עדכונים בעניין תמ"א 38

  עדכון - יוני  2018

לאחר שבמהלך 2017 חלו עיכובים משמעותיים במימוש תמ"א 38 בעיר על רקע מכסות שנקבעו בתכנית רצ 106/1 חלו לאחרונה שתי תמורות מהותיות בנושא:

1.     ערעור שהוגש לבית המשפט העליון על ידי העירייה התקבל והדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שיקבע באילו מתחמים של 
        תכנית 106/1 ניתן יהיה להנפיק היתרי בניה ובאילו היקפים.

2.     הועדה המחוזית קיבלה החלטה להפקיד תכנית המבטלת את תכנית רצ/1/ 106  בשל היותה לא רלוונטית עוד.
         (מצ"ב החלטת הועדה המחוזית).

שאלות ותשובות:
שאלה: למה הכוונה: תכנית  המבטלת 106/1?
תשובה: הכוונה היא החזרת המצב לקדמותו לפי תמ"א 38 – ללא הזכויות הנוספות שנתנה התכנית אך גם ללא מגבלת המכסות

שאלה: מתי ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר בהתאם לתמ"א 38?
תשובה: בתחום תכנית רצ/106 /1  באזורים בהם מוצו המיכסות  רק לאחר שתכנית זו תבוטל

שאלה: למי לפנות כדי לקבל מידע על הליכי ביטול רצ/106/ 1?
תשובה: ממונה על התחדשות עירונית באגף תכנון – גב. מירב קפלן

שאלה: האם העירייה מקדמת את תכנית רצ/ 106/5 "זכויות במגרשים ריקים תמורת חיזוק"?
תשובה: האם העירייה מקדמת את תכנית רצ/ 106/5 "זכויות במגרשים ריקים תמורת חיזוק"?

מתחמי תמ"א 38