תמונות נבחרות מפרוייקט שיפוץ חזיתות הבתים

להלן תמונות של בניינים נבחרים מתוך פרויקט שיפוץ חזיתות הבתים

אדריכלות - ריגלר אדריכלים
צילום - אלינהר בינשטוק

 

אוסטשינסקי 13

בלקינד 14

               האחים אוסטשינסקי 13                                                                           בלקינד 14

רח' דרור 25, 26

דרור 25

 

 

 

 

 

                     דרור 25 ו- 26                                                                                 דרור 25

דרור 25

דרור 26

 

 

 

 

 

                              דרור 26                                                                                                 דרור 26

הקישון 9

הרצל 110

 

 

 

 

 

                         הקישון 9                                                                                  הרצל 110

זמסקי 5 ו- 7

לבונטין 32

 

 

 

 

 

                                 זמסקי 5 ו- 7                                                                             לבונטין 32

עולי הגרדום 32

צבי פרנק 18

 

 

 

 

 

                           עולי הגרדום 37                                                                         צבי פרנק 18

קפלינסקי 13

קרל נטר 14

 

 

 

 

 

                             קפלינסקי 13                                                                          קרל נטר 14

קרל נטר 12

קרל נטר 12

 

 

 

 

 

                     קרל נטר 12                                                                               קרל נטר 12

קריית ספר 23

קריית ספר 23

 

 

 

 

 

                             קריית ספר 23                                                                     קריית ספר 23

רשי 2

רש"י 2

 

 

 

 

 

                          רש"י 2                                                                                           רש"י 2

ראובן ובת שבע 11

קולאז' חלונות

 

 

 

 

 

                         ראובן ובת שבע 11                                                                        קולאז' חלונות

פסיפס על שביל

 

 

 

 

 

                                                                             שביל בנחל שורק 6

מצגת של פרוייקטים נוספים עם תמונות של לפני ואחרי