מכרזים/קול קורא 2015

מספר שם תאריך פרסום תאריך סיום החלטה
58/2015 רכישת כסאות
המרכז הוארך להארכה
28.12.2015 18.1.2016 החלטה מיום 21.3.16
הזוכה: מרכז הבריאות
57/2015 מתן רשות שימוש להפעלת המועדון הימי בחוף הים 24.12.2015 11.1.2016 החלטה מיום: 18.1.2016
הוחלט לפסול את המכרז ולצאת להליך ההתמחרות

פנייה לאיתור גופים לצורך ליווי נוער הלומד בכיתות אתגר ומב"ר בראשון ציון במהלך תקופת הלימודים, הגיוס והשירות בצה"ל והיציאה לאזרחות

 

22.12.2015 7.1.2016 החלטה מ- 2.5.16
הזוכה: עמותת פתחון לב.
56/15

רכישת חומרי ניקיון 
המכרז הוארך להארכת המכרז
המכרז הוארך בשנית להארכה 

20.12.2015 18.1.2016 החלטה מיום 2.2.2016
זוכה: גרפיטי שיווק משרדי
55/15 הקמת 7 כיתות גנ"י : רמב"ם – 2 כיתות, שפרינצק – 2 כיתות, וילנסקי ברמת אליהו – 2 כיתות, מאירוביץ – 1 כיתה 8.12.2015 28.12.2015 החלטה מיום 4.1.16
זוכים:
פרק א: קבלן ק.מ. מרום הנדסה
פרק ב: קבלת סמיח סבע
54.2015 רכישת דלקים- הארכה  7.12.2015 28.12.2015 החלטה מיום: 4.1.16
זוכה: סונול ישראל
53.2015

מתן שירותי טיפול רפואי לכלבים ולחתולים חסרי בית
המכרז הוארך -להארכת המכרז

7.12.2051 4.1.2016 החלטה מיום: 1.2.16
זוכה: בית חולים ווטרינרי האוניברסיטאי
52.2015

ביצוע עבודות ניקוי וטיאוט רחובות וניקיון מגרשים

5.11.2015 23.11.2015 החלטה מיום: 11.1.16
זוכה: קפלן את לוי
51.2015

הקמת מקווה בשכ' כרמים  

5.11.2015 30.11.2015 החלטה מיום: 14.12.2016
זוכה: יובל ירדן בניה ופיתוח
49.2015

רכישת חלק ממגרש לבניית בנין מגורים ברח' שפרינצק, בשכונת רמז בראשון לציון, גוש 3946 חלקה 14 (חלק)  (חלק ממגרש 1 לפי תכנית מופקדת רצ/מק/1 /61 /2) 

5.11.2015 23.11.2015 החלטה מיום 23.11.15
הוחלט: בשל אי קבלת הצעות הוחלט לבטל המכרז
48.2015

רכישת 5 חנויות במבנה מסחרי רח' יהודה 2/פינסקר 6
ראשל"צ בגוש 3932 חלק 10 שבבעלות העירייה

5.11.2015 23.11.2015 החלטה מיום: 23.11.15
הוחלט: בשל אי קבלת הצעות הוחלט לבטל המרכז ולצאת למכרז חדש
46.2015 הקמת מועדון גיל הזהב בשכונת "כרמים" 22.10.2015 16.11.2015 החלטה מיום: 23.11.15
זוכה: יובל ירדן בניה ופיתוח
43.2015 אספקת טרקטור תעשייתי ולאספקת  שירותי תחזוקה עבורו
הארכה המכרז לחצו כאן
3.9.2015

12.10.2015

החלטה מיום: 19.10.2015
זוכה:
קומסקו לידי הדס
42.2015 ביצוע עבודות להריסת מבנים ברחבי העיר 30.8.2015 21.9.2015 החלטה מיום 2.11.15
זוכה א.ט. שירותים משפטיים
41.2015 ביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבלים הנמצאים בתחום העיר ראשון לציון 30.8.2015 7.9.2015 החלטה מיום: 21.9.15
זוכים:
גיאה בגן, פורום שתיל, חודור הדס, ג.ד.מסעוד, דני כהן, מסעוד אחמד, גינות יסמין
תיקון ההחלטה מיום 26.10.15 : במקום ג.ד. מסעוד וגינות יסמין שלא עמדו בתנאי הסף תימסר העבודה למסעוד אחמד ולזוכה נוסף שיקבע בהמשך.
החלטה מיום 2.11.15
הוחלט לפסול את הקבלן פיתוח בגן
החלטה מיום 9.11.15
הוחלט למסור את העבודה בחבל 12 לקבלן יוסי וייס
החלטה מיום : 2.11.15
הוחלט לאשר הארכת הסכם 7322 לגינות יסמין עד 31.1.16 או עד כניסת זכיין חדש
39.2015 רכישת זכויות העירייה בחלקה בשטח של 659 מ"ר,  ברח' כצנלסון 43 פינת רח' קפלן 12, ראשון לציון המקנה זכות חכירה מהוונת לבניית דו משפחתי  30.8.2015 21.9.2015 החלטה מיום 21.9.15
הוחלט על ביטול המכרז
38.2015 רכישת מחצית זכויות בחלקה ברח' הורוביץ 18, לבניית בית משותף, בשכונת רמז בראשון לציון  30.8.2015 21.9.2015 החלטה מיום 21.9.15
הוחלט על ביטול המכרז
35.2015

רכישת גופי תאורה מבוססים
נורות לד

המכרז הוארך להארכת המכרז

 

3.9.2015 26.10.2015 החלטה מיום: 18.11.2015
זוכה: אור שי סיטונאות
31.15 אספקת כלי אצירה למוצרי טקסטיל ולאיסוף ופינוי מוצרי הטקסטיל לצרכי המחזור

המכרז הוארך להארכה לחצו כאן
20.7.2015 10.8.2015 החלטה מיום 31.8.2015
זוכה: חן המקום
30.15

רשות שימוש בדמי שכירות חודשיים במבנה המצוי ברח' החלמונית 17 ראשל"צ  גוש 5036 חלקה 40 עבור הפעלת מעון יום

6.5.2015 20.7.2015 החלטה מיום 3.8.15
זוכה:  אתי שמש
29.2015 אספקה והתקנה של מנהרת רוח לימודית
המכרז הוארך להארכת המכרז
לחצו כאן
2.7.2015 27.7.2015 החלטה מיום 21.9.15
זוכה: חברת איטק בע"מ
28.2015

רכישת תווי קניה
המכרז הוארך להארכת המכרז לחצו כאן

2.7.2015 20.7.2015 החלטה מיום 27.7.2015
זוכה: שופרסל  
27.2015 הקמת מועדון "גיל הזהב" בשכ' כרמים 25.6.2015 20.7.2015 החלטה מיום : 10.8.2015
הוחלט לצאת למכרז חדש
26.2015   הסעות תלמידים ורווחה 14.6.2015 29.6.2015

החלטה מיום: 5.12.2016
הוחלט להגדיל חוזים:
לימוזין, מוניות דקל , סופה
אלעד, תור שני
החלטה מיום 20.3.2017
הוחלט להגדיל חוזים : בין תור, סופה, פז סופר טורס, מוניות הדקל,
החלטה מיום 13.2.17
הוחלט העל הגדלת חוזה חברת בון תור

החלטה מיום 20.2.2017
הוחלט על הגדלת החוזה למוניות הדקל

החלטה מיום 6.3.2017
הוחלט על הגדלת חוזה בון תור

החלטה מיום  19.2.18
הוחלט על :
הגדלת הסכם עם אלעד לעד
הגדלת הסכם עם סופה הסעות
הקטנת הסכם עם תור שני

החלטה מיום  6.3.18
הוחלט על הגדלת ההסכם עם 
בן תור

25.2015 אספקה והתקנת ריהוט למוסדות חינוך 8.6.2015 22.6.2015 החלטה מיום 29.6.15
פרק א: ר.ב. תעשיות ספיר
פרק ב: א.ד. מירז תעשיות
פרק ג: ר.ב. תעשיות ספיר
פרק ד: ר.ב. תעשיות ספיר
בתאריך 15.8.16 הוחלט:
להעביר את הפריט כיסא תלמיד דגם ניצן לספק א.ד. מירז
23.2015 רכישת זכויות חכירה מהוונות במגרש דרומי בשטח כ- 351 מ"ר עליו בנוי בית מגורים חד קומתי בבנייה דו משפחתית בחלקת משנה 2 /184 גוש 3925 רח' מאירוביץ 44 ראשל"צ 3.6.2015 20.7.2015 החלטה מיום 3.8.15
זוכה: זינגר יהודה
22.2015 ביצוע עבודות קבלניות לסימון כבישים ברחבי העיר 3.6.2015 22.6.2015 החלטה מיום 6.7.15
זוכה: חברת דרך בטוחה בכבישים
21.2015

אספקת מלגזה חשמלית לאספקת שירותי אחריות ותחזוקה

31.5.2015 15.6.2015 החלטה מיום: 6.7.15
זוכה דוד צ'פניק ובניו
19.2015 איסוף ופינוי ערימות פסולת גזם וגרוטאות ברחבי העיר 19.5.2015 1.6.2015 החלטה מיום: 8.6.2015
זוכה: חן המקום
17.2015  הזמנה להציע הצעות להספקה, הצבה והפעלה של תאי אחסון לשמירת חפצים אישיים ב- 7 מתחמים ברצועת חוף הים בעיר 11.5.2015 8.6.2015 החלטה מיום 12.10.2015
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה לקול קורא
16.2015   שירותי גניזה אחסון ושליפת מסמכים 20.4.2015 4.5.2015 החלטה מיום: 8.6.2015
זוכה: א.מ. ארכיב מקצועי
פנייה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ תוכן- בתחום התרבות, המורשת וההווי העירוניים בעיריית ראשון לציון 29.3.2015 20.4.2015 תשובות לשאלות הבהרה
15.2015 ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת מפחים ומעגלות אשפה 22.3.2015 13.4.2015 החלטה מיום 26.4.15
זוכה: חן המקום
14.2015   תכנון אספקה והתקנת סככות הצללה ברחבי העיר 15.3.2015 30.3.2015 החלטה מיום 20.4.15
זוכה: סככות ראשון
החלטה מיום 25.5.2015
הוקפא עד לבדיקה מחודשת
13.2015  הספקת, אחזקת כלי אצירה לפסולת נייר ולפסולת אריזות קרטון ולאיסוף ולפינוי תכולת כלי האצירה מתחומי העיר למחזור מוכר בישראל 9.3.2015 30.3.2015 החלטה מיום 22.4.15
זוכה: ק.מ.מ
12.2015   אספקה והתקנת וילונות 4.3.2015 16.3.2015 החלטה מיום: 4.5.15
זוכה: קאירי
11.2015

אספקה והתקנת מערכת בקרה ושליטה בתאורת מגרשי ספורט ברחבי העיר


המכרז הוארך להארכת המכרז לחצו כאן

3.3.2015 30.3.2013 החלטה מיום: 20.4.15
זוכה: מר מערכות אבטחה
10.2015   ניקיון במשרדים ובמוסדות העירייה 23.2.2015 9.3.2015 החלטה מיום: 23.3.15
זוכה: פרח השקד
9.2015   הקמת מועדון נוער "בני עקיבא" בנוה ים 17.2.2015 9.3.2015 החלטה מיום 23.3.15
זוכה: ק.ב.י.
8.2015

הפעלת תכנית "אפיקים" לשדרוג תעסוקתי לצעירים בעיר 

הוארך - להארכת המכרז

15.2.2015 .16.3.2015

המרכז בוטל

לביטול לחצו כאן

 

7.2015 ביצוע עבודות בנייה וחידוש מבנים 13.2.2015 2.3.2015 החלטה מיום: 9.2.2015
לרשימת הזוכים לחצו כאן
6.2015 אספקת והתקנת ריהוט משרדי 27.1.2015 16.2.2015 החלטה מיום: 23.2.2015
זוכה: לר.ב. תעשיות ספיר
5.2015  ביצוע עבודות קבלניות להתחדשות עירונית 26.1.2015 23.2.2015 החלטה מיום: 9.2.2015
זוכים:
טל עוז עבודות הנדסיות
יורי אל עבודות בנייה ופיתוח
תוראב השקעות ופיתוח
4.2015  ניקוי וטיאוט רחובות וניקיון מגרשים 19.1.2015 2.2.2015

החלטה מיום 30.3.15
בוטלה ההחלטה לבטל המכרז
הוחלט: קבלת הצעת חברת פרח השקד 

3.2015   תכנון ובניית סככות צל וסככת הלבשה בחוף הים 26.1.2015 2.2.2015 החלטה מיום: 16.2.15
זוכה: אלגבסי הנדסה
2.2015  תכנון ובניית תחנת הצלה דו קומתית בחוף הים 26.1.2015 2.2.2015 החלטה מיום : 16.2.2015
זוכה: אלגבסי הנדסה
1.2015 אספקת ריהוט מוסדות חינוך 11.1.2015 26.1.2015 החלטה מיום 2.2.15
זוכה: לוגו המרכז לריהוט ועיצוב