שכונת רקפות

להלן  פרסומים ומצגות לרווחת המתעניינים בשכונת רקפות:

חוברת תוכנית בינוי

מצגת  כנס תושבים