בטחון, סדר ציבורי וחניה

החברה העירונית לבטחון וסדר ציבורי הינה הזרוע העירונית האחראית על:

  • שיפור איכות החיים והביטחון האישי של תושבי העיר. 
  • שדרוג הסדרי החניה והתנועה.
  • הסדר הציבורי.
  • חיזוק הקשר בין הציבור לרשות המקומית.

להלן  פירוט המשימות שהחברה מבצעת :

1. הפעלת צוותי סיור ושיטור בכל שעות היממה בכל רחבי העיר.
2.  אכיפת חוקי העזר העירוניים, הקשורים להעמדת רכב וחנייתו בעיר.
3. אבטחת מוסדות חינוך, ציבור ואירועים.
4. תפעול חניוני החברה.
5. הכנת מנגנוני העירייה לפעול בשעת חירום. להבטיח שירותים שיאפשרו תפקוד חברתי וכלכלי סביר של התושבים.
6. טיפול בפניות וגבייה של קנסות, פיקוח, בית משפט והוצאת תווי חניה.

החברה פועלת 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.

 לאתר החברה לביטחון וסדר ציבורי 
לצפייה באתרים באמצעות המצלמות

 

הסתיים תוקפו של תו החנייה?

חדשו אותו באתר האינטרנט  של החברה לביטחון