נגישות עירונית

הממונה על הנגישות העירונית – איילה ורון
כתובת – רחוב הכרמל 20, קומה 3
טלפון – 03-9547567
פקס – 03-9547573
דוא"ל - ayalav@rishonlezion.muni.il

עיריית ראשון לציון והעומדים בראשה שמו להם למטרה מתן איכות חיים לכלל התושבים המבוסס על עקרונות של ערכים חברתיים וביניהם צדק ושוויון חברתי, תוך נטילת אחריות ושימת דגש על מקומות ציבוריים נגישים ומתן שירות נגיש לכלל התושבים ולאנשים עם מוגבלות בפרט.
נגישות עירונית משמשת כמנגנון המורכב מממונה על הנגישות העירונית ומורשי נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות שירות. מנגנון זה נותן מענה ליישום "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" על כל תקנותיו.

תחומי הפעילות:

 • ניהול מערך עירוני ליישום הנגישות עפ"י החוק, לרבות היערכות תקציבית.
 • ביצוע סקרי נגישות עפ"י התקנות השונות.
 • גיבוש והכנת תכניות עבודה רב שנתיות.
 • טיפול בבקשות לפטור במסגרת היתרי בניה.
 • הטמעת עקרונות הנגישות בכל התחומים והפרוייקטים השונים.
 • מתן הנחיות ביצוע לגורמי עירייה שונים, עפ"י החוק.
 • פיקוח ובקרה על ביצוע התאמות הנגישות.
 • מתן ייעוץ, מידע והנחיות לגורמים שונים כולל מתכננים/יזמים.
 • תיאום ושיתו"פ עם גורמים ממשלתיים ועירוניים ליישום חוק הנגישות
 • מתן מענה לפניות ציבור באמצעות דו"חות ביצוע (כולל תכניות והנחיות ביצוע).
 • פרסום מידע לציבור
 • כינוס ועדת נגישות עירונית

מאגר מידע:

פרסום מידע: