דוח הוועדה לתכנון ובנייה 2016

עיקרי התמורות המאפיינות את הוועדה המקומית ראשל"צ במהלך שנת 2016:


  • אישור תכנית המתאר הכוללנית רצ/2030.
  •  שיווק אלפי יחידות דיור במסגרת מכרזי מחיר למשתכן. מתוכן אושרו בקשות להיתר לכ- 1000 יח"ד במתחם רקפות.
  • החלו עבודות הפיתוח במתחם האלף.
  • הופקדה תכנית רצ/106 /5  המעודדת חיזוק מבנים באמצעות ניוד זכויות של תמ"א 38. 
  • מחלקת הרישוי החלה ביישומה של הרפורמה  בחוק התכנון והבניה.
  • דוח הוועדה  לתכנון ובנייה 2016 ראשון לציון  כולל מידע  מפורט על פעולותיה.