אגף תכנון תנועה ותשתיות

מנהל האגף: אינג' רומן גולדפיין
כתובת: הכרמל 20, קומה 3
טלפון: 03-9547580 , פקס: 03-9547663  romanG@rishonlezion.muni.il

מנהל יחידת התנועה: אינג' ודים קוזולוב
כתובת: הכרמל 20, קומה 3
טלפון: 03-9547582 , פקס: 03-9547663  vadimK@rishonlezion.muni.il

תחומי טיפול:
הסדרי תנועה לתקופת ביצוע עבודות בכביש
תכנון הסדרי התנועה והחנייה בצמתים וברחובות
תכנון תימרור וסימוני דרך
תכנון רמזורים
תוכנית מסלולי לתחבורה ציבורית כולל תחנות אוטובוס
הסדרת חניות לרכב נכה 
עריכת ספירות נפחי התנועה בצמתים והרחובות
חקר תאונות הדרכים ומניעתן

מידע על פרוייקטים תחבורתיים

פרוייקטים שביצועם הסתיים 

1. צומת: ז'בוטינסקי - גרשון מן 
2. מעקות בטיחות וגדרות הפרדה 
3. סימון נת"צ ברחבי העיר
4. צומת: פריימן - שמוטקין, רמזור 
5. אצ"ל - עליית הנוער, רימזור
6. צומת: ז'בוטינסקי - שפינוזה
7. התקני בטיחות
8. סימון והתקנים 2007 
9. רמזור בצומת: אלטלנה - אצ"ל 
10. רמזור בצומת: צבי פרנק - יגאל סגל 
11.רמזור בצומת: פריימן - מנחם הכהן 
12. הסדרת צומת: רמז - רויז' - ויניק
13. מעגל תנועה בצומת: ראשל"צ - א.בר - לזרוב - שייקה - דן
14.הסדר גיאומטרי בצומת רפפורט - בורג
15. סימון כבישים והתקני  בטיחות - 2009 

פרוייקטים שתכנונם הסתיים

1. הסדרת צומת: ז'בוטינסקי - שמריהו לוין
2. הסדרת צומת: מ.דיין - א.בר - הנחשול
3. מעגל תנועה, מיפרדה ומדרכות בצומת שמוטקין - ברשבסקי

 פרוייקטים בשלבי תכנון  

1. תכנון צמתים וקטעים עתירי תאונות
2. צומת: שמוטקין - טולפימן
3. רמזור בצומת: יהודה הלוי - יוחנן הסנדלר
4. רמזור בצומת: צבי פרנק - יהודה לייב פינסקר 
5. רמזור בצומת רב עזרן - מבצע משה
6. מעגל תנועה בצומת רוזנסקי - משה לוי
7. חניונים ברחבי העיר
8. הרחבת משה דיין בצומת עם אברהם בר
9. שידרוג ופיתוח רחוב סםיר ושפירא
10. הפרדה מפלסת - גשר בצומת משה דיין - אברהם בר
11. פיתוח רחוב הלבנה בשכ' כורש
12. פיתוח אזור תעשיה  צפון מזרחי
13. הרחבת שד' אבא אבן
14. מגעל תנועה בצומת גיבשטיין - רא"ם
15. מעגל תנועה בצומת פולה בן גוריון - קהנסקי
16. הרחבה לשני נתיבים שמאלה בצומת מוטה גור - אלי ויזל
17. מעגל תנועה בצומת שמוטקין - ברשבסקי
18. פיתוח מתחם בילויים באזור התעשיה צפון מזרחי
19. מעגל תנועה בצומת ילדי טהרן - זאב שלנג
20. הרחבת כביש 4311 למעויין שורק
21. מעגל תנועה בצומת רחובות השומר - שיבת ציון וארם
22. מעגל תנועל תנועה בצומת זלמן שניאור - אבא הילל סילבר
23. שינויים גיאומטריים בצומת רחובות בן אליעזר- הורביץ- הקישון
24. פיתוח שכ' כפר אריה בשיכון המזרח
25. תכנון שבילי אופניים ברחבי העיר
26. סלילה ופיתוח רח' משה שרת
27. המשך כביש 431 מערבה עד שד' מרילנד
28. סלילה ופיתוח רח' הערבה
29. סלילה ופיתוח רח' האוניברסיטה
30. פיתוח רח' זבולון המר
31. גשר על כביש 4 באזור תעשיה מעיין שורק
32. הרחבת גשר בשד' ההסתדרות מעל כביש 4
33. הרחבת גשר רבין ברח' אבא אבן
34. שינויים גאומטרים בצומת משה דיין - הרב עזרן
35. התקנת רמזור בצומת מיכאל לוין שרף
36. המשך פיתוח בשכונות: קרית שמחה, נווה דקלים, שער הים, מתחם סלע, כלניות