יחידת ה- GIS - מערכת מידע גיאוגרפי

הממונה על המערכות ההנדסיות הממוחשבות וה - GIS:  אפרים ג'יאן
כתובת: הכרמל 20, קומה 3     
טלפון:  03-9547636  
דוא"ל:  efig@rishonlezion.muni.il
                                                
הפעילויות והשרותים שהיחידה מספקת:
 עדכון גושים וחלקות – בהתאם לשינויים המתקבלים מהמרכז למיפוי ישראל, מפות תצ"ר ומפות תמורה.
 עדכון כתובות
קליטת מידע מרחבי לפרויקטים לפי דרישות העירייה כגון: מיפוי תכנית מיגון עירונית, פריסת תלמידים ומוסדות חינוך, מיפוי פריסת אנטנות סלולריות ועוד.
הפקת מפות לכל גורמי העירייה
ביצוע חיתוכים מרחביים והפקת דו"חות מרחביים ממערכת ה- GIS
תיפעול מערכת ה- GIS לתמיכה בשעת חרום 
עדכון מיפוי פוטוגרמטרי (מיפוי מתצלומי אויר) ואורתופוטו (תצלומי אויר) באופן שוטף 

 יחידת ה- GIS עובדת בשיתוף פעולה עם גורמים שונים כגון: מינהל מקרקעי ישראל, המרכז למיפוי ישראל, משרד הפנים וחברת החשמל המעבירים מידע עדכני הנחוץ לעירייה באופן שוטף.

 באתר ההנדסי ניתן לקבל מידע תכנוני רב – כולל זכויות בנייה, יעודי קרקע, הוראות תוכניות תב"ע וצפייה בקבצים סרוקים של מסמכי התוכניות (תשריט, תב"ע ונספחי התב"ע), מידע לגבי ישיבות הועדות לתכנון ובנייה, מידע לגבי בקשות והתרים לבנייה, תיקי בנייה, טפסים ונהלים, הודעות מינהל ההנדסה ועוד.

 כמו כן, ניתן לצפות בכל הפרסומים השוטפים של מינהל ההנדסה בהתאם לחוק התכנון והבנייה, להזמין תיקי בניין דרך האתר וליצור קשר עם מנהל האתר דרך הדוא"ל.

במידע הגאוגרפי המצוי באתר ההנדסי ניתן לצפות בכל שכבות המידע המרחבי המתעדכנים באופן שוטף ע"י עובדי יחידת ה- GIS והפתוחים לציבור, לתשאל מידע בהתאם לתיחום מבוקש, להכין מפות בפורמט PDF  , לשמור על מחשב מקומי את המפה שהוכנה ולהדפיס.
הנחיות (נוהל) בדבר מסירת מידע ממאגר המידע הגאוגרפי (GIS )

להלן רשימת עובדי היחידה:

שם תפקיד טלפון דוא"ל
אפרים ג'יאן הממונה על ה- GIS 03-9547636 efig@rishonlezion.muni.il
שרי בוסקילה עוזרת ממונה GIS 03-9547571 saribu@rishonlezion.muni.il