חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לתוכניות תמ"א 38
היחידה להתחדשות עירונית בשיתוף עם אגף הרישוי פועלת לקידום מתן היתרי בנייה בהתאם לתכנית תמ"א 38 תכנית ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. לטבלת ריכוז בקשות להיתרי בנייה לחיזוק מבנים 

עיבוי - בינוי ותכניות משולבות של עיבוי בינוי וחיזוק בפני רעידות אדמה 
רצ/106/1 הוכנה באגף התכנון ומרחיבה את הזכויות המוקנות בתמ"א 38 על מנת לעודד את התהליך.
רצ/106/1 – תוכנית מתאר מקומית משולבת לחיזוק מיבנים קיימים בפני רעידות אדמה ולעיבוי בינוי   
 
תמ"א 38 – תכנית מתאר ארצית לחיזוק מיבנים קיימים בפני רעידות אדמה  
תמ"א 38   
תמ"א 38/ 1/ א
תמ"א 38 /2
תמ"א 3/38  

חקיקה משלימה  
חוק התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה)   
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)   
חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975   
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות ) (תיקון מס' 8) התשס"ט 2009    
 
הנחיות כלליות לקליטת בקשה להיתר בניה לעיבוי בינוי  
הנחיות מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה לקידום בקשות להיתרי בניה לתוכניות לעיבוי בינוי   
עדכון רשימת יועצים למבנים המיועדים לעיבוי בינוי  
שאלות ותשובות  
רשימת המבנים הזקוקים לחיזוק מפני רעידות אדמה
טבלת ריכוז בקשות להיתרי בניה

ליצירת קשר בנושא תמ"א 38/עיבוי בינוי יש לפנות לגב' רינת אברבוך, מנהלת מחלקת רישוי בנייה, במייל : RinatAv@rishonlezion.muni.il   
בכל פנייה יש לציין שם מלא, כתובת מלאה, מספרי טלפון ומהות הפנייה.

הייעוץ נותן הסבר ומידע כללי בלבד לתושבים ואנשי מקצוע על תכנית תמ"א 38 ועל תכנית ר"צ 106/1 (עיבוי - בינוי).

כל מה שאתם צריכים לדעת על תמ"א 38