מכרזים / קול קורא 2016

מספר שם תאריך פרסום תאריך סיום החלטה
קול קורא  קול קורא להפעלת תכניות חברתיות 15.12.2016 15.1.2017 החלטה מיום 6.2.2017
זוכה: עמותת מכוונים מעלה
56/16 רכישת מגרש מס' 2 בשטח של כ- 11 דונם עפ"י תב"ע רצ/מק/170/ 15 / 1 ותב"ע רצ/מק/170 / 15 / 3  במתחם ראשון איילון אזה"ת החדש ראשון לציון 29.12.2016 27.2.2017 החלטה מיום 3.4.2017
זוכה: חברת צבי צרפתי ושות'
חברה לבניה וקבלנות בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם אגם בקרה וניטור שליטה בע"מ  לצורך מתן שירותי תפעול ואחזקה של מערכות השקיה ממוחשבות 28.12.2016 11.1.2017 החלטה מיום: 16.1.2017
החלטה למסור לחברת אגם ספק יחיד - פטור ממכרז

קול קורא

"עיריית ראשון לציון מעוניינת לקבל הצעות להפעלת פרויקט חידון התנ"ך לתלמידי בתי הספר היסודיים ממלכתיים בעיר ראשון לציון. 27.12.2016 11.1.2017 החלטה מיום 30.1.2017
הוחלט על התקשרות עם יואב שלוסברג
55/16

אספקת והתקנת תשתית וספק אינטרנט ומתן שירותי אינטרנט

מסמך הבהרות (מכרז 55/16)  

19.12.2016 16.1.2017
הארכה שנייה
החלטה מיום 20.2.17
זוכה : חברת בזק בינלאומי
54/16 איתור נכס מתאים המוצע לשכירות לצרכי ניהול ותפעול משרדים עבור מנהלת מתחם ה- 1000 19.12.2016 23.1.2017 החלטה מיום 23.1.2017הוחלט ביטול מכרז וניהול התמחרות
53/16 עבודות ניקיון בחוף הים ובאגמים 19.12.2016 2.1.2017 החלטה מיום: 9.1.17
זוכה: פרח השקד
החלטה מיום: 7.8.17
הוחלט על ביטול ההתקשרות עם חברת פרח השקד ויציאה למכרז חדש
52/16 הצבה והפעלת מתקני משחקים בחוף הים 19.12.2016 2.1.2017 החלטה מיום 16.1.2017
זוכה: דלתא אתגרים

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת "גוגלה" לצורך הפעלת מערכת אינטרנטית לגני ילדים

12.12.16 23.12.16

החלטה מיום 2.1.17
הומלץ לאשר ספק יחיד.
יציאה למו"מ

51/16 הקמת אגף חדש בבי"ס "ארזים"
9.11.2015 5.12.2016

החלטה מיום 26.12.2016
הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

קול קורא

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינות לבחון אפשרות להקמת ו/או הפעלת מרכז טיפולי (להלן: "הפרויקט"), ומזמינה בזאת חברות קבלניות המתמחות בהקמת מרכזי טיפול ו/או חברות אשר מתפעלות מרכזי טיפול, למסור לה מידע בנוגע להיתכנות התקשרות עם העירייה לפיתוח הפרויקט.
שימו לב - הוארך. מועד הגשה אחרון 20.11.2016

30.10.16 20.11.2016

קול קורא

לצורך הפעלת תכנית חינוכית- קהילתית לקידום הישגים לימודיים ושילוב חברתי מיטבי של תלמידים תושבי שכונת רמת אליהו , מעוניינת העירייה לקבל הצעות מאת גופים העוסקים בהפעלת תכניות דומות 27.10.2016 11.12.2016

קול קורא

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים שונים למינהלת מתחם ה 1,000- בראשון לציון בהתאם לתנאי הליך קול קורא והסכמים כמפורט להלן:
1 . שירותי ניהול פיתוח תשתיות: 
הוראות למשתתפים,  הסכם
     
תשובות לשאלות הבהרה 1תשובות לשאלות הבהרה 2
2 . שירותי שיווק ומכירות: הוראות למשתתפים,  הסכם , תשובות
     לשאלות הבהרה
3 . שירותי כלכלה וכספים: הוראות למשתתפים,  הסכם , תשובות
    לשאלות הבהרה 1
 , תשובות לשאלות הבהרה 2
4 . שירותי פיתוח עסקי: הוראות למשתתפים, הסכםתשובות
     לשאלות הבהרה
5 . שירותי ניהול שליטה ובקרה: הוראות למשתתפיםהסכם, 
     תשובות לשאלות הבהרה  
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. לפני הגשת ההצעה יש לבדוק באתר האינטרנט העירוני האם ניתנו תשובות לשאלות הבהרה לצרפן למסמכי ההליך ולחתום עליהן.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי ההליך, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 , קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא למתן שירותים למתחם האלף בראשון  לציון" תוך ציון השירות אליו מוגשים המסמכים (מתוך הרשימה 1-5 ) עד ליום ג'  ה- 22.11.16 בשעה 12:00 בצהריים. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
טלפון לבירורים: 03-9547241 ובמייל:
RikyP@rishonlezion.muni.il

25.10.2016

22.11.2016

שימו לב:  מועד ההגשה הוארך.

50/16

אספקה והתקנת גדרות הפרדה, גנניות ומעקות בטיחות

27.10.2016 14.11.2016

החלטה מיום 21.11.16
זוכה: ח.ממרוד

49/16

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת קבלת הצעות מאת קבלנים הקמת מרכז "שוורץ רייסמן" לחינוך מדעי.
המכרז הוארך להארכת המכרז
המכרז הוארך שנית להארכת המכרז
הארכת מכרז מס' 3 להארכת המכרז
לקבצי  DWG לחצו כאן

13/10/16 9.1.2017 החלטה מיום: 6.2.2017
זוכה: מחמיד תאופיק
48/16

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת קבלת הצעות מאת קבלנים לעבודות קבלניות לפיתוח בחצרות מוסדות עירייה ומוסדות חינוך.

6.10.16 14.11.16

החלטה מיום: 5.12.16
זוכה: א.מ.צ. שמש

47/16

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ניהול לתהליכי  הגביה והאכיפה המנהלית בעירייה.

13.10.16 14.11.16

החלטה מיום: 5.12.16
זוכה: רם יעוץ מערכות

קול קורא

עיריית ראשון לציון מעוניינת לקבל מידע אודות תוכנית להתמודדות עם קשיי התנהגות והתערבות בתחום הסמכות ההורית בבתי ספר יסודיים ברחבי העיר ראשון לציון, הכוללת הדרכה אישית לצוותי בתי הספר ולמשפחות הילדים בזמן אמת באמצעות התערבות קצרת מועד בבתי הספר ובבתי הילדים.

5.10.16 27.10.16
46/16 עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת לקבל הצעות מאת קבלנים לתכנון ובניית שביל הנגשה בחוף 3. 28.9.16 31.10.16
קול קורא עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות להפעלת תכנית ליווי לתכנית "ראשון לציון חממה מתמטית"- פיתוח מורים מובילים למצוינות מקצועית במתמטיקה 27.9.16

13.10.16

45/16

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת לקבל הצעות לרכישת 6 חנויות במבנה מסחרי ברח' יהודה 2 פינת רח' פינסקר גוש 3932 חלק מחלקה 10 בראשון לציון.

הארכת תוקף המכרז

 

22.9.16

 

6.10.16

10.10.16

 

31.10.16

החלטה מיום 21.11.16
זוכה:
חנות מס' 7 לקמפינסקי - מלר

44/16

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת לקבלת הצעות מאת קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקוני מדרכות ואספלט בתחום הדרך ברחבי העיר.

15.9.2016 10.10.2016 החלטה מיום 14.11.16
העירייה החליטה על ביטול הזכייה, עוד בטרם חתימת הסכם
43/16

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת לקבל הצעות להפקת כנס נשים בינלאומי שנתי אשר ייערך ברבעון האחרון של שנת 2016, במועד שיתואם עם הזוכה ויימשך יום אחד.
מסמכים משלימים למכרז
לקבלת פרטים נוספים - למייל - rikyp@rishonlezion.muni.il

הארכת תוקף המכרז

15.9.16

 

 

6.10.16

10.10.16

 

 

31.7.16

החלטה מיום 26.12.2016
הוחלט : ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש

42/16

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור הפעלת תכניות להוראת שחמט בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים.

15.9.16 10.10.16

החלטה מיום: 31.10.16
הזוכה: מועדון השחמט

41/16 עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות להפעלת מסגרת מע"ש. 13.9.16 7.11.16

החלטה מיום 21.11.16
זוכה: צ'יימס ישראל

40/16

עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות להצבת והפעלת עגלות למכירת מזון ושתייה במספר בתי ספר על יסודיים ברחבי העיר.

פרטי המפגש 

1.9.16 26.9.16
39/16

עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות מאת קבלנים לעבודות גיזום עצים ברחבי העיר.

1.9.16 19.9.16

החלטה מיום 26.9.2016
זוכה: נופר חודור הדס

38/16

עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות לרכישת מחצית חלקה ברח' הורוביץ 18 חלקת משנה 418/1 גוש 3926 בשכ' רמז ראשל"צ.

29.8.16 12.9.16

החלטה מיום 10.10.16,
הזוכה במחצית מהשטח - ירין כהן

37/16

עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות מאת תכנון ובניית מבנה שירותים בפארק החוף.

29.8.16 19.9.16

החלטה מיום: 5.12.16
זוכה: חברת ק.ב.י

קול קורא עיריית ראשון לציון )להלן "העירייה"( מבקשת להקים מאגר חוקרים פרטיים לביצוע חקירות כלכליות, איתורי נכסים, איתורי כתובות נישומים, מסירות וכיו"ב, בהתאם לצרכי העירייה מעת לעת.
מחירון - 1
מחירון - 2 
שאלות ותשובות להבהרה
24.8.16 7.9.16
קול קורא עיריית ראשון לציון מעוניינת לקבל מידע אודות גופים העוסקים בייעוץ ומיתוג מערכות עירוניות בתחום היזמות והחדשנות החינוכית, שהינם בעלי ניסיון בליווי תהליכים לבניית והטמעת מודל חינוכי-עירוני ייחודי בתחום החדשנות והיזמות. 23.8.16 7.9.16
34/16 עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות מאת ספקים לרכישת כלי רכב פרטיים. 7.8.16 8.8.18
קול קורא

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת את הציבור למסור לה מידע בנוגע למערכת משולבת לניהול תשתיות תת קרקעיות. מטרתה של בקשה זו הינה להרחיב את מגוון המערכות העומדות לרשות העירייה ולרשות תאגיד המים העירוני (חברת מניב), לצורך קבלת נתונים, ואיחוד של שכבות מידע מגופים חיצוניים, של כל התשתיות העירוניות התת קרקעיות, ובהן: מערכות אספקת מים, ביוב, ניקוז, סיבים אופטיים, חשמל, תאורה עירונית, גז, תקשורת, דלק, כבלים, תשתיות סלולר ועוד.

מידע נוסף לפרסום

 

5.8.16 31/8/16
קול קורא עיריית ראשון לציון מעוניינת לקיים תחרות וכנס בתחום הניו מדיה.
8.8.16
קול קורא עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להרחיב את מאגר אנשי המקצוע לרשות למלחמה בסמים אלכוהול ואלימות בראשון לציון (להלן: "המאגר"). לצורך הרחבת המאגר, מעוניינת העירייה לקבל מידע אודות אנשי מקצוע מתחום הנחיית סדנאות להורים, ומטפלים משפחתיים מומחים בנושא התמכרויות. 19.7.16 10.8.16
קול קורא עיריית ראשון לציון (להלן: ״העירייה״) מזמינה בזה להקות, אמנים ומפיקים צעירים (להלן: "המפיקים") להגיש הצעותיהם לקיום הופעות ואירועים (להלן: ״אירועים״) במועדון ״התדר״ ראשון לציון (להלן: ״התדר״) או במוקדים אחרים הפועלים תחת אגף נוער וצעירים בעירייה. 11.7.16
קול קורא

עיריית ראשון לציו, מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות למתן שירותי תכנון תב"ע.הכניסה למאגר הינה בהתאם לתנאי הליך זה. מציע רשאי לגשת לקטגוריה אחת או ליותר, בכפוף לעמידתו בתנאי הסף המפורטים במסמך זה.

 

10.7.16 26.10.16
קול קורא

בקשה לקבלת הצעות – השתתפות ב"בר-רחוב" במדרחוב רוטשילד. עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות מבעלי עסקים מתחום חיי הלילה והבילויים בעיר ראשון לציון, להקמת בר-רחוב.

 

4.7.16 15.7.16
קול קורא הזמנה להציע הצעות להפקת תיק תורם לבית לעברית ראשון לציון
- נספח לתמחור
23.6.2016

17.7.2016
שעה 15:00

קול קורא

  עיריית ראשון לציון מעוניינת לבחון אפשרויות להתקשרות בהסכמי מכר ו/או שכירות ו/או חכירה ו/או אחרים, במסגרת מכרזים עתידיים לשיווק זכויותיה של העירייה במגרשים שהיא עתידה להירשם כבעליהם לפי תב"ע רצ/1000/1, המהווים חלק מהמתחם הידוע בכינויו "מתחם ה- 1,000" בראשון לציון, ומזמינה בזאת חברות וגופים פיננסיים שונים, בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, חברות ביטוח, תעשיות עתירות ידע, ובכללן חברות היי-טק ו/או חברות פרמצבטיקה, להגיש מענה לבקשה לקבלת מידע בנוגע להיתכנות התקשרות בנוגע למגרשים.

16.6.2016

1.7.2016 שעה 16:00
הארכה : 8.7.2016 שעה 16:00

 

36/16

חלוקת דברי דואר והודעות בעיר ראשון לציון

15.8.2016

5.9.2016

החלטה מיום: 26.9.2016
זוכה: המסר

35/16

עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות מאת קבלנים לשיפוץ בי"ס מעלות.  

קביעת סיור קבלנים והארכת תוקף המכרז

 

8.8.16

5.9.16

החלטה מיום 26.9.16
הזוכה: ניסים בישראל

33/16

עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות מתן שירותי פרסום, איתור כתובות ומסירת הודעות בהתאם לחוק התכנון והבניה.

21.7.2016

8.8.2016

החלטה מיום 26.9.2016
הזוכה: נענע פרסומי נדל"ן

32/16

עיריית ראשון לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות מאת ספקים לאספקת מצרכי -מזון כיבוד והיגיינה.

19.7.16

1.8.16

החלטה מתאריך 7.9.16
הזוכה - יינות ביתן

31/16

עיריית ראשון-לציון מכריזה בזאת על קבלת הצעות מאת קבלנים מתן רשות שימוש והפעלת מעונות יום / גנ"י לתינוקות, פעוטות וילדים לגלאים 3 – 0 ו/או 4 - 3 ברח' שלונסקי 11 ראשל"צ גוש 5119 חלקה 89.

10.7.16

1.8.16

החלטה מתאריך 29.8.16
הזוכה - מר יעקב סופר

קול קורא

עיריית ראשון לציון מבקשת להפעיל מיזם של שיתוף רכבים, הכולל בשלב הראשון 50 רכבים חשמליים אשר יוצבו במספר אתרים ברחבי העיר ראשון לציון.

8.8.16

22.8.16

החלטה מתאריך 22.8.16
הזוכה -
car2go

30/16

קבלת הצעות מאת קבלנים להקמת תוספת אגף בביה"ס "ארזים".

4.7.16

25.7.16

החלטה מתאריך 25.7.16
המכרז בוטל

29/16 הפעלת מוקד בירורים וגביה טלפוני באמצעות מענה אנושי
הודעה על הארכת המכרז.
14.6.16 4.7.16

החלטה מיום 12.12.16
זוכה: טלאול

28/16

הקמת משרדי החברה העירונית - תוספת 2 קומות בבית המהנדס

27.6.16
הודעה על הארכה 4.7.16

הודעה על הארכה נוספת 11.7.16

27.6.16
הודעה על הארכה 4.7.16

הודעה על הארכה נוספת 11.7.16

החלטה מתאריך 18.7.16
הזוכה - חב' יובל ירדן בניה ופיתוח

27/16

ביצוע עבודות איטום

23.5.16

20.6.16

החלטה מתאריך 11.7.16
הזוכה - חיים פרץ
א. הלפרין

קול קורא

  פניה לאיתור גופים לצורך הפעלת תכנית לימודים בין תחומית לתלמידים מצטיינים במדעי הרוח לקראת הגשה לבגרות 5 יח"ל במדעי הרוח בעיר ראשון לציון 

9.6.16

23.6.16

החלטה מתאריך 4.7.16
עמותת רוח צעירה

26/16

הקמת מרכז רב תכליתי בשער הים

15.5.16

החלטה מתאריך 4.7.16
הזוכה - משה בועז

החלטה מיום 2.1.17
הוחלט לאשר הגדלות

24/16

ניקוי וטיאוט רחובות וניקיון מגרשים ברחבי העיר

החלטה מתאריך 22.8.16:
הזוכה חברת שלג לבן
החלטה מיום 19/12/16
מערב העיר זוכה קפלן את לוי

23/16

רכישת חנויות במבנה מסחרי ברח' יהודה 2 פינת יהודה לייב פינסקר 6 בראשל"צ

עדכון פרטי המכרז

5.5.16

30.5.16

הודעה על הארכה 27.6.16

הודעה על ביטול מכרז

22/16

קבלנים להקמת מועדון נוער בשכ' "קרית ראשון" בביה"ס "מעלות".

20.4.16

9.5.16

החלטה מתאריך 16.5.16
הזוכה: סמיח סבע

21/16

הפעלת מזנון לממכר משקעות ומזון קל בבניין העירייה

16.5.16

החלטה מתאריך 27.6.16
הזוכה - סברס חנות נוחות

20/16

ביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבלים 4, 7, 9 ברחבי העיר

10.4.16

18.4.16

בהחלטה מתאריך 9.5.16:
זוכה בחבל 4 - גינות יסמין
זוכה בחבל 7 - מדשאות
זוכה בחבל 9 - גאיה בגן
החלטה מיום: 16.5.18
זוכה יוסי וייס

19/16

ביצוע עבודות גיזום עצים

9.5.16

המכרז בוטל

18/16

  ביצוע עבודות בינוי ומכירת זכויות העירייה במקרקעין המהווים חלק ממגרש 501

שינוי תנאי מכרז

נספחים וקישורים:  תוכנית
דברי הסבר ומסמכים נוספים

30.3.16

28.4.16
הודעה על הארכה 2.6.2016

בהחלטה מתאריך 9.6.16:
זוכים - דיסקונט ליסינג בע"מ
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

17/16

מתן שירותי אחזקה שוטפת למזגנים

 

28.3.16

11.4.16

החלטה מתאריך 18.4.16
הזוכות: קבוצה א' -  קור פ.ז.
קבוצה ב' - שון רון.

15/16

הקמת בית כנסת בשכונת כרמים

29.3.16

18.4.16

החלטה מתאריך 2.5.16
הזוכה: חב' אלגבסי הנדסה

14/16

בחירת זכיינים להתקנת מעליות במוסדות עירוניים לרבות ביצוע עבודות הנדסה אזרחית

 

16.3.16

4.4.16

 החלטה מתאריך 18.4.16
הזוכה - כפיר מעליות

12/16

שירותי חכירה תפעולית של רכבים (ליסינג)
הארכה שניה

הארכה שלישית:

 

12.3.2016

31.3.16

10.4.16

28.3.2016

11.4.16

18.4.16

החלטה מתאריך 30.5.16:
הזוכה חב' גלי ליסיניג

13/16

ניקיון סינון ואספקת חול בגנ"י באמצעות כלים מכאניים

 

16.3.16

4.4.16

החלטה מתאריך 11.4.16 - הזוכה חברת גיל תייר.

11/16

הכשרת סייעות בגני ילדים

9.3.2016

21.3.2016

בהחלטה מתאריך 9.5.16:
הזוכה דר' יצחק יוגב
בתאריך 22.8.16, אישרה וועדת המכרזים תוספת תשלום של 5000 ₪ לשנה.

10/16

מתן שירותי אחזקת מעליות במוסדות עירוניים בעיר ראשון לציון 

2.3.2016

21.3.2016

 החלטה מיום 28.3.16
הזוכה: שינדלר נחושתן

9/16

תגבור בגרויות

 

2.3.2016

21.3.2016

החלטה מיום 28.3.16
הזוכה: אדיוסיסטמס

8/16

ביצוע טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

8.2.2016

29.2.2016

החלטה מיום 14.3.16 - לבטל את המכרז.

7/16

ביצוע עבודות ניקוי וטיאוט רחובות וניקיון מגרשים  במרחב מזרח בעיר ראשון לציון

8.2.2016

22.2.2016

החלטה מיום 16.5.16
הזוכה: חב' שלג לבן

6/16

מתן שירותי פרסום עפ"י חוק התכנון והבניה

3.2.2016

22.2.2016

החלטה מיום 21.3.16
זוכה: טלנכסים

5/16

אחזקת מעליות בבניין העירייה

17.1.2016

8.2.2016

החלטה מיום 14.3.16
זוכה: טיסנקרופ מעליות - בוטלה
החלטה מתאריך 11.7.16
זוכה: שינדלר נחושתן מעליות

4/16

אחזקה ותיקונים למערכות מיזוג אויר בבניין העירייה-הארכה

17.1.2016

22.2.2016

החלטה מתאריך 2.5.16
זוכה: ת.ד.ל בע"מ אחזקה ושירותים

3/16

ביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ ביה"ס "טומשין"

20.1.2016

1.2.2016

החלטה מיום 22.2.2016
זוכה: גיל סבו

2/16

ביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ ביה"ס "שובו"

20.1.2016

1.2.2016 .

החלטה מיום 22.2.2016
זוכה: מנשה מרדכי

1/16

עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבלים הנמצאים בתחום העיר ראשון לציון

3.1.2016

18.1.2016

החלטה מיום: 25.5.16
זוכים:
חבל 8 מדשאות
חבל 10 פורום שתיל