרז
הצעת משתתף וגיליון מחירים
המכרז הוארך - להארכת המכרז 
 תשובות לשאלות הבהרה.

16.10.2018 5.11.2018

הארכה עד 19.11.2018
86.18 שירותי יעוץ בנושא הפל קל
מסמכי המכרז
להארכת המכרז ושינוי תנאי הערבות
16.10.2018 5.11.2018

הוארך עד 10.12.18
קול קורא 11.18 הודעה על כוונה להתקשר עם מכון דוידסון לביצוע תכנית חונכות (פר"ח) לשנת הלימודים תשע"ט - עיריית ראשון לציון מבקשת להפעיל תכנית חונכות (פר"ח) בבתי הספר בראשון לציון 10.10.2018 5.11.2018
85.18

מכרז פומבי  להסעות תלמידים (לרבות מוסעי רווחה) ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד לשנה"ל תשע"ט בראשון לציון.
הסכם
נספח שינויים(נספח ט')
חוברת נספחים א
הודעה על הארכת מכרז
הבהרות להארכת מכרז
תשובות לשאלות הבהרה  14.11
תשובות לשאלות הבהרה  מס' 2

10.10.2018

5.11.2018

המכרז הוארך ל- 26.11.2018

84.18

מכרז פומבי  למתן שירותי יועץ נגישות למחלקת רישוי עסקים בעיריית ראשון לציון .
מסמכי המכרז

10.10.2018 5.11.2018

83.18

מכרז פומבי להקמה ותפעול מערכת לניהול תשתיות תת קרקעיות. תנאים כללים
כתב כמויות
מפרט טכני
מפרט מיפוי לאומי
המכרז הוארך להודעה + קובץ הבהרות מס' 1
קובץ הבהרות מס 2
הארכה וקובץ הבהרות 3
 תשובות הבהרה 29.11.2018 
הארכת מכרז
הבהרות לדחיית מכרז
תשובות לשאלות הבהרה 4
תשובות לשאלות הבהרה מס 5 .

8.10.2018 19.11.2018

הוארך עד 26.11.18

הוארך עד 3.12.18
הוארך עד
17.12.18 
82.18 מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לתכנון וביצוע קווי הרכבת הקלה ותחבורה ציבורית
מסמכי המכרז
הארכה
מסמך הבהרות
3.10.2018 22.10.2018
הארכה5.11.2018 
81.18 מכרז פומבי לאספקת ולהתקנת מזגנים מפוצלים
מסמכי המכרז 
נספח א
הארכת המכרז
המכרז הוארך להארכה
המכרז הוארך  להארכה מס 3 ,
תשובות לשאלות הבהרה
3.10.2018

22.10.2018

הארכה
5.11.2018

הארכה
12.11.2018

הארכה
26.11.2018

80.18

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום ייעוץ ארגוני ליח' השירות העירוני
מסמכי המכרז
הארכת מכרז
מסמך הבהרות
תשובות לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה 2

3.10.2018 22.10.2018
הארכה- 5.11.2018
79.18 מכרז פומבי לעדכון מודל עירוני תלת מימדי גיאו ספציפי 
תנאים כללים
מפרט טכני
כתב כמויות
הודעה על הארכת מכרז
להארכת המכרז
הארכת המכרז
מסמך הבהרות
מסמך הבהרות 1.11.2018
5.9.2018

29.10.2018
הארכה- 5.11.2018

78.18 מכרז פומבי למתן שירותי ליווי רואה חשבון לועדת תמיכות
תשובות לשאלות הבהרה
5.9.2018 15.10.2018
77.18

מכרז לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבל מס' 10 בראשון לציון
מסמכי מכרז
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הודעה על דחיית המועד
הודעה על הארכת המכרז
מסמך תשובות הבהרה
המכרז הוארך - להארכת המכרז המכרז הוארך - להארכה .
להודעה
מפה ורשימת שטחי גינון

הארכת מועד הגשה

2.9.2018

22.10.2018

הארכה- 5.11.2018

הארכה
26.11.2018

הארכה עד 17.12.2018
הארכה עד 14.1.2019

76.18

מכרז לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבל מס' 14 בראשון לציון 
מסמכי המכרז
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הודעה על דחיית המועד
הודעה על הארכת המכרז
מסמך תשובות הבהרה
המכרז הוארך  - להארכת המכרז
המכרז הוארך - להארכה .
להודעה .
מפה ורשימת שטחי גינון

הארכת מועד הגשה

2.9.2018

22.10.2018

הארכה- 5.11.2018

הארכה
26.11.2018

הארכה עד 17.12.2018  

הארכה עד 14.1.12019

75.18

מכרז לאספקת  כיסאות נגישים ושולחנות נגישים 
מסמכי המכרז

המכרז הוארך - להארכה
להודעה על הארכה

2.9.2018 5.11.2018
74.18

מכרז לביצוע עבודות קבלניות להקמת מרכז רישום למוסדות חינוך
מסמכי המכרז ונספחים
פרוטוקול סיור הקבלנים וההודעה לקבלנים

30.8.2018 17.9.2018
73.18 השכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב פנקס מספר 5, בגוש 5032 חלקה 12 
מסמכי מכרז
29.8.2018 8.10.2018 החלטה מיום 8.10.2018
הוחלט על ביטול המכרז
72.18

מכרז פומבי  להיכלל במאגר לפעילויות הפגתיות למסגרות שונות המיועדות להעצמת המסוגלות האישית של תלמידים   בעיר ראשון לציון
מסמכים
תשובות לשאלות הבהרה
המכרז הוארך -להארכה
הודעה על דחיית מועד
מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס 3

 

26.8.2018 17.9.2018
הוארך עד 8.10.18
החלטה מיום 15.10.18
הוחלט להכניס למאגר  המפעילים את :
1. שחר נוימן
2. עמותת כלבי בשירות אנשים
3. דוד פריד- נגיעות של אור
4. דוג סנס
5. אדוה כהן
6. ברק כהן
7. עידן סרי
8. חי סיני מולטיסקילס
9. רמי סמואל
10. איתן דורון
71.18 מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה
23.8.2018 17.9.2018 החלטה מיום 15.10.18
זוכה: לשכת עורכי הדין  בישראל
70.18

מכרז פומבי לאספקת  גופי תאורה מבוססים נורות לד

מסמכי המכרז
גיליון מחירים
מפרט
תשובות לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה  2
דחיית מועד הגשה והארכת תוקף ערבות

הודעה על דחיית מועד
ל
הארכת המכרז

הודעה על דחיית מועד  נוספת
להארכה  המכרז  

תשובות לשאלות הבהרה 6.11

תשובות לשאלות הבהרה 7.11

תשובות לשאלות הבהרה  ושינוי בערבות המכרז

26.8.2018 12.11.2018
69.18

מכרז פומבי  לאספקה טכנית (כלים, חומרי אינסטלציה, חומרי אחזקה שוטפת ומוצרי גינון) .
מסמכי המכרז
גיליון מחירים  מעודכן
הארכת המכרז 
שאלות הבהרה מעודכן
כתב ערבות מעודכן

הודעה בדבר הארכת מועד
להארכת המכרז
הארכת המכרז  מעודכן

תשובות לשאלות הבהרה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

19.8.2018

 3.9.2018  הארכה-8.10.2018

הארכה 15.10.18

הארכה עד 5.11.2018

הוארך עד 12.11.2018

68.18 מכרז לתכנון וביצוע עבודות קבלניות  בתחום העיר ראשון לציון להקמת מועדון נוער על גג חניון בנווה ים

הוראות למשתתפים
הסכם
נספח א 2 (חלק א+ב)
נספח א 3
נספחים נוספים

הודעה על הארכת המכרז

מסמך הבהרות מס' 1
16.8.2018 8.10.2018 החלטה מיום  8.10.2018
הוחלט על ביטול המכרז
67.18 מכרז פומבי למתן שירותי אדריכלות לשיפוצי חזיתות בתים

מסמכי המכרז  
טופס בדיקת מבנים ובקשה להיתר
13.8.2018 27.8.2018 החלטה מיום 15.10.2018
זוכים:
חברת ט.ר. יזום תכנון אסטרטגי בע"מ
ואוהד יחיאלי

66.18

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני שפירא 17

מסמכי המכרז

15.8.2018 17.9.2018
65.18

מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי תרפיה במסגרות חינוכיות בעיר ראשון לציון

מסמכי המכרז
נספח למכרז
שאלות הבהרה

12.8.2018 27.8.2018

החלטה מיום 15.10.18
זוכים:
מיה נאור
ליהי מינץ
אדוה כהן

64.18

מכרז פומבי למתן שירותי תיקונים ואחזקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות ומערכות אוורור במוסדות העירייה

מסמכי המכרז

6.8.2018 20.8.2018 החלטה מיום  27.8.18
זוכה: חשמל קור פ.ז בע"מ
63.18

מכרז פומבי  למתן שירותי יועץ נגישות למחלקת רישוי עסקים בעיריית ראשון לציון

למסמכי המכרז

1.8.2018 20.8.2018 החלטה מיום 27.8.18
הוחלט על פסילת המציעים
62.18

מכרז פומבי  לביצוע סקר חריגות בנייה

תנאים כלליים

הוראות מנהל היחידה הארצית לעריכת סקר עבירות בניה

הנחיות לסקר

כתב כמויות
הודעה על דחיית מועדים

קובץ הבהרות מס' 3

קובץ הבהרות מס' 4

 

31.7.2018

27.8.2018

נדחה ל-17.9.2018

61.18

מכרז פומבי  להפעלת הבית לניצולי שואה בעיר ראשון לציון.

למסמכי המכרז

הודעה על קיום סיור מציעים 9.8.18
המכרז הוארך -להארכת המכרז
תשובות לשאלות הבהרה  1
תשובות לשאלות הבהרה 2
תשובות לשאלות הבהרה 3

26.7.2018 27.8.2018
המכרז הוארך עד 17.9.2018
החלטה מיום 17.9.2018
זוכה העמותה למען הקשיש בראשון לציון
60.18 מכרז פומבי  להפעלת מסגרת מועדון חברתי לאוכלוסיות עם מגבלה שכלית התפתחותית בעיר ראשון לציון.
למסמכי המכרז
המכרז הוארך - להארכת המכרז 
הודעה על ההארכה
26.7.2018 27.8.2018 המכרז בוטל
להודעה בדבר ביטול המכרז
59.18

מכרז פומבי להפעלת מעון יום שיקומי לפעוטות על רצף האוטיזם בעיר ראשון לציון.
למסמכי המכרז
תשובות לשאלות הבהרה
 המכרז הוארך - להארכת המכרז
להודעה בדבר ההארכה
תשובות לשאלות הבהרה 2
הודעה
הודעה על דחיית המכרז
הודעה מס 2   
הודעה מס' 3

26.7.2018 17.9.2018
58.18

מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלניות - פאושלי - הקמת מרכז רישום למוסדות חינוך.

מפגש הבהרות יתקיים ביום שני, 6/8/18, בשעה 10:00

נספחים :
הוראות למשתתפים
הסכם לביצוע העבודות
כתב כמויות מנחה
קבצי תוכניות (10 תוכניות)
מפרטים טכניים

26.7.2018 13.8.2018 החלטה מיום 13.8.18
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש
57.18 מכרז פומבי  לבחירת זכיינים לביצוע עבודות אינסטלציה.

הוראות למשתתפים
נספח א 1 - הצעת המשתתף וגליון מחירים
נספח א 2 - מפרט שרברבות

תשובות לשאלות הבהרה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
26.7.2018 27.8.2018 החלטה מיום 17.9.2018
זוכה עטון אינסטלציה בע"מ
56.18

מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ ותכנון נגישות

מסמכי המכרז

 

9.7.2018 23.7.2018 החלטה מיום  30.7.18
זוכה: יפית קוג'מן
55.18 מכרז פומבי לאספקת וילונות והתקנתם

מסמכי המכרז
שאלות ותשובות
9.7.2018 23.7.2018 החלטה מיום
17.9.2018
זוכה: חברת קאירי עיצוב וילונות בע"מ
קול- קורא 9-18 הודעה על כוונה להתקשר עם  חברת אבניר לצורך  רכישה של אופנועי ים מסוג SEA DOO  27.6.2018 16.7.2018 החלטה מיום 16.7.18
הוחלט לאשר התקשרות עם חב אבניר  כספק יחיד
54.18

מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלניות- אספקת והתקנת חיישנים לחסכון בחשמל במגרשי ספורט 
מסמכי המכרז

המכרז הוארך
להארכת המכרז
למכתב הנלווה
שאלות ותשובות

להארכה נוספת

למכתב הנלווה

26.6.2018 6.8.2018 החלטה מיום 13.8.18
זוכה מוקד קידום בע"מ
53.18

מכרז פומבי  להסעות תלמידים (לרבות מוסעי רווחה) ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד לשנה"ל תשע"ט בראשון לציון  
 נספחים
מסמך הבהרה

הודעה על הארכת המכרז
להארכת המכרז

24.6.2018 16.7.2018 החלטה מיום 30.7.18 הוחלט על המשך התקשרות עם הספקים הקיימים  בתחום ההסעות 

52.18

מכרז פומבי מס' 52/18 לאספקת ארוחות ומצרכים נלווים לגני ילדים בחינוך המיוחד ולמועדוניות לילדים של המינהל לשילוב חברתי בראשון לציון

הוראות למשתתפים
הסכם
נספח ב 2
נספח ג 2  
נספח ג 3

המכרז הוארך
להארכת המכרז
למכתב הנלווה

להארכת נוספת

למכתב הנלווה

 

24.6.2018

23.7.2018

המכרז הוארך עד לתאריך 30.7.18

החלטה מיום 27.8.18
זוכה: דלי דייט קלאס קייטרינג
51.18 מכרז פומבי לאחזקת משאיות

הסכם
הוראות למשתתפים
מסמך הבהרות
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הודעה על הארכה ושינוי תוקף ערבות
18.6.2018

23.7.2018

החלטה מיום  23.7.18
הוחלט על ביטול המכרז

50.18

מכרז פומבי  לייצור, אספקה, הובלה והתקנה של פריטי ריהוט  למרכז שוורץ ריסמן בראשון לציון

הוראות למשתתפים
מפגש הבהרות יתקיים ביום 14.06.18
נספחים

הודעה בדבר דחיית המכרז
להארכת המכרז

סיכום סיור קבלנים מה 14.6.18

 

6.6.2018

28.6.2018

החלטה מיום  9.7.18
זוכה: א"ד מירז תעשיות בע"מ

49.18

מכר ז פומבי למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת ממוחשבת לניהול מערך איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה טמוני קרקע

מסמכי המכרז
המכרז הוארך - להארכת המכרז  
מסמך הבהרות מס' 2
מסמך הבהרות מס' 3
מסמך הבהרות מס' 4

30.5.2018

2.7.2018
הארכה 16.7.2018

החלטה מיום 6.8.18
זוכה: חב' ג'יניו פתרונות סביבתיים חכמים בע"מ

48.19

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב שפירא מספר 17, (בגוש 5033 חלקה 40, תת חלקה 11) בראשון לציון

מסמכי המכרז

 

30.5.2018

16.7.2018

 החלטה מיום 16.7.2018 הוחלט על יציאה להתמחרות

47.18

מכרז למכירת ממכר בגוש 2710 חלקה 15  בכתובת טיילת 33 בראשון לציון
נספחים ב 3 ו ב 4
מסמכי המכרז    
מסמך הבהרה
מסמך הבהרות מס' 3

30.5.2018

9.7.2018

 החלטה מיום  16.7.2018
זוכה: בי בי קיי נדל"ן מסחרי  בע"מ

46.18

מכרז פומבי למכירת ממכר בגוש 2704 חלקה 31 בכתובת הטיילת 6 בראשון לציון

מסמכי המכרז
נספחים ב 3 ב 4
מסמך הבהרות מס' 3 

28.5.2018

9.7.2018

 החלטה מיום 12.7.18
זוכה:  חברת מני כנם השקעות ויעוץ בע"מ

45.18

מכרז פומבי למכירת ממכר בגוש 3926 חלקה 408  בכתובת סמילצ'נסקי 13 בראשון לציון

מסמכי המכרז
נספחים  ב 3 - ב 4
מסמך הבהרות 1

28.5.2018

9.7.2018

 החלטה מיום 16.7.18
זוכה: חברת "נהורא" נדל"ן בע"מ

44.18

מכרז פומבי למכירת ממכר בגוש 5035  חלקות 27 ו- 28מגרשים 259 ו- 891 ברחוב קנר 13-15 אזור התעשייה המערבי ראשון לציון
מסמכי המכרז
נספחים ב3 - ב 4

28.5.2018

9.7.2018

 

43.18

מכרז פומבי למכירת ממכר בגוש 6286 חלקה 336 (חלק) בכתובת ההתיישבות 82  בראשון לציון  מסמכי המכרז
נספח ב 3
נספח ב 4
מסמך הבהרה

28.5.2018

9.7.2018

 החלטה מיום  12.7.18
זוכה: שרון ניר

42.18

מכרז פומבי מס׳ 42/18 להפעלת מפעל מקדם תעסוקה בעיר ראשון לציון

מסמכי המכרז

המכרז הוארך - להארכת המכרז
המכרז הוארך ושונו תנאי הסף - לשינוי

\מפגש משתתפים וסיור 12.6.18

28.5.2018

9.7.2018

 החלטה מיום  15.10.18
זוכה: גשר שרותי שיקום

41.18

מכרז פומבי לביצוע עדכון מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו

מסמכי המכרז
כתב כמויות
מפרט טכני לביצוע אורתופוטו
מפרט טכני לביצוע פוטוגרמטרי

המכרז הוארך - להארכת המכרז
המכרז הוארך שנית -להארכת המכרז

28.5.2018

2.7.2018

החלטה  מיום 6.8.2018
זוכה: חב' סאייטויז'יין

40.18

מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלניות - סימון כבישים

מפרט טכני
המכרז הוארך  - להארכת המכרז

27.5.2018

25.6.2018

 החלטה מיום 2.7.18
זוכה: טרימרק בע"מ

39.18

מכרז פומבי להיכללות במאגר היועצים המשפטיים בעיריית ראשון לציון

הוראות למשתתפים ומסמכי המכרז
תשובות לשאלות הבהרה

הארכה,  עדכון תנאי מכרז ותנאי הסף

הארכת המכרז
המכרז הוארך שנית - להארכה

הודעה על דחייה
תשובות לשאלות הבהרה מס' 2  

תשובות לשאלות הבהרה מס' 3

27.5.2018

25.6.2018

החלטה מיום: 6.8.18
זוכים:
אריה חגי משרד עו"ד אליאס בן אריה ורשף עו"ד
שמעוני גרוס ושות'

38.18

מכרז פומבי לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת באזורים מסוימים בראשון לציון המוגדרים על ידי העירייה כחבל מס' 6

הוראות למשתתפים

כתב כמויות

27.5.2018

4.6.2018

החלטה מיום 11.6.18
זוכה: נופר חודור הדס בע"מ

37.18

מכרז פומבי לאספקה והתקנה של פרטי ריהוט לבתי ספר ולמוסדות העירייה ברחבי העיר ראשון לציון

הוראות למשתתפים
גיליון מחירים
נספח א
נספח ב
נספח ג
תשובות לשאלות הבהרה

 

21.5.2018

4.6.2018

 

36.18

מכרז פומבי למתן שירותי בחינת מערכת ההתחשבנות בין רשות מקרקעי ישראל לעירייה

מסמכי המכרז

 

21.5.2018

23.7.2018

 

35.18

מכרז פומבי לתכנון ולביצוע עבודות להקמה של גינה אקולוגית בבית הספר רמז בראשון לציון

הוראות למשתתפים 

סיור קבלנים בשטח שבו תוקם הגינה האקולוגית יערך ביום 22 במאי 2018 בשעה 8:30 השתתפות חובה
הודעה בדבר סיור הקבלנים

תשריט  גינה אקולוגית נספח א סיכום סיור קבלנים 
 המכרז הוארך - להארכת המכרז הארכת נוספת  וסיור קבלנים

סיור קבלנים שני יתקיים בשטח שבו תוקם הגינה האקולוגית, ביום רביעי, 27/6/18, בשעה 10:30

16.5.2018

9.7.2018

החלטה מיום  23.7.2018
הוחלט על ביטול המכרז

 

הליך התמחרות

הליך התמחרות למכירת 2 חנויות במבנה מסחרי רחוב יהודה 2 פינת רחוב יהודה לייב פינסקר 6, חלקה 10 (חלק) בגוש 3932 בראשון לציון

הוראות למשתתפים
הצעת המשתתף
הסכם רכישה
מסמכי התמחרות מלאים
מועד אחרון להגשה הוארך - להארכת מועד ההגשה
מועד אחרון להארכה שנייה

הודעה על שינוי מועד לקיום הליך התמחרות

 

1.5.2018

ביום 24.5.18 בשעה 11:30 יתקיים מפגש מציעים בעירייה
-דחיית מועד ל14.6.2018-דחיית  מועד ל
15.7.2018

נדחה ל 4.9.2018

 

34.18

מכרז פומבי לבחירת גורם לניהול והפעלת מוסד לישיבה מדעית בעיר ראשון לציון

הוראות למשתתפים
הסכם
נספח תקציבי
פרוטוקול מפגש הבהרות

המכרז הוארך להארכת המכרז

25.4.2018

21.5.2018 

 

קול קורא8.18

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ לצורך  מתן שירותי אחזקה  למערכת גילוי וכיבוי אש  מסוג  simplex המותקנת  בבניין העירייה וכן לצורך התקנת שינויים

25.4.2018

14.5.2018

 

קול קורא 7.18

פנייה לאיתור יחידים/ גופים לצורך שירותי אחזקת מערכת ניהול והדפסת המחאות ועמדת בקרה לקופה ראשית

25.4.2018

14.5.2018

 

33.18

מכרז פומבי לקבלת הצעות להקמת קרקס נייד בעיר ראשון לציון

למסמכי המכרז

25.4.2018

14.5.2018

 החלטה מיום 28.5.18
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

קול קורא 6/18

קול קורא  לאיתור מוסדות לימוד על יסודיים לצורך כניסה למאגר המעוניינים להציע הטבות לנרשמים לקורסים/הכשרות/סדנאות המופנים על ידי יחידת הצעירים בראשון לציון או למתן הרצאות בחינם לצעירים תושבי העיר

מסמכי המכרז
כתב התחייבות

22.4.2018

7.5.2018

 

32.18

מכרז למתן שירותי יעוץ ותכנון נגישות

מסמכי המכרז

22.4.2018

7.5.2018

 החלטה מיום 4.6.2018
קטגוריה א זוכה אייל בן צבי
קטגוריה ב יציאה למכרז חדש

31.18

מכרז פומבי למכירת הממכר המיועד למגורים, תעסוקה ומסחר בראשון לציון – "מתחם ה-1000" מגרש 3020
הסכם
הוראות למשתתפים

המכרז הוארך - להארכת המכרז
כנס משתתפים חובה המהווה תנאי סף להגשת ההצעה, ייערך בתאריך  8.5.2018
להודעה על הדחייה
למצגת כנס המציעים 8.5.2018

הודעה בדבר קיום כנס מציעים נוסף 24.5.2018 ודחיית מועד הגשה 

לאיתור תוכניות 
כנסים לתכנון עיר , מצד ימין לתכנית בניין עיר לפי גוש וחלקה ניתן לאתר את כל התכניות)
נספחים
שאלות הבהרה
מענה לשאלות הבהרה מס' 2

תוכנית בינוי מתחם א (תרשים)
הנחיות מרחביות מתחם א

15.4.2018

116.2018

 

30.18

מכרז פומבי למכירת הממכר המיועד למסחר ותעסוקה בראשון לציון – "מתחם ה-1000" מגרש 5084
הסכם
הוראות למשתתפים

המכרז הוארך - להארכת המכרז
כנס משתתפים חובה המהווה תנאי סף להגשת ההצעה, ייערך בתאריך  8.5.2018
להודעה על הדחייה
למצגת כנס המציעים 8.5.2018

הודעה בדבר קיום כנס מציעים נוסף 24.5.2018 ודחיית מועד הגשה

לאיתור תוכניות 
כנסים לתכנון עיר , מצד ימין לתכנית בניין עיר לפי גוש וחלקה ניתן לאתר את כל התכניות)
נספחים
שאלות הבהרה1   שאלות הבהרה 2
מענה לשאלות הבהרה מס' 3 
 
תוכנית בינוי מתחם ב (תרשים) 
הנחיות מרחביות מתחם ב

15.4.2018

11.6.2018

 

29.18

מכרז פומבי למכירת הממכר המיועד למסחר ותעסוקה בראשון לציון – "מתחם ה-1000" מגרש 5083
הסכם
הוראות למשתתפים

המכרז הוארך - להארכת המכרז
 כנס משתתפים חובה המהווה תנאי סף להגשת ההצעה, ייערך בתאריך  8.5.2018
להודעה על הדחייה
למצגת כנס המציעים 8.5.2018

הודעה בדבר קיום כנס מציעים נוסף 24.5.2018 ודחיית מועד הגשה

לאיתור תוכניות 
כנסים לתכנון עיר , מצד ימין לתכנית בניין עיר לפי גוש וחלקה ניתן לאתר את כל התכניות)
נספחים
שאלות הבהרה1   שאלות הבהרה 2 מענה לשאלות הבהרה מס' 3

תוכנית בינוי מתחם ב (תרשים) 
הנחיות מרחביות מתחם ב

15.4.2018

11.6.2018

 

מכרז 1/18

ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ
מכרז להפעלת מערך אופניים שיתופי להשכרה בעיר ראשון לציון

9.4.2018

26.4.2018

 

28/18

מכרז להפעלת מרפאות בחוף הים בראשון לציון
הוראות למשתתפים ונספחים

8.4.2018

23.4.2018

 החלטה מיום 4.6.18
זוכה: הל"ח  המרכז לרפואת חירום בע"מ

27/18

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב שפירא מספר 17

לחוברת המכרז

26.3.2018

16.4.2018

החלטה מיום 16.4.18
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

26/18

מכרז פומבי  לביצוע עבודות ניקיון במשרדי ובמוסדות העירייה השונים
הוראות למשתתפים
הסכם
נספח 1
נספח 2
נספח 3
המכרז הוארך - להארכת המכרז
שאלות הבהרה

22.3.2018

23.4.2018

החלטה מיום 7.5.2018 זוכה: י.מ. הברקות נדל"ן בע"מ

קול קורא מס' 5/18

הודעה על כוונה להתקשר עם המפעל הלאומי לפיתוח חברתי להפעלה וליישום פרויקט "מחשב לכל ילד"

20.3.2018

16.4.2018

 

25/18

מכרז פומבי לבחירת גורם לניהול והפעלת מוסד לחינוך מיוחד בהתמחות בלקויות למידה בעיר ראשון לציון

הסכם
הוראות למשתתפים
סיכום מפגש הבהרות
המכרז הוארך - להארכת המכרז

18.3.2018

23.4.2018

 החלטה מיום 18.6.2018
זוכה: רשת תיכוני טומשין בע"מ

24/18

מכרז פומבי לאספקת ארוחות ומצרכים נלווים לגני ילדים בחינוך המיוחד ולמועדוניות לילדים של המינהל לשילוב חברתי בראשון לציון
הוראות למשתתפים
הסכם
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הודעה על דחיית מועד הגשה
נספחים:
נספח ב 2
נספח ג 2
נספח ג 3

11.3.2018

16.4.2018

החלטה מיום:  30.4.2018הוחלט על ביטול המכרז ופרסומו מחדש

23.18

מכרז פומבי למתן שירותי עריכת דוחות כספיים וייעוץ חשבונאי

8.3.2018

26.3.2018

 החלטה מיום 28.5.18
זוכה: בן דוד שלוי קופ ושות'

22/18

מתן שירותי  פרסום, איתור כתובות, פרסום באתר ומסירת הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 196
הארכת המכרז 
מסמכי המכרז

28.2.2018

19.3.2018

26.3.2018

 החלטה מיום  16.5.18
זוכה: נענע פרסום נדלן

21/18

ביצוע עבודות לאיסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק מכלי אצירה ייעודיים
הוראות למשתתפים

הוספת תנאי סף למכרז
המכרז הוארך - להארכת המכרז

המכרז הוארך - להארכת מכרז מס' 2
למסמך הבהרות בדבר הארכה

28.2.2018

16.4.2018

החלטה מיום: 30.4.2018זוכה: קמ"מ מפעלי מחזור בע"מ

16/18

עריכת ביטוח יצירות אומנות (Fine Art) 
מסמכי המכרז 
נספח נוסף למסמכי מכרז

27.2.2018

12.3.2018

החלטה מיום 26.3.18
זוכה: כלל חברה לביטוח בע"מ

20/18

מתן שירותי תיקונים ואחזקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות ומערכות אוורור במוסדות העירייה
הוראות למשתתפים

26.2.2018

12.3.2018

החלטה מיום 16.4.18
זוכה: ת.ד.ל אחזקה ושירותים בע"מ

19/18

מכרז פומבי מס' 19/18 לשירותי אכיפה משפטית
הוראות למשתתפים

25.2.2018

12.3.2018

החלטה מיום 7.5.18
מאושרת התקשרות עם 5 משרדים:
עו"ד הילל קורנפלד
עו"ד מילי וייס ורסנו
עו"ד אהוד שטמר
עו"ד רון חמד
עו"ד ענבל לביא

18/18

מתן שירותי יעוץ בתחום מיסוי מקרקעין לאגף הנכסים
הארכת המכרז
מסמכי המכרז 
הוראות למשתתפים

21.2.2018

19.3.2018

26.3.2018

החלטה מיום 16.4.18
זוכה: חברת דרור יצחק ושות' - עורכי דין

17/18

מתן רשות שימוש במקרקעין עירוניים לטובת הקמה והפעלת קרקס נייד

הוראות והסכם
המכרז הוארך - לאישור הארכת המכרז 
הארכת המכרז

21.2.2018

19.3.2018

 

 
26.3.2018

החלטה מיום 16.4.18
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

15/18

מכרז פומבי למתן רשות להפעלת מזנונים ומכונות לממכר מזון ושתיה בבתי ספר על יסודיים בראשון לציון   
הארכת המכרז 
הארכת המכרז
הסכם
הוראות למשתתפים
נספחים

14.2.2018

26.2.2018


19.3.2018

 26.3.2018

 

החלטה מיום 16.4.18
הוחלט להסמיך את מנהל אגף הנכסים ויועמ"ש שלו כצוות בדיקה לצורך פנייה למציעים
החלטה מיום 4.6.18
זוכה: סקול מרקט בע"מ

קול קורא  3/18

הודעה על כוונה להתקשר עם מכון דוידסון לביצוע תכנית חונכות (פר"ח)

12.2.2018

26.2.2018

החלטה מיום 26.3.18
הוחלט לאשר התקשרות עם ספק יחיד מכון דוידסון

14.18

הארכת מכרז לבחירת זכיינים לביצוע עבודות סלילה, שיקום ופיתוח כבישים ומדרכות
מכרז פומבי  לבחירת זכיינים לביצוע עבודות סלילה, שיקום ופיתוח כבישים ומדרכות
הוראות למשתתפים
מפרט
מפרט טכני מיוחד
שאלות ותשובות למכרז 14.18.pdf

21.2.2018

 

12.2.2018

5.3.2018

 

26.2.2018

החלטה מיום 26.3.18
זוכים:
* י.עז חברה לבנייה ופיתוח בע"מ
* לוגית ע.ד. בע"מ
* יוריאל עבודות בנייה עפר ופיתוח בע"מ

13.18

הארכת מכרז פומבי מס' 13/18 לאספקת שירותי פרסום ותקשורת שיווקית 
הודעה על הארכת מועד הגשת המכרז

הארכת מכרז מס' 2

הוראות למשתתפים 21.2.2018
הסכם 21.2.2018
הצעה כספת 21.2.208 
מכרז פומבי לאספקת שירותי פרסום ותקשורת שיווקית
הוראות למשתתפים

21.2.208

 

 

 

 

26.3.2018

החלטה מיום 23.7.2018
זוכה: אשכנזי זלצמן

12.18

מכרז פומבי למתן שירותי בקרת הוצאות חשמל
הוראות למשתתפים

4.2.2018

19.2.2018

החלטה מיום 6.3.18
זוכה : גדיר הנדסה בע"מ

11.18

הארכת מכרז פומבי מס' 11/18 לביטוח קבוצתי להוצאות עבור טיפולי שיניים לעובדי וגמלאי עיריית ראשון לציון ובני משפחותיהם
מכרז פומבי לביטוח קבוצתי להוצאות עבור טיפולי שיניים לעובדי וגמלאי עיריית ראשון לציון ובני משפחותיהם
הוראות ותנאים
הסכם

21.2.2018

 

4.2.2018

5.3.2018

 

19.2.2018

החלטה מיום 26.3.18
זוכה: איילון חברה לביטוח

פנייה מס' 10.2.18

פנייה לקבלת מידע
RFI – Request for Information
לגבי תהליכי שיתוף ציבור עירוניים רחבי היקף 

29.1.2018

4.2.2018

 

10.18

מכרז פומבי לניהול תיקי השקעות
הוראות למשתתפים וחומר נלווה

28.1.2018

19.2.2018

החלטה מיום 16.4.18
זוכים:
פעילים ניהול תיקי השקעות, אקסלנס נשואה לניהול השקעות בע"מ, הראל ביטוח ופיננסיים, פסגות ניירות ערך, מגדל שוקי הון, אי בי אי בית השקעות, אינפיניטי בית השקעות, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ, תפנית דיסקטנט ניהול תיקי השקעות, הבינלאומי ניהול השקעות מקבוצת הבינלאומי.

קול קורא

הודעה על כוונת ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ להתקשר בהסכם לצורך הקמה והפעלת מערך רכבים שיתופיים ברחבי העיר 
נספח א' - תנאי התקשרות והפעלה מינימאליים

23.1.2018

13.2.2018
עד השעה 16:00

החלטה מתאריך  
 14.2.2018 זוכה: חב' קאר2גו  בע"מ

9.18

אספקת טובין מסוג פחים ומיכלי אצירה לאשפה בנפחים שונים וחלקי חילוף 
שינוי תנאי הסף
המכרז הוארך - להארכת המכרז 
הוראות למשתתפים 
הסכם 
תרשימים

18.1.2018

12.2.2018

החלטה מיום 6.3.18
זוכה: דולב מוצרי פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

8.18

מכרז פומבי לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות להקמה של שטחי גינון ופתרונות השקיה
חומרים:
הוראות למשתתפים
הסכם
מפרט טכני
ספריית מחירים

14.1.2018

29.1.2018

החלטה מיום 6.3.18 זוכים:
חב' גאיה בגן
חב' יוריאל

7.18

מכרז לאחזקת  טנדרים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הוראות למשתתפים
הסכם
תשובות לשאלות הבהרה  

14.1.2018

5.2.2018

החלטה מיום 19.2.18
זוכה: ר.ח. מוסך החוף ראשל"צ בע"מ
החלטה מיום 16.5.18
זוכה: חב' בלמוט בע"מ כספק יחיד

קול קורא

פנייה לעסקים בתחום התיירות בראשון לציון להשתתפות בתערוכת התיירות IMTM

11.1.2018

22.1.2018

 

קול קורא 1.18

הודעה על כוונה להתקשר עם כפר הנוער החקלאי ויצ"ו בנחלת יהודה בראשון לציון

7.1.2018

22.1.2018

 

6.18

אספקת טובין- תמרורים, שלטים ואביזרי עזרהסכם
הוראות למשתתפים
נספח שינויים
כתב כמויות
מפרטים

7.1.2018

22.1.2018

החלטה מיום 19.2.18
זוכה: שואקה מרדכי- און ליין צח

5.18

אספקת טובין ציוד משרדי
הסכם
הוראות למשתתפים
נספח שינויים
כתב כמויות

7.1.2018

22.1.2018

החלטה מיום 12.2.18
זוכה דני רן אספקה מכל הלב בע"מ

4.18

השכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב שפירא מספר 3 
מסמכי המכרז
מועדון אחרון להשאלות הבהרה 29.1.2018

31.12.2017

5.2.2018

החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות

 

3.18

השכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב יוסף ספיר מספר  10
מסמכי המכרז
מועד אחרון לשאלות הבהרה 29.1.2018

31.12.2017

5.2.2018

החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות

2.18

השכרת נכס עירוני בראשון לציון המצוי ברחוב שפירא מספר 5 מתחם ב' – החלק הדרום מזרחי 
מסמכי המכרז
מועד אחרון לשאלות הבהרה 29.1.2018

31.12.2017

5.2.2018

החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות

1.18

אספקה ותחזוקת טרקטור הכולל מנוף סל אדם
 מסמכי המכרז

31.12.2017

15.1.2018

החלטה מיום 22.1.18
זוכה: חבק דוד צ'פניק ובניו בע"מ

11.2.1.2017

פנייה לאיתור להקות, אומנים ומפיקים צעירים לצורך הקמת מאגר לקיום והפקה של הופעות ואירועים במועדון "התדר" או במוקדים אחרים בראשון לציון  - נוסח מתוקן  

הסכם מעודכן

(מסמכים אלה מבטלים את המסמכים שפורסמו  לעיל).

הארכת  מועד ההגשה

הארכת מועד הגשה עד 22.1.18

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה (מס 2)

תשובות ל שאלות הבהרה (מס 3)
תשובות לשאלות הבהרה 17.1.2018

 

4.12.2017

21.12.2017

הוארך
8.1.2018

הוארך עד 22.1.2018

 

80.2017

השכרת נכס עירוני  בראשון לציון  המשמש כמסוף לתחבורה ציבורית 

נספחים 

(מועד אחרון לשאלות הבהרה 29.1.18)

1.1.2018

5.2.2018

החלטה מיום : 5.2.18
הוחלט על יציאה להתמחרות

79.2017

מתן שירותי ניהול ופיקוח בתחום אחזקת גינון והשקיה בראשון לציון
-הוראות והסכם

הודעה על שינוי תנאי סף

 

21.12.207

8.1.2017

החלטה מיום: 22.1.18
זוכה:  דבש יעוץ ופיקוח

78.2017

מכרז פומבי להפעלת מרכז נוער עירוני בשכונת קרית ראשון בעיר ראשון לציון

הסכם
 
הוראות למשתתפים

6.12.2017

25.12.2017

החלטה מיום 6.3.18
אושר עמותת "בתי נוער נחשונים"

קול קורא

הקמת פורום עירוני לקידום ופיתוח התיירות בעיר ראשון לציון

5.12.2017

31.12.2017

 

קול קורא
14.2017

קול קורא  להפקת מדריך זכויות ושירותים לאזרחים ותיקים

חומרים נלווים

תשובות לשאלות הבהרה 
 

28.11.2017

1.1.2018

 

77.2017

ביצוע עבודות קבלניות לעבודות פיתוח בחצרות מוסדות העיריה ומוסדות חינוך 

חומרים נלווים

 

21.11.2017

11.12.2017

החלטה מיו ם 25.12.2017
זוכה: א.ש. נתיב תשתיות ובניה בע"מ

 

הזמנה להציע הצעות מחיר לעריכת מחקר היסטורי בנושא בית הספר העממי – "חביב" ותחיית העברית בראשון לציון

9.11.2017

22.11.2017

 

76.2017

הפעלת תוכנית להעלאת הישגים במקצוע השפה ושיפור מיומנויות ואסטרטגיות למידה לתלמידים לקויי למידה בבתיה"ס היסודיים בעיר ראשון לציון

למסמכי  המכרז

 

9.11.2017

27.11.2017

 

75.2017

השכרת נכס עירוני בראשון לציון לשם הקמת משתלה במקום

למסמכי המכרז

9.11.2017

18.12.2017

החלטה מיום 1.1.18
זוכה: חב' כליף משתלות וחקלאות בע"מ

קול קורא 13/2017

הודעה על כוונה להתקשר עם המרכז הישראלי לחדשנות  בחינוך לצורך הפעלת תכנית אוריינות לבתי ספר יסודיים בהם יש שיעור גבוה יחסית של תלמידים בני הקהילה האתיופית בראשון לציון

7.11.2017

27.11.2017

 

74.2017

מתן שירותים להדברת מזיקים במוסדות חינוך ברחבי העיר ראשון לציון

הסכם המכרז

הוראות למשתתפים

1.11.2017

20.11.2017

החלטה מיום 29.1.18
זוכה: אמנון הדברת מזיקים בע"מ

קול קורא
12/2017

פנייה לאיתור תאגידים ללא כוונת רווח לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזמים משותפים בשטח העיר או למען תושבי העיר ולגיוס תרומות\

תשובות לשאלות הבהרה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

לחוברת המכרז

המכרז הוארך פעם שנייה - להארכת המכרז

 המכרז הוארך פעם שלישית -להארכה

31.10.2017

25.12.2017

החלטה מיום 12.2.18
זוכה קרן ראשון

73.2017

מתן שירותי הסעות מזדמנות באמצעות מוניות

המכרז הוארך - להארכת המכרז

המכרז הוארך פעם שנייה - להארכת המכרז

מסמכי המכרז

 

29.10.2017

11.12.2017

החלטה מיום 1.1.18
זוכה: מוניות הדקל

72.2017

קבלת שירותי  ניהול עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של עיריית ראשון לציון

מסמכי המכרז  

 המכרז הוארך - להארכת המכרז

29.10.2017

20.11.2017

החלטה מיום 25.12.17
זוכה: אשכנזי זלצמן בע"מ

71.2017

ביצוע הקמת גינה אקולוגית בבית ספר רמז

29.10.2017

13.11.2017

החלטה מיום 22.1.18
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש
החלטה מיום 17.9.2018
הוחלט על אישור  סיכום המו"מ עם חברת חווה ואדם

קול קורא

קול קורא  למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים, ביטוח ואחריות

הוראות למשתתפים

הסכם המכרז

 שאלות ותשובות

 

24.10.2017

9.11.2017

 

קול קורא

קול קורא למתן שירותי ייעוץ ביישום שינויים ושיפורים במערכות השכר, משאבי אנוש והנוכחות 

הסכם המכרז

הוראות למשתתפים

שאלות ותשובות

 

23.10.2017

9.11.2017

 

70.2017

עריכת ביטוח כלי רכב וכלי שיט של העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

חומר נלווה למכרז

מצבת כלי הרכב 2017

נספח ריכוז תביעות

 

 

22.10.2017

13.11.2017

החלטה מיום 20.11.17
זוכה: חברת כלל

69.2017

ביצוע סקר ותכנון לביצוע התאמות נגישות במקום ציבורי שאינו בניין

לתנאי המכרז והוראות למשתתפים

המכרז הוארך - להארכת המכרז

המכרז הוארך שנית - להארכת המכרז

הודעה על שינוי תנאי הסף מכרז 69

 הודעה מס' 2 על שינוי תנאי סף

הארכת מכרז מס' 3

שינוי תנאי סף מס' 3

18.10.2017

11.12.2017

 החלטה מיום: 4.6.2018:
זוכה: אביב הנדסה ומערכות מידע

68.2017

ביצוע עבודות ניקיון בחוף הים ובאגמים בראשון לציון

הוראות למשתתפים והסכם המכרז  

16.10.2017

6.11.2017

החלטה מיום 27.11.17
זוכה: שלג לבן

 

67.2017

הפעלת קורס חשמלאי מוסמך

הוראות למשתתפים וחומר נלווה 
 

המכרז הוארך -להארכת המכרז

המכרז הוארך פעם שנייה  - להארכת המכרז

תנאי המכרז שונו - שינוי תנאי המכרז

15.10.2017

11.12.2017

 

66.2017

אספקה ותחזוקת טרקטור הכולל מנוף סל אדם

15.10.2017

30.10.2017

החלטה מיום 18.12.17
הוחלט לפסול את ההצעה היחידה שהוגשה ,  לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש

65.2017

אספקת צבעים

הסכם
הוראות למשתתפים
נספח שינויים
גיליון מחירי צבעים

2.10.2017

30.10.2017

החלטה מיום 27.11.17
זוכה: מרכז הגבס אור יהודה בע"מ

64.2017

ביצוע סקרי נגישות במבני ציבור עירוניים בשימוש אחרים
לחוברת המכרז

המכרז הוארך - להארכת המכרז

27.9.2017

6.11.2017

החלטה מיום 25.12.17זוכה: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ ותמר לובלסקי

קול קורא 11/17

התקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ כספק יחיד לביצוע פיתוחים למערכת שבאחריותה

19.9.2017

16.10.2017

 

63.17

מכרז פומבי לבחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות: בניה ושיפוצים (קבלן ראשי), שיפוצים, וביצוע עבודות להנגשת מבנים 
הוראות למשתתפים
הסכם מסגרת המכרז
הצעת המשתתף

17.9.2017

23.10.2017

החלטה מיום 6.11.17
זוכים:
קבלנים ראשיים: גיל סבו בע"מ, ד. ניב בע"מ, ב. יועד בע"מ, גלנור בניה ופיתוח בע"מ
קבלני שיפוצים: אמיר שאול, שונל הנדסה בע"מ, יהודה אור, אלגבסי
קבלני נגישות: חיים כהן, יצחקי אוזל

קול קורא 10.17

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת "ננורפ טכנולוגיות בע"מ" כספק יחיד לצורך הטמעת מערכת חכמה לשאלות ותשובות באתר האינטרנט של עיריית ראשון-לציון 

13.9.2017

2.10.2017

החלטה מיום: 2.10.2017
זוכה: אישור התקשרות עם ספק יחיד ננורפ טכנולוגיות בע"מ

62.17

אחזקת מתקני דחס
הסכם המכרז
הוראות למשתתפים

המכרז הוארך - להארכת המכרז  
הארכה נוספת - להארכת המכרז

13.9.2017

6.11.2017

החלטה מיום 2.10.2017
זוכה: המשך מול הזכיין שיזכה בהליך הצעת המחיר

החלטה מיום 13.11.2017
זוכה: קבוצת אלון בע"מ  

61.17

הפעלה ואחזקה של מפעל לקליטה, מיון ומחזור של פסולת בניין 
חוברת המכרז
הודעה על הארכה 
מכרז + חוברת המכרז לאחר שינוי תנאי הסף

להארכה מס' 2 של  המרכז 

 סיכום סיור קבלנים שהתקיים ב 2.10.17

10.9.201

הארכה 23.10.2017

החלטה מיום: 61.17
זוכה: נגב אקולוגיה בע"מ

קול קורא מס' 9

הודעה על כוונה להתקשר עם "תנועת תרבות- בית היוצר לחידוש התרבות בישראל", לצורך הפעלת מודל בית יוצרים בקרב בני הנוער במרכזי הנוער של אגף הנוער והצעירים בראשון לציון

31.8.2017

18.9.2017

החלטה מיום: 18.9.17
הוחלט על אישור התקשרות עם "תנועת תרבות - בית היוצר לחידוש התרבות בישראל" כספק יחיד

59.17

התקשרות להפעלת פלטפורמה אינטרנטית
הנחיות למשתתפים ומסמכי המכרז
המכרז הוארך - להארכת המכרז

המכרז הוארך שנית - להארכת המכרז

29.8.2017

1.1.2018

 

60.17

מכרז פומבי למתן שירותי אחזקה תיקון והתקנה של מערכות מצוקה, אזעקה, כריזה, אינטרקום וטמס בעיר ראשון לציון
מסמכי מכרז 60.17
נספח א-גליון מחירים 60.17 
נספח א1- מפרט טכני  

27.8.2017

11.9.2017

החלטה מיום 25.9.2017
זוכה: מוקד מיקוד בע"מ

58.17

מכרז פומבי לייצור  אספקה והצבה של מבני שירותים טרומיים נגישים 

16.8.2017

4.9.2017

החלטה מיום: 30.10.2017
הוחלט על פסילת המכרז ויציאה למכרז חדש

57.17

מכרז פומבי להסעות תלמידים ומינהל לשילוב חברתי  לשנה"ל תשע"ח

הסכם ותנאים כלליים למכרז

נספח שינויים

16.8.2017

4.9.2017

החלטה מיום: 6.11.17
זוכים:
מאיה תור
מוני סיטון
תור שני

56.17

הקמת מבנה חדש לבית ספר ישורון (שלב א') וביצוע עבודות פיתוח

16.8.2017

11.9.2017

החלטה מיום 25.9.2017
זוכה: ר.מ.ט. טרום בע"מ

קול קורא

הודעה על כוונה להתקשר עם 'צוות יישום רעיונות בע"מ' לצורך מתן שירותי תוכנה לניהול נתוני השירות הווטרינרי

14.8.2017

28.8.2017

החלטה מיום: 18.9.2017
הוחלט על אישור התקשרות עם חברת צוות יישום רעיונות בע"מ כספק יחיד

55.17

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי ולמכירת הממכר המיועד לתעסוקה ומסחר  בראשון לציון – "מתחם ה-1000"

הוראות למשתתפים  וחומר המכרז
המכרז הוארך,להארכת המכרז
הארכת מכרז מס' 2

הארכת מכרז מס' 3 

המכרז תוקן - לנוסח המעודכן 27.11.2017
הוראות למשתתפים מעודכן (27.11.2017)
הסכם מעודכן (27.11.2017)
תשובות לשאלות הבהרה (מעודכן 27.11.2017)

מצגת מגרש 505

פרוטוקול כנס מציעים

מצגת כנס מציעים

9.8.2017

12.2.2018

החלטה מיום : 19.2.18
הוחלט על ביטול המכרז

6.17

קול קורא לצורך הפעלת תכנית סיוע לנשים מעוטות יכולת כלכלית בראשון לציון

להסכם להפעלת התכנית

9.8.2017

21.8.2017

החלטה מיום 6.11.2017
הוחלט לאשר התקשרות עם העמותה לעצמה כלכלית לנשים

54/2017

לאספקת שירותי הנפקה, הדפסה דיגיטלית ואספקה של הודעות חיוב

המכרז הוארך - להארכת המכרז

הוראות למשתתפים

מסמך הבהרות מס 1  

מסמך הבהרות מס 2
מסמך הבהרות מס 3

6.8.2017

28.8.2017

החלטה מיום 4.9.2017זוכה חברת אורדע פרינט

קול קורא

הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים חיצוניים  לחברת ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ
חומר נלווה:

טופס ניסיון מקצועי

תצהיר גופים ציבוריים

טופס הצעת מחיר

מענה לשאלות הבהרה

הצהרות והתחייבות המשרד

3.8.2017

10.8.2017

 

53.2017

מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט באגם

31.7.2017

21.8.2017

החלטה מיום 18.9.17
זוכה: יצחק הללי

52.2017

אחזקת מתקני דחס

31.7.2017

21.8.2017

 

51.2017

עריכת ביטוחי עיריית ראשון לציון

המכרז הוארך - להארכת המכרז
הארכה מס' 2- להארכת המכרז
 

24.7.2017

4.9.2017 

החלטה מיום 18.9.17
זוכים:
1. הפניקס חברה הביטוח בע"מ
2. כלל - חברה לביטוח בע"מ
החלטה מיום 2.10.17
זוכה חברת איילון

החלטה מיום 6.11.17
הוחלטה על המשך כיסוי עם  הפוליסה הקיימת

הליך התמחרות

הליך התמחרות למכירת חנויות במבנה מסחרי
רח יהודה 2 פינת רחוב יהודה לייב פינסקר 6, חלקה 10 (חלק) בגוש 3932 בראשון לציון

24.7.2017

3.9.2017 בשעה 11:00
יתקיים מפגש מציעים

 

50.2017

אספקה ותחזוקת טרקטור הכולל מנוף סל אדם
המכרז הוארך -להארכת המכרז

17.7.2017

7.8.2017

החלטה מיום 21.8.17
הוחלט על ביטול המכרז
לאחר שהוגשה הצעה אחת שנפסלה

קול קורא

קול קורא למתן שרותי PMO 
 (Project Management  Officer)
למתחם האלף בראשון לציון

הוראות למשתתפים
הסכם
למסמך ההבהרות
מסמך הבהרות 2 
המכרז הוארך - הגשה עד 7.9.17

12.7.2017

7.9.2017

 

קול קורא

קול קורא  למתן שירותי פיתוח עסקי למתחם האלף בראשון לציון

הוראות למשתתפים

הסכם

המכרז הוארך - הגשה עד 7.9.17

12.7.2017

7.9.2017

 

49.2017

הפעלת תוכנית להעשרה מוזיקלית לילדים עם צרכים מיוחדים
המכרז הוארך - להארכת המכרז
המכרז הוארך שנית - להארכת המכרז

11.7.2017

21.8.2017

החלטה מיום 2.10.2017
זוכה: עמותת אימאג'ין העצמה במוסיקה

48.2017

הפעלת מרכז נוער ותנועה ב "המרחב" בשכונת קריית גנים
המכרז הוארך - להארכת המכרז

10.7.2017

14.8.2017

החלטה מיום 4.9.17
זוכה: הסתדרות הנוער העובד והלומד

47.2017

ביצוע עבודות קבלניות לחשמל מבנים
המכרז הוארך - להארכת המכרז

10.7.2017

7.8.2017

 

4/2017

קול קורא למתן שירותי ניתוח אסטרטגי וניהול פרויקט לתצוגות ותכנים - בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) 
הוראות למשתתפים
נוסח ההסכם

9.7.2017

31.7.2017

החלטה מיום 14.8.17
זוכים: יניב בצלאל (אומגה הנדסת חשמל) וחיים ברוך

 

46.2017

שיפוץ בנין העירייה (קומה 5)
פרוטוקול מפגש הבהרות

 

3.7.2017

17.7.2017

 

45.2017

 שכירת נכס בשטח של 24.4 מ"ר לשימוש חנות ברח' אלי כהן 1 בנחלת בגוש 6093 חלקה 30
תת חלקה 6

3.7.2017

7.8.2017

החלטה מיום 3.7.17
הוחלט על חילוט ערבות המכרז של המציע קפלינסקי מלר

44.2017

 שכירת נכס בשטח של 68.5 מ"ר לשימוש בית מלאכה  רח' יוסף ספיר 10 גוש 5033/13
תת חלקה 4

3.7.2017

7.8.2017

החלטה מיום 14.8.17
הוחלט על יציאה להתמחרות
החלטה מיום 14.8.17
זוכה: חנה יוסיפוב

43.2017

שכירת נכס בשטח 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה רח' שפירא 5 החלק הדרום – מערב גוש 5032/28

3.7.2017

7.8.2017

החלטה מיום: 13.11.17
זוכה חברת נ.ק.ר ליין בע"מ

42.2017

שכירת נכס בשטח 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה רח' שפירא 5 החלק הצפון – מערב גוש 5032/28

3.7.2017

7.8.2017

החלטה מיום 14.8.17
הוחלט על יציאה להתמחרות

41.2017

שכירת נכס בשטח 1000 מ"ר קרקע לאכסנה פתוחה בחלק עורפי של החלקה + 236 מ"ר בנויים בחזית החלקה רח' שפירא 3 גוש 5032/27

3.7.2017

7.8.2017

החלטה מיום 14.8.17
הוחלט על יציאה להתמחרות

40.2017

עבודות ניקיון בבניין העירייה

3.7.2017

17.7.2017

החלטה מיום 2.10.2017
זוכה" הארכת הסכם עם חברת פרח השקד במסגרת מכרז 4/14
החלטה מיום 18.10.2017
הוחלט שלא לפסול את הצעת ש.ניר

קול קורא

הודעה על כוונה להתקשר עם 'צוות יישום רעיונות בע"מ' לצורך מתן שירותי תוכנת ענן לניהול נתוני השירות הווטרינרי

29.6.2017

13.7.2017

 

39.17

רכישת ראשי דיו וטונרים מקוריים

25.6.2017

10.7.2017

החלטה מיום : 11.9.17
זוכה: מגה פרינט 2000 ציוד היקפי בע"מ

38.17

רכישת אביזרי אינסטלציה חשמלית

20.6.2017

10.7.2017

החלטה מיום 17.7.17
זוכה: אור שי סיטונאות חשמל בע"מ

37.17

הקמה ושדרוג מזרקות ברחבי העיר ראשון לציון

20.6.2017

10.7.2017

החלטה מיום 14.8.17
זוכה: מד חי בע"מ

36.17

הקמת מועדון נוער בפינת הרחובות הנחשול וסילבר
פרוטוקול מפגש הבהרות

19.6.2017

17.7.2017

החלטה מיום 28.8.17
זוכה: וישיניה אלון בע"מ

קול קורא

בקשה לקבלת מידע
RFI – Request for Information
לגבי מערכת לשאלות ולתשובות שתוטמע באתר האינטרנט של עיריית ראשון-לציון

 

7.6.2017

30.6.2017

 

35/17

שירותי ניקיון במוסדות חינוך
הוראות למשתתפים
להסכם

28.5.2017

12.6.2017

החלטה מיום 26.6.17
זוכים:
קבוצה 1: זאב מרקוס
קבוצה 2: י.מ הברקות נדלן בע"מ
קבוצה 3: א.ש.ט.ל שרותי קבלנות בע"מ
קבוצה 4: ש.ני בע"מ
קבוצה5: ש.אור אבטחה ארצית בע"מ
קבוצה 6: שלג לבן בע"מ
קבוצה 7: חן שלום אחזקות בע"מ

34/17

מדידה ובדיקת נכסים המשמשים/מיועדים למגורים לצרכי חיוב ארנונה, היטלים ואישורים לטאבו
הוראות למשתתפים
 המכרז הוארך להארכת המכרז
תשובות לשאלות הבהרה

 

 

28.5.2017

19.6.2017

החלטה מיום: 3.7.2017
זוכה זייד אורניב בע"מ

33/17

עבודות איסוף ופינוי אשפה ממכולות בשיטת היפוך לדחס
המכרז הוארך - להארכת המכרז
הוראות למשתתפים
הארכה מס 2, מסמך הבהרה ושינוי תנאי המכרז

25.5.2017

12.6.2017
19.6.2017

החלטה מיום 26.6.17
זוכה: חן המקום בע"מ

32/17

ביצוע עבודות אחזקת גינון בגני ילדים, בתי ספר ומוסדות ציבוריים אחרים בראשון לציון

הוראות למשתתפים

24.5.2017

29.5.2017

החלטה מיום 19.6.17
זוכים:
גינות יסמין בע"מ
ג. מסעוד. ג.ד. בע"מ
החלטה מיום 21.8.17
הוחלט על פסילת הזוכים הנ"ל.
החלטה מיום 21.8.2017
הוחלט על הארכת ההתקשרות מול חב פורום שתיל בע"מ וחב ג.ד. מסעוד
החלטה מיום 4.9.17
הוחלט על הארכת ההתקשרות עם הקבלנים עד סוף אוקטובר 2017
החלטה מיום: 2.10.17
זוכים:
מרחב מזרח: תלתן
מרחב מערב: פורום שתיל
החלטה מיום : 5.3.18
הוחלט להחזיר על כנה את החלטת ועדת מכרזים  מיום 19.6.17 ולקבוע את הצעתו של מסעוד ג.ד. בע"מ כהצעה הזוכה

קול קורא

פנייה לאיתור בתי קפה בראשון לציון לצורך הקמת מאגר לאירוח הרצאות של מכללת הורים

לכתב ההצהרה וההתחייבות

הפנייה הוארכה - להארכת הקול קורא

23.5.2017

8.6.2017

 

קול קורא

הזמנה להציע מועמדות להיכלל במאגר שמאים

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 2

14.5.2017

20.6.2017

 

31.17

מתן שירותי אחזקה שוטפת ותיקונים של מתקני הדחס המורכבים על שלדות משאיות בבעלות העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

הוראות למשתתפים

11.5.2017

12.6.2017

החלטה מיום 10.7.2017
הוחלט על המשך עבודה עם קבוצת אלון בע"מ

30.17

בחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות בתחום המסגרות ועבודות לאחזקת הדומם בתחום הדרך

הוראות למשתתפים

11.5.2017

22.5.2017

החלטה מיום: 13.6.2017
זוכים:
הדס ריהוט רחוב ותשתיות
וחברת לילוב אריה ובניו  

29.17

מתן שירותי אכיפה מנהלית לגביית חובות

11.5.2017

29.5.2017

החלטה מיום 19.6.17
זוכה: ר.א.מ

28.17

עבודות קבלניות לעבודות נגרות וריהוט
הוראות למשתתפים

11.5.2017

22.5.2017

 

קול קורא
5/17

הזמנה להציע הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תיקון תאריך להגשת הצעות 

להזמנה להציג הצעות לכניסה למאגר חברות השמה - תנאי ההתמודדות

 הבהרות לקול קורא חברות השמה

 שאלות ותשובות קול קורא חברות השמה

 

30.4.2017

21.5.2017

 

27.17

עבודות קבלניות לגבס ותקרות אקוסטיות 
הוראות למשתתפים

30.4.2017

22.5.2017

החלטה מיום 13.6.17
זוכה: אלגבסי הנדסה בע"מ

26.17

שרותי העתקת אור

30.4.2017

22.5.2017

החלטה מיום 13.6.2017
זוכה: קבוצת העתקות אור בע"מ

קול קורא

קול קורא לצורך שיתוף פעולה במיזם מלגות הפיס לשנת תשע"ח 

25.4.2017

1.5.2017

 

25.17

אחזקה שוטפת וביצוע עבודות אספקה והתקנה של מע' הרמזורים והתמרורים המוארים בעיר
המכרז הוארך - להארכת המכרז

הודעה מטעם העירייה על שינוי תנאי הסף ותקופת ההתקשרות במכרז

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה ביחס למכרז 25/2017

24.4.2017

5.6.2017

החלטה מיום 3.7.17
הוחלט על ביטול המכרז

24.17

מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט
המכרז הוארך - להארכת המכרז

24.4.2017

29.5.2017

החלטה מיום: 17.7.2017
הוחלט על ביטול המכרז

23.17

שירותי הדרכה ואחזקת גינות חקלאיות

18.4.2017

22.5.2017

החלטה מיום 3.7.2017
זוכה: יגאל זמט

קול קורא

הזמנה להציע שירותי ייעוץ,הכנה וליווי של מכרז פומבי למערכות המחשוב המרכזיות:
הוראות למשתתפים -ליועץ מכרז מחשוב כספים
נוסח הסכם- ליועץ מכרז מחשוב כספים
תשובות לשאלות המכרז ליועץ מכרז מחשוב כספים
מועד ההגשה הוארך

12.4.2017

8.5.2017

 

22.2017

הקמה ושדרוג מזרקות ברחבי העיר

4.4.2017

8.5.2017

החלטה מיום: 29.5.17
הוחלט על ביטול המכרז

21.2017

שכירת נכס עירוני בשטח של 24.4 מ"ר – חנות ברחוב אלי כהן 1 נחלת יהודה גוש 6093 חלקה 301 תת חלקה 6

המכרז הוארך - להארכת המכרז

4.4.2017

5.6.2017

החלטה מיום 19.6.17
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

קול קורא

קול קורא לביצוע עבודות מדידה וסקר לנכסים שאינם למגורים
מסמך הבהרות מס' 1

23.3.2017

19.4.2017

 

20.2017

הקמה וניהול מערך חכם לקליטת  דיירים חדשים בשכונות חדשות וקיימות בעיר

22.3.2017

24.4.2017

החלטה מיום 5.6.2017
זוכה : חברת זוויות

17.2017

רכישת 2 מגרשים במתחם ראשון איילון
מגרש מס' 4 בשטח של כ- 2.018 דונם
מגרש מס' 5 בשטח של כ- 2.642 דונם
עפ"י תב"ע רצ/מק/1/15/170
ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3

22.3.2017

8.5.2017

החלטה מיום 5.6.2017
זוכה : מאיה תור

קול קורא

בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) : פניה לקבלת הצעות להקמה, ניהול והפעלה של מדיה חברתית

22.3.2017

2.4.2017

 

16.2017

שכירת נכס עירוני בשטח של כ- 1800 מ"ר לשימוש כקרקע לאחסנה פתוחה המצוי ברח' שפירא 5 בגוש 5032 חלקה 28 מתחם א – החלק הדרום מערבי

20.3.2017

24.4.2017

 

15.2017

שכירת נכס עירוני בשטח של 1000 מ"ר קרקע לאחסנה פתוחה בחלק העורפי של החלקה וכן בנוסף 236 מ"ר בנויים בחזית החלקה המצויה ברח' שפירא 3 בגוש 5032 חלקה 27

20.3.2017

24.4.2017

 

14.2017

מתן רשות שימוש והפעלת מעון יום/גן ילדים במבנה המצוי ברח' מבצע שלמה 4 ראשל"צ גוש 4747 חלקה 11 (חלק)

20.3.2017

3.4.2017

החלטה מיום 29.5.17
זוכה מיכל כהן

13.2017

אספקה הובלה והתקנה של ריהוט למשרדי הלשכה המשפטית
המכרז עודכן - לעדכון המכרז

20.3.2017

3.4.2017

החלטה מיום 17.7.2017
זוכה: ש.בן עמי סוכנויות בע"מ

12.2017

כנס נשים

20.3.2017

3.4.2017

החלטה מיום19.6.17
זוכה וומן נט בע"מ

קול קורא

הודעה על כוונה עיריית ראשון לציון להתקשר עם חברת "עודכנית"כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכת שבאחריותה

14.3.2017

23.3.2017

 

קול קורא

הודעה על כוונת עיריית ראשון לציון להתקשר עם החברות : ברקאי, זיו מערכות, תים תוכנה (אומניטק) ואלעד כספק יחיד לביצוע תחזוקה ופיתוחים למערכות שבאחריותם

14.3.2017

23.3.2017

 

קול קורא

פנייה לאיתור יחידים/גופים לצורך מתן שירותי ניטור מידע תקשורתי

 

14.3.2017

26.3.2017

 

קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר
אדריכלי נוף


נספחים:
הסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
תוספת להסכם מסגרת למתן שירותי תכנון
טופס פתיחת כרטיס ספק

1.3.2017

30.3.2017

 

11.2017

תפעול, תחזוקה, תמיכה וניהול של מערך תשתיות התקשוב ואבטחת המידע בעיריית ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז

23.2.2017

27.3.2017

החלטה מיום 5.6.2017
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

החלטה מיום 23.10.2017
הוחלט על אישור ההתקשרות עם ספק יחיד מלמ מערכות בע"מ

10.2017

הפעלה, אחזקה ותחזוקת שבר של מזרקות
המכרז הוארך להארכת המכרז

23.2.2017

20.3.2017

החלטה מיום 19.6.17
זוכה: בדי גרין

קול קורא

הודעה על כוונה להתקשר עם בית הספר הרב-תחומי למנהיגות וניהול לצורך הפעלת מודל האו"ם לתיכוניים

13.2.2017

23.2.2017

 

9/2017

ביצוע עבודות אספקה והתקנה ולמתן שירותי אחזקה למערכות גילוי אש, כיבוי אש בגז ולחלונות ולשחרור עשן במבנים ובמתקנים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז

12.2.2017

6.3.2017

החלטה מיום: 13.3.2017
זוכה: חברת סוילקו

8/2017

מתן שירותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים בעיר

המכרז הוארך להארכת המכרז

12.2.2017

6.3.2017

החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: שחק מעליות וסוכנויות

7/2017

ביצוע סקר לנכסי העירייה ומטלות נוספות ו/או להספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול נכסי העירייה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם שבבסיסו לפי הזמנות עבודה שימצאו ע"י העירייה מעת לעת
המכרז הוארך - מועד אחרון 20.3.2017 , המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד 10 ימים לפני מועד ההגשה האחרון.

12.2.2017

20.3.2017

החלטה מיום 28.8.17
זוכה: בר טכנולוגיות בע"מ

קול קורא

פנייה לקבלת מידע והצעות לעריכת תחרות יזמות טכנולוגית

5.2.2017

16.2.2017

 

6/2017

השלמת תכנון מפורט, ביצוע עבודות שיפוץ ושימור מבנה "בית העירייה הישן" והכשרתו לשמש כמלון מסוג "בוטיק" ניהולו ותפעול של המלון לתקופה קצובה ובסיומה מסירת המלון לידי העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז
הארכת מכרז שנית -להארכת מכרז

5.2.2017

8.5.2017

החלטה מיום 1.6.2017
זוכה: מאיה תור

5/2017

הפעלת מערך דוכנים ארעיים בטיילת חוף הים

26.1.2017

13.2.2017

החלטה מיום 3.4.17
זוכה: חברת קינמונים

4/2017

מתן רשות שימוש להפעלת קיוסק ופעילות שייט באגם

26.1.2017

13.2.2017

 

3/2017

עבודות לכידה הובלה עיקור/סירוס חתולי רחוב

26.1.2017

20.2.2017

החלטה מיום 6.3.2017
זוכה:
ד"ר סלמוביץ - רסקיו

2/2017

רכישת נעלי עבודה 

מכרז מס' 2/17 לאספקת נעלי עבודה – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות

מסמך עדכון תנאי סף

26.1.2017

27.2.2017

החלטה מיום 27.11.17
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

1/2017

שרותי הפקות דפוס

מכרז מס' 1/17 למתן שירותי הפקות דפוס – שינוי תנאי סף והארכת מועד להגשת ההצעות

17.1.2017

20.2.2017

החלטה מיום 6.3.2017
זוכה: חברת שליחות משמיים

קול קורא

קול קורא למתן שירותי אסטרטגיה שיווקית למתחם ה-1,000 בראשון לציון

להסכם
להוראות למשתתפים  
תשובות לשאלות הבהרה

12.1.2017

19.2.2017

 

 

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד

 

5.1.2017

19.1.2017

החלטה מיום20.2.2017
אושרה התקשרות עם חברת 'קרמבו לשנה נוספת

קול קורא

הזמנה להציע מועמדות לכניסה למאגר פרוגרמטורים
מסמך : מענה לשאלות הבהרה ביחס לקול קורא לפרוגרמטורים

5.1.2017

22.1.2017

 

56/16

רכישת מגרש מס' 2 בשטח של כ- 11 דונם עפ"י תב"ע רצ/מק/170/ 15 / 1 ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3  במתחם ראשון איילון אזה"ת החדש ראשון לציון
המכרז הוארך - להארכת המכרז

29.12.2016

13.3.2017