אגף תכנון כבישים ותנועה

אגף תכנון כבישים ותנועה עוסק בתחומים הבאים:

  • תכנון הסדרי התנועה וחניה בעיר לרבות צמתים וחניונים כולל הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע עבודות בתחום הדרך
  • תכנון תימרור, סימוני דרך ורמזורים
  • תכנון מסלולים ותחנות לתחבורה ציבורית בשיתוף עם משרד התחבורה
  • הסדרת חניות נגישות לרכב נכה
  • המלצות על תכניות תנועה וחניה לבקשות להיתר בניה ולתכניות בניין עיר

לפניות בנושא הסדרי תנועה וחניה:
דואר אלקטרוני: tnua@rishonlezion.muni.il
טלפון: 03-9547582 או 03-9547580
פקס: 03-9547663